Propunere de rezoluţie - B8-0242/2017Propunere de rezoluţie
B8-0242/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană

31.3.2017 - (2017/2593(RSP))

depusă în încheierea dezbaterii privind negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Syed Kamall în numele Grupului ECR

Procedură : 2017/2593(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0242/2017
Texte depuse :
B8-0242/2017
Texte adoptate :

B8-0242/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană

(2017/2593(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere notificarea făcută de prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la 29 martie 2017, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE,

–  având în vedere Cartea albă a Regatului Unit din 2 februarie 2017 privind „Ieșirea Regatului Unit și noi forme de parteneriat cu Uniunea Europeană”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

Principii pentru negocieri

1.  consideră că obiectivul principal al negocierilor trebuie să îl reprezinte instituirea unui parteneriat aprofundat și special pe termen lung între Uniunea Europeană și Regatul Unit care să răspundă nevoilor și aspirațiilor diferite ale tuturor părților;

2.  subliniază că această negociere se desfășoară între prieteni și aliați de lungă durată care au realizat multe lucruri împreună; salută abordarea foarte constructivă și pozitivă manifestată de guvernul britanic în scrisoarea sa de notificare a retragerii din Uniunea Europeană datată din 29 martie 2017; salută răspunsul Președintelui Consiliului European; își exprimă speranța că acest ton va putea fi menținut de toate părțile interesate pe întreg parcursul procesului de negociere și că, prin urmare, acordul de retragere poate fi negociat cu calm, într-un mod constructiv și pozitiv, în interesul tuturor părților;

3.  este hotărât să încerce să joace un rol de sprijin în cadrul acestui proces, evitând liniile roșii și solicitările excesive pentru a nu submina unitatea UE-27 sau mandatul Comisiei în calitate de negociator;

4.  observă că articolul 50 prevede ca acordul de retragere încheiat cu un stat membru să țină „seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea” și că, prin urmare, este necesar să se definească acest cadru al unui nou parteneriat într-un stadiu incipient al procesului de negociere; solicită ca negocierile cu privire la condițiile retragerii și la cadrul viitorului parteneriat să aibă loc simultan;

Aspecte de negociat

5.  salută observația guvernelor Regatului Unit și ale altor state membre că trebuie să se acorde prioritate absolută obținerii unui acord referitor la statutul cetățenilor UE în Regatul Unit și al cetățenilor Regatului Unit în Uniunea Europeană; sprijină ferm un acord reciproc, echitabil și pe picior de egalitate și solicită ca acesta să fie încheiat într-o etapă timpurie a negocierilor;

6.  consideră că negocierile ar trebui să urmărească de îndată construirea unei relații economice aprofundate pe termen lung care să promoveze în mod pragmatic prosperitatea tuturor celor 28 de țări; solicită un acord de liber schimb și de investiții care să fie îndrăzneț și ambițios, cu aranjamente privind un acces pe piață reciproc și aprofundat pentru bunuri și servicii, și care să ia în considerare volumul schimburilor comerciale, precum și acordurile de liber schimb și de investiții pe care Uniunea Europeană le are cu țările terțe; solicită o abordare inovatoare, care să asigure un grad minim de fricțiune vamală în relațiile comerciale viitoare; subliniază că, spre deosebire de alte țări cu care Uniunea Europeană a purtat negocieri, Regatul Unit pornește dintr-o poziție de echivalență juridică și statutară cu standarde de reglementare similare;

7.  consideră că vor exista sectoare în care Uniunea Europeană și Regatul Unit vor cădea de acord că au un interes reciproc să continue o cooperare strânsă, care poate include, de exemplu, activități specifice în domeniile educației și cercetării;

8.  subliniază importanța viitoarei relații de cooperare în domeniul securității dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, în special într-un context caracterizat de amenințări teroriste și hibride crescute și de durată;

9.  ia act de contribuția Uniunii Europene la procesul de pace din Irlanda de Nord, în special prin programele PEACE și Grupul operativ Irlanda de Nord; evidențiază importanța menținerii unei frontiere cât mai deschise între Irlanda și Irlanda de Nord; subliniază că zona comună de călătorie, care a permis menținerea la un nivel minim a controalelor interne, există între Irlanda și Regatul Unit din 1952; observă că Acordul de la Belfast a consacrat „principiul consimțământului”, prin care Irlanda de Nord rămâne parte integrantă din Regatul Unit atât timp cât majoritatea populației sale dorește acest lucru;

10.  constată că acordul de retragere ar trebui, de asemenea, să țină seama de nevoile locuitorilor Gibraltarului în contextul statutului de durată al teritoriului respectiv;

11.  consideră că trebuie să se ajungă la o înțelegere financiară echitabilă pe baza unor criterii obiective, care să evalueze atât activele, cât și pasivele;

12.  salută activitatea comisiilor Parlamentului European de listare a principalelor aspecte care trebuie abordate; regretă că această activitate nu este prezentată în mod formal Comisiei, însă solicită ca aceste contribuții să fie totuși luate în considerare în cadrul negocierilor; solicită ca Parlamentul să fie informat în mod corespunzător și regulat pe tot parcursul procesului de negociere, pentru ca punctele de vedere ale tuturor grupurilor politice să fie luate în considerare și ca toate contribuțiile Parlamentului în procesul de negociere să fie pregătite cu bună-credință și în condiții de transparență deplină;

13.  solicită un sistem de soluționare a litigiilor care să respecte cadrele juridice și constituționale ale ambelor părți;

Caracterul urgent al reformării Uniunii Europene

14.  subliniază că plecarea iminentă a unui stat membru ar trebui să stimuleze o reflecție profundă privind starea Uniunii Europene înseși; este de părere că Uniunea Europeană a realizat multe lucruri cu o valoare considerabilă în cursul primelor patruzeci de ani ai istoriei sale și a putut ulterior să primească noi membri din Europa Centrală și de Est, una dintre cele mai mari realizări ale sale; regretă faptul că Uniunea Europeană a fost totuși subminată în ultimii douăzeci de ani de deficiențe critice ale politicilor, de exemplu:

–  greșelile făcute în instituirea și guvernanța monedei euro,

–  ineficacitatea sa în ceea ce privește abordarea crizei migrației,

–  o economie europeană stagnantă, care nu a fost în măsură să creeze suficiente locuri de muncă noi, să genereze o creștere economică mai puternică și să soluționeze criza de competitivitate a Europei,

–  centralizarea excesivă a puterii în mâinile instituțiilor sale, care i-a făcut pe cetățenii statelor sale membre să se simtă marginalizați și neputincioși;

15.  ia act de faptul că popoarele Europei doresc ca statele lor membre să coopereze în mod liber ca state membre suverane în cadrul unor instituții comune care se concentrează pe un număr limitat de sarcini specifice ce le-au fost delegate; consideră că referendumurile și alegerile din întreaga Europă din ultimii ani au demonstrat faptul că popoarele Europei resping modelul supracentralizat al unui stat federal european bazat pe principiul „unei uniuni din ce în ce mai strânse”, fără sfârșit;

16.  solicită o reformare a Uniunii Europene ca o comunitate de națiuni care cooperează în instituții comune confederale, pe baza următoarelor principii:

–  Uniunea Europeană trebuie să își respecte statele membre,

–  Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe domeniile în care poate crea o valoare adăugată,

–  Uniunea Europeană ar trebui să fie mai flexibilă,

–  Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de mai multă răspundere democratică,

–  Uniunea Europeană ar trebui să ofere un bun raport costuri-beneficii,

–  Uniunea Europeană ar trebui să fie mai orientată spre exterior;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Consiliului European și guvernelor și parlamentelor statelor membre.