Postupak : 2017/2593(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0237/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0237/2017

Rasprave :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0102

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 359kWORD 54k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0237/2017
29.3.2017
PE598.577v01-00
 
B8-0237/2017

podnesen nakon rasprave o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))


Guy Verhofstadt Koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a
Manfred Weber Predsjednik Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella Predsjednik Kluba zastupnika S&D-a
Philippe Lamberts, Ska Keller Supredsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Danuta Maria Hübner Predsjednica Odbora za ustavna pitanja
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))  
B8-0237/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 50. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 3. i članak 8. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 217. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obavijest koju je 29. ožujka 2017. premijerka Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji predala Europskom vijeću,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. lipnja 2016. o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini(1),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 16. veljače 2017. o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije(2), o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona(3) te o proračunskom kapacitetu europodručja(4),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću označava početak postupka kojim će Ujedinjena Kraljevina prestati biti država članica Europske unije te se na nju više neće primjenjivati Ugovori;

B.  budući da će to biti događaj bez presedana i vrijedan žaljenja jer se do sada ni jedna država članica nije povukla iz Europske unije; budući da se to povlačenje mora provesti na uredan način kako ne bi negativno utjecalo na Europsku uniju, njezine građane i proces europske integracije;

C.  budući da Europski parlament predstavlja sve građane Europske unije te će tijekom cijelog procesa koji vodi do povlačenja Ujedinjene Kraljevine činiti sve kako bi zaštitio njihove interese;

D.  budući da, iako je suvereno pravo svake države članice da se povuče iz Europske unije, dužnost je preostalih država članica djelovati jedinstveno u cilju obrane interesa Europske unije i njezine cjelovitosti; budući da će se pregovori stoga voditi između Ujedinjene Kraljevine s jedne strane i Komisije u ime Europske unije i njezinih preostalih 27 država članica (EU-27) s druge strane;

E.  budući da će pregovori o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije započeti nakon što Europsko vijeće donese smjernice za te pregovore; budući da ova rezolucija predstavlja stajalište Europskog parlamenta u pogledu tih smjernica, a poslužit će mu i kao osnova za ocjenu pregovaračkog procesa i svakog sporazuma koji se sklopi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

F.  budući da, sve dok ne napusti Europsku uniju, Ujedinjena Kraljevina mora uživati sva prava i ispunjavati sve obveze koji proizlaze iz Ugovorâ, uključujući načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji;

G.  budući da je Ujedinjena Kraljevina u svojoj obavijesti od 29. ožujka 2017. iznijela namjeru da bude izvan nadležnosti Suda Europske unije;

H.  budući da je u istoj obavijesti vlada Ujedinjene Kraljevine navela da njezin budući odnos s Europskom unijom neće obuhvaćati članstvo u unutarnjem tržištu ni članstvo u carinskoj uniji;

I.  budući da bi, međutim, nastavak članstva Ujedinjene Kraljevine u unutarnjem tržištu, Europskom gospodarskom prostoru i/ili carinskoj uniji bilo najbolje rješenje i za Ujedinjenu Kraljevinu i za EU-27; budući da to nije moguće sve dok vlada Ujedinjene Kraljevine ustraje u svojim prigovorima na četiri slobode i na nadležnost Suda Europske unije, odbija davati opći doprinos proračunu Unije i želi voditi vlastitu trgovinsku politiku;

J.  budući da je nakon rezultata referenduma o napuštanju Europske unije u svakom slučaju ništavna odluka „u vezi s novim rješenjem za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije”, koja je priložena zaključcima Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016., te sve njezine odredbe;

K.  budući da cilj pregovora mora biti postizanje pravne stabilnosti, ublažavanje poremećaja te pružanje jasne vizije budućnosti građanima i pravnim subjektima;

L.  budući da opoziv obavijesti mora podlijegati uvjetima koje postave sve države EU-27 kako se ne bi mogao koristiti kao postupovno sredstvo ili zloporabiti s namjerom da se poboljšaju sadašnji uvjeti članstva Ujedinjene Kraljevine;

M.  budući da bi u slučaju nepostizanja sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina automatski izašla iz Europske unije 30. ožujka 2019. i to na način koji ne bi bio uređen;

N.  budući da je velik broj državljana Ujedinjene Kraljevine, uključujući većinu u Sjevernoj Irskoj i Škotskoj, glasao za ostanak u Europskoj uniji;

O.  budući da je Europski parlament posebno zabrinut zbog posljedica koje bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije moglo imati za Sjevernu Irsku i njezine buduće odnose s Irskom; budući da je u tom pogledu ključno očuvati mir i stoga u cijelosti zadržati Sporazum sklopljen na Veliki petak, koji je postignut uz aktivno sudjelovanje Unije, kao što je to Europski parlament istaknuo u svojoj Rezoluciji od 13. studenoga 2014. o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj(5);

P.  budući da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine trebalo potaknuti EU-27 i institucije Unije na kvalitetnije rješavanje trenutačnih izazova te na razmišljanje o svojoj budućnosti i naporima koje trebaju uložiti kako bi europski projekt učinili učinkovitijim, demokratskijim i približili ga građanima; podsjeća na Plan iz Bratislave od 16. rujna 2016. te rezolucije Europskog parlamenta na tu temu, na Bijelu knjigu Europske komisije od 1. ožujka 2017. o budućnosti Europe, Rimsku deklaraciju od 25. ožujka 2017. i prijedlog Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva od 17. siječnja 2017., koji mogu poslužiti kao osnova za ta razmatranja;

1.  prima na znanje obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću kojom odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije postaje formalna;

2.  poziva da pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, kako je predviđeno člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, započnu što prije;

3.  ponovno ističe da je važno da sporazum o povlačenju i svi eventualni prijelazni aranžmani stupe na snagu znatno prije izbora za Europski parlament u svibnju 2019.;

4.  podsjeća da se sporazum o povlačenju može sklopiti samo uz suglasnost Europskog parlamenta, što vrijedi i za svaki budući sporazum o odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te za sve eventualne prijelazne aranžmane;

Opća načela za pregovore

5.  smatra da se, kako bi se zajamčio uredan izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine moraju voditi u dobroj vjeri i uz potpunu transparentnost; podsjeća da će Ujedinjena Kraljevina nastaviti uživati svoja prava kao država članica Europske unije sve do stupanja na snagu sporazuma o povlačenju te da će stoga također i dalje imati dužnosti i obveze koje iz toga proizlaze;

6.  podsjeća da bi u tom kontekstu bilo protivno pravu Unije kada bi Ujedinjena Kraljevina prije svog povlačenja započela pregovore o mogućim trgovinskim sporazumima s trećim zemljama; ističe da bi takvo postupanje bilo u suprotnosti s načelom lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji i trebalo imati posljedice, među ostalim isključivanje Ujedinjene Kraljevine iz postupaka trgovinskih pregovora iz članka 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; naglašava da se to isto mora primjenjivati i u drugim područjima politika u kojima bi Ujedinjena Kraljevina nastavila utjecati na zakonodavstvo, aktivnosti, strategije ili zajedničke politike Unije na način kojim bi štitila vlastite interese države članice koja napušta Uniju, a ne interese Europske unije i država EU-27;

7.  upozorava da bi svaki bilateralan sporazum između jedne ili više preostalih država članica i Ujedinjene Kraljevine, o kojem dogovor nisu postigle države EU-27, o temama koje su u okviru područja primjene sporazuma o povlačenju i/ili kojima se narušava budući odnos Europske unije s Ujedinjenom Kraljevinom, također bio u suprotnosti s Ugovorima; nadalje upozorava da bi se to naročito odnosilo na svaki bilateralan sporazum i/ili regulatornu ili nadzornu praksu koji bi se odnosili, na primjer, na svaki privilegirani pristup unutarnjem tržištu za financijske institucije sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini na štetu regulatornog okvira Unije ili na status građana EU-27 u Ujedinjenoj Kraljevini ili obrnuto;

8.  smatra da mandat i pregovaračke smjernice koje se primjenjuju tijekom cijelog pregovaračkog procesa moraju u potpunosti odražavati stajalište i interese građana
EU-27, uključujući građane Irske s obzirom na to da će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije posebno utjecati na tu državu članicu;

9.  nada se da će pod tim uvjetima Europska unija i Ujedinjena Kraljevina uspostaviti budući odnos koji će biti pravičan, što je moguće tješnji i uravnotežen u pogledu prava i obveza; žali zbog odluke vlade Ujedinjene Kraljevine da ne sudjeluje u unutarnjem tržištu, Europskom gospodarskom prostoru i carinskoj uniji; smatra da država koja se povlači iz Europske unije ne može uživati slične povlastice kao države članice Europske unije i stoga izjavljuje da neće dati suglasnost ni za koji sporazum koji bi bio u suprotnosti s tim stavom;

10.  još jednom naglašava da članstvo u unutarnjem tržištu i carinskoj uniji podrazumijeva prihvaćanje četiriju sloboda, nadležnost Suda Europske unije, opći doprinos proračunu i pridržavanje zajedničke trgovinske politike Europske unije;

11.  ističe da Ujedinjena Kraljevina mora poštovati sve svoje pravne, financijske i proračunske obveze, uključujući obveze iz aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira, koje dospijevaju do datuma njezina povlačenja i nakon tog datuma;

12.  prima na znanje predložene aranžmane za organizaciju pregovora navedene u izjavi šefova država ili vlada 27 država članica te predsjednikâ Europskog vijeća i Europske komisije od 15. prosinca 2016.; pozdravlja imenovanje Europske komisije pregovaračem Unije te Komisijino imenovanje Michela Barniera glavnim pregovaračem; ističe da je potpuna uključenost Europskog parlamenta nužan preduvjet da bi on dao svoju suglasnost za bilo kakav sporazum koji se postigne između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

Tijek pregovora

13.  ističe da se pregovori, u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, trebaju odnositi na aranžmane povlačenja Ujedinjene Kraljevine, uzimajući pritom u obzir okvir za budući odnos Ujedinjene Kraljevine s Europskom unijom;

14.  slaže se da bi pregovori o eventualnim prijelaznim aranžmanima mogli započeti ako se postigne znatan napredak u pogledu sporazuma o povlačenju i to na temelju planiranog okvira za budući odnos Ujedinjene Kraljevine s Europskom unijom;

15.  napominje da se sporazum o budućem odnosu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje može sklopiti tek nakon što se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Europske unije;

Sporazum o povlačenju

16.  napominje da sporazum o povlačenju mora biti u skladu s Ugovorimâ i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u suprotnom neće dobiti suglasnost Europskog parlamenta;

17.  smatra da bi sporazumom o povlačenju trebalo obuhvatiti sljedeće elemente:

pravni status građana EU-27 koji žive ili su živjeli u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine koji žive ili su živjeli u drugim državama članicama te druge odredbe o njihovim pravima;

podmirivanje financijskih obveza između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije;

vanjsku granicu Europske unije;

pojašnjenje statusa međunarodnih obveza Ujedinjene Kraljevine preuzetih dok je bila država članica Europske unije s obzirom na to da će Europska unija 27 država članica biti pravni sljednik Europske unije 28 država članica;

pravnu sigurnost za pravne subjekte, uključujući poduzeća;

imenovanje Suda Europske unije kao nadležnog tijela za tumačenje i izvršavanje sporazuma o povlačenju;

18.  zahtijeva pravedno postupanje prema građanima EU-27 koji žive ili su živjeli u Ujedinjenoj Kraljevini i prema državljanima Ujedinjene Kraljevine koji žive ili su živjeli u EU-27 te smatra da u pregovorima interesi obje skupine moraju biti apsolutan prioritet; stoga zahtijeva da se na status i prava građana EU-27 koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-27 primjenjuju načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije te nadalje zahtijeva zaštitu cjelovitosti prava Unije i njegovog provedbenog okvira, uključujući Povelju o temeljnim pravima; naglašava bi svaka degradacija prava povezanih sa slobodom kretanja, uključujući diskriminaciju građana EU-a u pogledu njihova pristupa pravima u vezi s boravkom, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bila protivna pravu Unije;

19.  naglašava da jedinstvena financijska nagodba s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju godišnje računovodstvene dokumentacije Europske unije prema reviziji Europskog revizorskog suda mora obuhvatiti sve pravne obveze Ujedinjene Kraljevine koje proizlaze iz nepodmirenih obveza te uključivati odredbe o izvanbilančnim stavkama, nepredviđenim obvezama i drugim financijskim troškovima koji su izravna posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine;

20.  svjestan je da u sporazumu o povlačenju treba razmotriti specifičan položaj otoka Irske i posebne okolnosti s kojima je suočen; potiče da se upotrijebe sva sredstva i mjere u skladu s pravom Europske unije i Sporazumom sklopljenim na Veliki petak 1998. kako bi se ublažili učinci povlačenja Ujedinjene Kraljevine na granicu između Irske i Sjeverne Irske; u tom kontekstu ustraje na činjenici da je prijeko potrebno zajamčiti kontinuitet i stabilnost mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj te izbjeći ponovnu uspostavu čvrste granice;

Budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

21.  prima na znanje obavijest od 29. ožujka 2017. i Bijelu knjigu vlade Ujedinjene Kraljevine od 2. veljače 2017. pod nazivom „Izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i novo partnerstvo s Unijom”;

22.  vjeruje da bi budući odnos između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine trebao biti uravnotežen, sveobuhvatan i na korist građana obje strane te će stoga za pregovore o njemu trebati odvojiti dovoljno vremena; naglašava da bi taj odnos trebao obuhvaćati područja od zajedničkog interesa uz istovremeno poštovanje cjelovitosti pravnog poretka Europske unije te njezinih temeljnih načela i vrijednosti, uključujući cjelovitost unutarnjeg tržišta, sposobnost odlučivanja Unije i njezinu autonomnost; napominje da bi odgovarajući okvir za takav budući odnos mogli pružiti članak 8. Ugovora o Europskoj uniji te članak 217. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u kojem se navodi mogućnost „pridruživanj[a] koj[e] uključuj[e] uzajamna prava i obveze, zajedničko djelovanje i posebne postupke”;

23.  napominje da bez obzira na ishod pregovora o budućem odnosu Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, oni ne smiju uključivati nikakvu razmjenu ustupaka između, s jedne strane, unutarnje i vanjske sigurnosti, uključujući suradnju na području obrane, te, s druge strane, budućih gospodarskih odnosa;

24.  naglašava da je svaki budući sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine moguć samo pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina nastavi poštovati standarde iz zakonodavstva i politika Unije, među ostalim, na području zaštite okoliša, klimatskih promjena, borbe protiv utaje i izbjegavanja poreza, poštenog tržišnog natjecanja, trgovinske i socijalne politike;

25.  protivi se svakom budućem sporazumu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koji bi sadržavao nesustavne ili sektorske odredbe, među ostalim u pogledu financijskih usluga, zahvaljujući kojima bi poduzeća sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini imala povlašten pristup unutarnjem tržištu i/ili carinskoj uniji; ističe da će nakon povlačenja Ujedinjena Kraljevina potpasti pod režim za treće zemlje, kako je utvrđeno u zakonodavstvu Unije;

26.  napominje da će Ujedinjena Kraljevina, ako zatraži sudjelovanje u određenim programima Europske unije, u njima sudjelovati kao treća zemlja, što će podrazumijevati odgovarajuće proračunske doprinose i nadzor postojećih nadležnih tijela; u tom bi kontekstu pozdravio nastavak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u brojnim programima, na primjer Erasmusu;

27.  svjestan je da su brojni građani Ujedinjene Kraljevine izrazili snažno protivljenje gubitku prava koja u ovom trenutku uživaju sukladno članku 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; predlaže da EU-27 istraži kako tu situaciju ublažiti u okviru primarnog zakonodavstva Unije i uz puno poštovanje načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije;

Prijelazni aranžmani

28.  smatra da se između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine prijelazni aranžmani kojima se jamči pravna sigurnost i kontinuitet mogu dogovoriti samo ako sadrže pravu ravnotežu između prava i obveza obje strane te ako se njima zadržava cjelovitost pravnog poretka Europske unije, u kojem je Sud Europske unije odgovoran za rješavanje svih pravnih sporova; nadalje smatra da svi takvi aranžmani također moraju biti vremenski ograničeni i ne prelaziti tri godine te imati ograničeno područje primjene jer nikada ne mogu biti zamjena za članstvo u Europskoj uniji;

Teme rasprave za EU-27 i europske institucije

29.  poziva da se dogovor o premještanju Europskog nadzornog tijelo za bankarstvo i Europske agencije za lijekove postigne što je brže moguće te da postupak premještanja počne čim to bude izvedivo;

30.  ističe da će možda biti potrebno preispitati i prilagoditi pravo Unije kako bi se u obzir uzelo povlačenje Ujedinjene Kraljevine;

31.   smatra da revizija posljednje dvije godine sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira nije potrebna, no da učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine treba riješiti u okviru godišnjeg proračunskog postupka; naglašava da bi institucije Unije i države EU-27 odmah trebale započeti s radom na novom višegodišnjem financijskom okviru, među ostalim na pitanju vlastitih sredstava;

32.  obvezuje se da će na vrijeme dovršiti zakonodavne postupke o sastavu Europskog parlamenta u skladu s člankom 14. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i o izbornom postupku na temelju svog prijedloga u skladu s člankom 223. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji je priložen Rezoluciji Parlamenta od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije(6); nadalje, uzimajući u obzir uvodnu izjavu P ove rezolucije, smatra da tijekom pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i o utvrđivanju novog odnosa s njom preostalih 27 država članica Europske unije i njezine institucije trebaju provesti sveobuhvatnu javnu raspravu u cilju jačanja sadašnje Unije i na međuinstitucijskoj razini započeti detaljno preispitivanje njezine budućnosti;

Završne odredbe

33.  zadržava pravo da pojasni svoje stajalište o pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te da, ako je to potrebno, s obzirom na napredak ili zastoj u pregovorima donese dodatne rezolucije, uključujući rezolucije o točno određenim temama ili sektorskim pitanjima;

34.  očekuje da će Europsko vijeće ovu rezoluciju uzeti u obzir prilikom donošenja smjernica kojima se definira okvir za pregovore i iznose opća stajališta i načela kojih će se Europska unija pridržavati;

35.  odlučan je u namjeri da svoje konačno stajalište o sporazumu/sporazumima donese na temelju ocjene koju će provesti u skladu sa sadržajem ove rezolucije i svih eventualnih kasnijih rezolucija Europskog parlamenta;

°

°  °

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0294.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0048.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0049.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0050.

(5)

SL C 285, 5.8.2016., str. 9.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0395.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti