Postupak : 2017/2651(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0271/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0271/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.69
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0200

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 178kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje brojne rezolucije, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(1), onu od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(2), onu od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli(3) i onu od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli(4),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je potpisnica i Venezuela,

–  uzimajući u obzir Međuameričku demokratsku povelju donesenu 11. rujna 2001.,

–  uzimajući u obzir Ustav Venezuele, a posebno njegove članke 72. i 233.,

–  uzimajući u obzir izjavu Zeida Ra’ada Al-Husseina, visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, od 31. ožujka 2017. o odluci Vrhovnog suda Venezuele o preuzimanju zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine,

–  uzimajući u obzir upozorenja iznesena u izvješćima Organizacije američkih država (OAD) od 30. svibnja 2016. i od 14. ožujka 2017. o Venezueli i poziv njezina glavnog tajnika na hitno sazivanje Stalnog vijeća, u skladu s člankom 20. Demokratske povelje, radi rasprave o političkoj krizi u Venezueli,

–  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 27. ožujka 2017. o sve težoj i opasnoj političkoj, gospodarskoj i humanitarnoj krizi u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu OAD-a koju je 13. ožujka 2017. potpisalo 14 država članica te organizacije, a u kojoj se od Venezuele traži da, među ostalim, hitro sazove izbore, oslobodi političke zatvorenike i prizna diobu vlasti utvrđenu Ustavom te države,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a od 3. travnja 2017. o nedavnim događanjima u Venezueli,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Vrhovni sud Venezuele 27. ožujka 2017. donio odluku prema kojoj se svi zakoni koje donese Nacionalna skupština proglašavaju neustavnima; budući da je potpora Međuameričkoj demokratskoj povelji opisana kao čin izdaje usprkos tome što je to pravni dokument čiji je Venezuela potpisnica; budući da je 29. ožujka 2017. Vrhovni sud Venezuele donio odluku kojom je proglasio da Nacionalna skupština ne poštuje sud te je poništio njezino djelovanje i ovlasti, preuzevši tako zakonodavnu vlast;

B.  budući da zakonodavnu vlast mogu obnašati samo propisno demokratski izabrani predstavnici;

C.  budući da te odluke nemaju ustavnu osnovu, bez obzira na to radi li se o ovlastima dodijeljenima Nacionalnoj skupštini (članak 187. Ustava) ili onima dodijeljenima Ustavnom odjelu Vrhovnog suda (članak 336. Ustava);

D.  budući da je državna odvjetnica Luisa Ortega Díaz, koju je imenovala venezuelska vlada, odbila odluku Vrhovnog suda smatrajući da se njome krši ustavni poredak;

E.  budući da se odlukama Vrhovnog suda Venezuele krše i ustavne odredbe o diobi vlasti i obveze svih sudaca da poštuju i jamče integritet venezuelskog Ustava (članak 334);

F.  budući da je Vrhovni sud već ranije 1. kolovoza 2016. i 5. rujna 2016. u presudi br. 808 proglasio nepoštovanje suda od strane Nacionalne skupštine i poništio njezina djelovanja i ovlasti;

G.  budući da se univerzalnim normama, kao i regionalnim i međunarodnim sporazumima, kojih je Venezuela potpisnica i koje je stoga obvezna provoditi, utvrđuje dioba vlasti kao nužno jamstvo za zaštitu prava građana i obranu demokracije i vladavine prava, osnovnih preduvjeta za postojanje predstavničke demokracije;

H.  budući da je predsjednik Nicolas Maduro pod međunarodnim pritiskom od Vrhovnog suda zatražio da preispita odluku o poništenju ovlasti Nacionalne skupštine; budući da je Vrhovni sud 1. travnja 2017. donio nove presude kojima su Nacionalnoj skupštini naizgled vraćene ovlasti;

I.  budući da je venezuelska oporbena Koalicija demokratskog jedinstva osvojila 112 zastupničkih mjesta u jednodomnoj Nacionalnoj skupštini sa 167 mjesta, što predstavlja dvotrećinsku većinu, dok je Ujedinjena socijalistička stranka Venezuele osvojila 55 zastupničkih mjesta; budući da je potom Vrhovni sud spriječio četiri novoizabrana zastupnika u Nacionalnoj skupštini, od toga njih troje iz Koalicije demokratskog jedinstva, da stupe na svoju dužnost, što je oporbi oduzelo dvotrećinsku većinu;

J.  budući da je posljednjim proizvoljnim uhićenjima broj političkih zatvorenika porastao na zapanjujućih 117, uključujući važne političke vođe kao što su Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos i Yon Goicoechea;

K.  budući da je venezuelskom oporbenom vođi i bivšem predsjedničkom kandidatu Henriqueu Caprilesu zabranjeno obnašanje političkih dužnosti u razdoblju od narednih 15 godina; budući da je ta odluka utemeljena na navodnim optužbama u vezi s „administrativnim nepravilnostima” tijekom njegova obnašanja dužnosti guvernera savezne države Mirande;

L.  budući da su venezuelanske sigurnosne snage, uključujući nacionalnu gardu i policiju, od početka prosvjeda opetovano primjenjivale brutalnu silu nad mirnim prosvjednicima, među ostalim i nad članovima Kongresa, koji su se protivili odluci o poništenju ovlasti Nacionalne skupštine; budući da je to dovelo do više od 20 smrtnih slučajeva, dok su brojne osobe ranjene, a mnogi su uhićeni;

M.  budući da je vlada, zbog navodnog nedostatka sredstava, obustavila lokalne i regionalne izbore zakazane za prosinac 2016. i spriječila održavanje referenduma o opozivu, što je ustavna odredba kojom se omogućuje da se odlukom 20 % izbornog tijela zatraži opoziv predsjednika, usprkos tome što su bili ispunjeni svi ustavni preduvjeti, te je zaprijetila da će do daljnjega prekinuti sve izborne postupke;

N.  budući da redovni, pravedni i uključivi izbori, kao što je utvrđeno u članku 21. Opće deklaracije o ljudskim pravima, predstavljaju ključnu okosnicu svakog društva u kojem vlada predstavnička demokracija i koje je utemeljeno na ljudskim pravima i vladavini prava;

1.  osuđuje kontinuirano neustavno kršenje demokratskog poretka u Venezueli, uključujući nedavnu presudu Vrhovnog suda Venezuele, čiji je cilj bio preuzimanje zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine, te nepostojanje diobe vlasti i neovisnosti pojedinih grana vlasti;

2.  snažno odbacuje odluke Vrhovnog suda Venezuele o suspenziji ovlasti Nacionalne skupštine i preuzimanju tih ovlasti na sebe, što predstavlja jasno kršenje međunarodnih demokratskih standarda i ustavnog poretka Venezuele; prima na znanje nedavno preispitivanje nekih elemenata tih odluka i potiče vladu Venezuele da zajamči potpunu obnovu demokratskog poretka;

3.  ozbiljno je zabrinut zbog znatnog pogoršanja stanja u pogledu demokracije i ljudskih prava te socioekonomske situacije u Venezueli, odnosno okruženja koje sve više odlikuju političko nasilje i društvena nestabilnost;

4.  poziva vladu i Vrhovni sud Venezuele da poštuju Ustav, a posebno ovlasti dodijeljene svim propisno izabranim zastupnicima u parlamentu;

5.  poziva vladu Venezuele da štiti diobu i neovisnost vlasti te da povrati i poštuje puni ustavni autoritet i nadležnosti Nacionalne skupštine; podsjeća da je dioba vlasti ključno načelo demokratskih država koje se pridržavaju vladavine prava;

6.  poziva vladu Venezuele da osigura hitno i bezuvjetno oslobađanje svih političkih zatvorenika; podsjeća da je Nacionalna skupština odobrila oslobađanje političkih zatvorenika u sklopu Zakona o nacionalnom pomirenju, na koji je izvršna vlast uložila veto; podsjeća da se trajno mirno rješenje za Venezuelu može postići samo punim poštovanjem slobode govora i izražavanja, što će dovesti do stanja u kojem više neće biti političkih zatvorenika u zemlji;

7.  poziva vladu Venezuele da poštuje Ustav i da predstavi raspored izbora kojim će se omogućiti provođenje brzih, slobodnih i transparentnih izbornih postupaka, jer je to jedini način da se okonča aktualan politički zastoj;

8.  snažno osuđuje odluku venezuelskog nacionalnog revizora kojom se oporbenom vođi Henriqueu Caprilesu zabranjuje obnašanje političkih dužnosti u razdoblju od narednih 15 godina; poziva vladu Venezuele da stane na kraj praksi marginaliziranja oporbenih vođa koja se provodi uskraćivanjem političkih prava tim osobama;

9.  pozdravlja Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a usvojenu 3. travnja 2017. i poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da je podrži; nadalje, poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da zajedno s OAD-om aktivno razmotri druge mjere za vraćanje demokratskog poretka djelotvornom provedbom demokracije i vladavine prava unutar venezuelskog ustavnog okvira;

10.  snažno osuđuje brutalnu represiju koju su nad mirnim prosvjednicima provodile venezuelske sigurnosne snage, a koja je rezultirala smrću više od 20 ljudi i zbog koje su mnoge osobe ranjene ili uhićene; poziva vladu Venezuele da poštuje i zajamči ustavno pravo na slobodu mirnog okupljanja i prosvjeda te da istraži sve smrtne slučajeve; poziva vlasti Venezuele da se pobrinu za sigurnost i slobodno ostvarivanje prava svih građana, osobito branitelja ljudskih prava, novinara, političkih aktivista i članova neovisnih nevladinih organizacija, kojima prijeti najveća opasnost od napada ili arbitrarnog oduzimanja slobode;

11.  poziva vlasti Venezuele da hitno dopuste ulazak humanitarne pomoći u zemlju i omoguće pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći najugroženijem slojevima društva;

12.  ponovno upućuje zahtjev da se u Venezuelu uputi izaslanstvo Europskog parlamenta kako bi se što prije pokrenuo dijalog sa svim suprotstavljenim sugovornicima;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi  Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0176.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0106.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0080.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0269.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti