FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
4.4.2017
PE603.695v01-00
 
B8-0266/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om forhandlingerne om en frihandelsaftale med Mercosur


Sophie Montel

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om forhandlingerne om en frihandelsaftale med Mercosur  
B8-0266/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har stået over for en hidtil uset mobilisering mod frihandelsaftaler med Canada (der ikke desto mindre blev vedtaget) eller med USA;

B.  der henviser til, at navnlig mobiliseringen af amerikanske borgere har bremset TPP og TTIP;

C.  der henviser til, at til trods herfor er Unionen i færd med at indlede forhandlinger med landene i Mercosur: Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela og snart Bolivia;

D.  der endvidere henviser til, at 43 % af Mercosurs eksport består af landbrugsprodukter;
der derfor henviser til, at de franske landbrugsbedrifter, der allerede er svækket som følge af EU-politikker, i vid udstrækning vil blive ofre for denne nye frihandelsaftale med et enormt område på ca. 300 mio. indbyggere;

E.  der henviser til, at vores landbrugere ikke kan være konkurrencedygtige på anstændige vilkår i en situation med konkurrence fra de latinamerikanske lande;

1.  opfordrer Kommissionen til at stoppe alle drøftelser med Mercosur, der sigter på undertegnelse af en frihandelsaftale.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik