Eljárás : 2017/2624(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0236/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0236/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0123

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 300kWORD 56k
29.3.2017
PE598.576v01-00
 
B8-0236/2017

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva


a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D049280 – 2017/2624(RSP))


 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D049280 – 2017/2624(RSP))  
B8-0236/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D049280),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére és 21. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban az 1829/2003/EK rendelet 35. cikke alapján tartott 2017. január 27-i szavazásra, melynek eredményeként az nem nyilvánított véleményt, és a Fellebbviteli Bizottság 2017. március 27-i szavazására, mely szintén nem nyilvánított véleményt,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016. július 15-i véleményére(3), amely egy kisebbségi véleményt is tartalmaz és az EFSA korábbi véleményeire a Bt11 (Cry1Ab és PAT fehérjék expresszálása), az 59122 (Cry34Ab1, Cry35Ab1 és PAT fehérjék expresszálása), a MIR604 (mCry3A és PMI fehérjék expresszálása), az 1507 (Cry1F és PAT fehérjék előállítása) és a GA21 (mEPSPS fehérje expresszálása) egyedi genetikai eseményeket tartalmazó kukoricáról,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló korábbi állásfoglalásaira(4),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A keresetlevél

A.  mivel 2011. július 1-én a Syngenta az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Németország illetékes hatóságához a Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan; mivel a kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó vagy abból álló, bármely más kukoricáéhoz hasonló felhasználásra szánt termékek nem élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is;

B.  mivel 2014. február 21-én a Syngenta kiterjesztette kérelmét a Bt11 × Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát alkotó egyedi transzformációs események összes alkombinációjára, kivéve az 1507 × 59122 alkombinációt, amelyet a 2011/432/EU bizottsági határozat(5) már engedélyezett;

C.  mivel 2016. március 31-én a Syngenta módosította kérelmét, hogy abban ne szerepeljen az alábbi négy alkombináció, melyekre egy másik kérelem vonatkozott: Bt11 × GA21 kukorica, MIR604 × GA21 kukorica, Bt11 × MIR604 kukorica és Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  mivel a kérelmező nem nyújtott be külön adatokat a 20 alkombináció egyike vonatkozásában sem(7);

E.  mivel az öt genetikai esemény ötvözésének célja a Lepidoptera és a Coleoptera rendbe tartozó kártevőkkel szembeni ellenálló képesség, illetve a glufozinát-ammóniumot vagy glifozátot tartalmazó gyomirtó szerrel szembeni tolerancia biztosítása(8); mivel a különféle alkombinációk használatának is hasonló a célja, a kombinációk függvényében;

Az EFSA szakvéleménye

F.  mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016. augusztus 26-án az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricáról és a kérelemben szereplő összes alkombinációjáról; mivel az EFSA véleménye tartalmaz egy kisebbségi véleményt;

G.  mivel az EFSA elismeri, hogy a 20 alkombináció vonatkozásában semmilyen külön adatot nem nyújtottak be, sőt sokat közülük még létre sem hoztak, és hogy a szakirodalomban semmilyen tudományos információ nem lelhető fel róluk, mégis arra a következtetésre jut, hogy mind a 20 alkombináció „valószínűleg van olyan biztonságos, mint az öt genetikai eseményt ötvöző kukorica”;

H.  mivel az EFSA úgy véli, hogy nincs szükség a szóban forgó genetikailag módosított termékek forgalomba helyezést követő ellenőrzésére; mivel az EFSA megállapítja, hogy az ellenőrzési előírásokat a benyújtott új fehérje expresszálására vonatkozó adatok alapján kell megítélni, amennyiben ezeket az alkombinációkat célzott nemesítési megközelítés révén hozzák létre és hozzák be az Unióba;

Aggodalmak

I.  mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt a tagállamok több száz kritikus észrevételt tettek(9); ezek az észrevételek többek között az alábbiakra vonatkoztak: hiányzó információk és adatok, rosszul elvégzett tanulmányok, hiányzó tanulmányok, hiányzó bizonyítékok bizonyos kitettségi útvonalak kizárása vonatkozásában, elégtelen adatbázis többek között az emészthetőség vonatkozásában, a különféle Bt méregfehérjék kombinált hatásának figyelembe vétele az allergizálás és a toxikusság szempontjából, hiányosságok a terepi próbák kísérleti megtervezése és a statisztikai elemzés szempontjából, hiányzó jelentések az ellenőrzés eredményeiről, annak bizonyításának elmaradása, hogy a termék nem okoz káros hatást a környezetre nézve, többek között a tápanyag-összetétel vonatkozásában észlelt statisztikailag jelentős különbségek további elemzésének hiánya és az esetleg nagyobb allergizálási potenciálra vonatkozó immunológiai tesztek elvégzésének elmaradása;

J.  mivel Jean-Michel Val, az EFSA GMO-testületének tagja kisebbségi véleményt(10) fogalmazott meg, melyben megállapítja, hogy: „a kérelmező nem nyújtott be külön adatokat a 20 alkombináció vonatkozásában és nem indokolta megfelelően, hogy miért hiányoznak ezek az adatok és/vagy miért véli úgy, hogy nincs szükség ilyenekre a kockázatértékeléshez. A kisebbségi vélemény kifejtésének ez a legfőbb oka, mivel nem létezhet kétféle kockázatértékelés, egy átfogó, amely komplett/teljes adatsor alapján készül és egy másik, amelynek kapcsán nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, és amely így a testület feltételezései és közvetett megállapításai alapján, az úgynevezett „bizonyítékok súlyozásán alapuló megközelítés” és az egyes események, az öt esemény ötvözése és más kérelmekben szereplő és ott értékelt egyéb ötvözések vonatkozásában szerzett adatok extrapolálása révén készül. Ezen elvi okok mellett ebben az ügyben mindez egészségügyi kockázatot is jelenthet a fogyasztók számára a népesség egyes csoportjaiban.”;

K.  mivel a kisebbségi vélemény felveti a kérdést, hogy miért nem határozták meg pontosan az esetleges káros hatások értékelésére szolgáló extrapoláció módját: „Nem adják meg az extrapolációhoz szükséges kritériumokat, az eljárást és a megbízhatósági szintet, és nem értékelik annak korlátait. Nem végezték el az ebből adódó bizonytalanság értékelését, például valószínűségi elemzés révén, amint azt az ESFA Tudományos Bizottsága által készített, az EFSA tudományos értékelései bizonytalanságára vonatkozó (belső tesztekre irányulóan módosított) iránymutatásainak tervezete ajánlja. Ezek a hiányosságok érvényteleníthetik az általános következtetést.”;

L.  mivel az EFSA kisebbségi véleménye számos hiányosságra és az alkalmazással kapcsolatos egymással ellentétes érvre is rámutat, többek között arra, hogy a kérelmező egyrészt utal arra, hogy valamennyi alkombinációt előállították, és elemezték azok fehérjeexpresszálási szintjét(11), másrészt viszont semmilyen adattal nem szolgál ezen alkombinációk vonatkozásában;

M.  mivel a géntechnológiával módosított SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 és DAS-Ø15Ø7-1 kukoricafajták PAT fehérjét expresszálnak, amely ellenálló képességet biztosít a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben; mivel a glufozinát a reprodukciót károsító anyagnak minősül, így az 1107/2009/EK rendelet kizárási kritériumainak hatálya alá esik; mivel a glufozinátra vonatkozó engedély 2018. július 31-én lejár(12);

N.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően a genetikailag módosított MON-ØØØ21-9 kukorica mEPSPS fehérjét expresszál, amely ellenállást biztosít a glifozát gyomirtó szerrel szemben; mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – a WHO rákbetegségekkel foglalkozó szakosított ügynöksége – 2015. március 20-án a glifozátot az „emberre valószínűleg rákkeltő hatású” anyagként sorolta be(13);

Az eljárás

O.  mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2017. január 27-én úgy szavazott, hogy nem nyilvánít véleményt; mivel csak az uniós lakosság 38,43%-át képviselő 10 tagállam szavazott mellette, míg 13 tagállam ellene, négy pedig tartózkodott; mivel a Fellebbviteli Bizottság 2017. március 27-i szavazása során ismét nem született vélemény;

P.  mivel az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslata indokolásában, valamint a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló 2017. február 14-i jogalkotási javaslatának indokolásában a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyező határozatokat a Bizottság a tagállami bizottságok véleményei nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok esetében általánossá vált az az egyébiránt kivételes döntéshozatali gyakorlat, hogy a dossziét végleges jóváhagyásra visszaküldik a Bizottsághoz; mivel e gyakorlat kapcsán a Bizottság elnöke, Juncker úr is többször kijelentette, hogy az nem demokratikus(14);

Q.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslatot a Parlament 2015. október 28-án elutasította, azzal az indokkal, hogy míg az előállítás szükségszerűen egy tagállam területén történik, a GMO-k kereskedelme átlépi a határokat, ami azt jelenti, hogy a Bizottság által javasolt nemzeti „értékesítésre és felhasználásra” vonatkozó tilalmat a behozatali határellenőrzés visszaállítása nélkül nem lehetne érvényesíteni; mivel a Parlament nem csak elutasította a jogalkotási javaslatot, de fel is kérte a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és nyújtson be új javaslatot;

R.  mivel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. prembulumbekezdése egyértelműen kimondja, hogy: „A különösen érzékeny ágazatokra – különösen az adózásra, a fogyasztók egészségére, az élelmiszer-biztonságra és a környezetvédelemre – vonatkozó egyéb végrehajtásijogiaktus-tervezetek elfogadásának mérlegelésekor a Bizottság a kiegyensúlyozott megoldás érdekében lehetőség szerint úgy fog eljárni, hogy kerülje a fellebbviteli bizottságban a végrehajtási jogi aktus megfelelőségével szemben esetlegesen kialakuló többségi állásponttal való összeütközést.”(15);

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat nem felel meg az uniós jognak, mivel az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, ami a 178/2002/EK rendeletben(16) meghatározott általános alapelvekkel összhangban az, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

3.  úgy véli továbbá, hogy az ellentétes a 178/2002/EK rendeletben meghatározott, olyan fajták jóváhagyására vonatkozó általános élelmiszerjogi alapelvekkel, amelyek kapcsán nem szolgáltak biztonsági adatokkal, amelyeket nem teszteltek vagy még létre sem hoztak;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)

HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(3)

Az EFSA GMO-testülete (a géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó testület), 2016., Tudományos vélemény a Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica és húsz alkombinációja forgalomba hozatalára irányuló kérelméről, amelyet az 1829/2003/EK rendelet alapján korábban származásától függetlenül nem engedtek élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából forgalomba hozni, behozni és feldolgozni; EFSA Journal 2016;14(8):4567 [31. o.]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567

(4)

- 2014. január 16-i állásfoglalás a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni ellenálló képesség érdekében géntechnológiával módosított kukoricakészítménynek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti termesztés céljából történő forgalomba hozataláról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (HL 482, 2016.12.23., 110. o.),

- 2015. december 16-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról (P8_TA(2015)0456),

- 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0040),

- 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0039),

- 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított FG72 (MST-FGØ72-2) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0038),

- 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát, vagy két vagy három ilyen eseményt ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0271),

- 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0272),

- 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0388),

- 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricatermékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0389),

- 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0386),

- 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0387),

- 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0390),

(5)

A Bizottság 2010/432/EU határozata (2010. július 28.) a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 fajtájú kukoricát (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 202., 2010.8.4., 11. o.).

(6)

A géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának engedélyezéséről és a 2010/426/EU, a 2011/892/EU és a 2011/893/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 16-i (EU) 2016/1685 bizottsági végrehajtási határozat (HL L 254, 2016.9.20., 22. o.)

(7)

Amint azt az EFSA fent hivatkozott véleménye megerősíti (EFSA Journal 2016;14(8):4567 [31. o.]).

(8)

A SYN-BTØ11-1 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1Ab fehérjét és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben toleranciát biztosító PAT fehérjét expresszálja.

A DAS-59122-7 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry34Ab1 és Cry35Ab1 fehérjéket, és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben toleranciát biztosító PAT fehérjét expresszálja.

A SYN-IR6Ø4-5 kukorica a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító módosított Cry3A fehérjét és a szelekciós markerként használt PMI fehérjét expresszálja.

A DAS-Ø15Ø7-1 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1F fehérjét és a szelekciós markerként használt, a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben toleranciát biztosító PAT fehérjét expresszálja.

A MON-ØØØ21-9 kukorica a glifozát tartalmú gyomirtókkal szemben ellenállást biztosító mEPSPS fehérjét expresszálja.

(9)

Lásd az EFSA kérdéstárát, az EFSA-Q-2011-00894. sz. kérdés G melléklete, online elérhető: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (utolsó pont)

(10)

Lásd az EFSA véleményének A mellékletét.

(11)

A kérelem megállapítja, hogy „a Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát és származásától függetlenül annak valamennyi alkombinációját hagyományos keresztezéssel állították elő (...) (ii pont)”, és „a fehérjeexpresszálási szint elemzése megerősíti, hogy a kukorica géntechnológiai módosításának egyes eseményei (...) nem állnak interakcióban egymással a Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricában és ezek kevesebb számú alkombinációjában, függetlenül származásuktól (x pont)”.

(12)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)

IARC-monográfiák, 112. kötet: Öt szerves foszfátot tartalmazó rovarirtó és gyomirtó vegyszer értékelése, 2015. március 20. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(14)

pld. az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az új Európai Bizottság politikai iránymutatásairól szóló beszédében (2014. július 15., Strasbourg és az Unió helyzetéről szóló beszédében (2016. szeptember 14., Strasbourg).

(15)

HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(16)

HL L 31., 2002.2.1, 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat