FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 48k
31.3.2017
PE603.694v01-00
 
B8-0265/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om assistance til handicappede


Isabella Adinolfi

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om assistance til handicappede  
B8-0265/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at med den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 har den Europæiske Union givet udtryk for sit engagement i afinstitutionaliseringen af handicappede;

B.  der henviser til, at Europa-Kommissionen ønsker at fremme, at der gives støtte i hjemmet fremfor at foretrække, at den gives på institutioner, og støtter medlemsstaternes tiltag med strukturmidler og udarbejdelsen af finansielle ordninger til personlig assistance;

C.  der henviser til, at tal fra Eurostat viser, at Italien bruger meget begrænsede offentlige midler for handicappede: gennemsnitligt 8 EUR pr. dag per handicappet (det varierer fra region til region) og således placerer sig under det europæiske gennemsnit;


1.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at sikre, at Italien opfylder kravene i art. 19 i FN's konvention om rettigheder for handicappede, som garanterer retten til en uafhængig tilværelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik