Postopek : 2017/2651(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0271/2017

Predložena besedila :

B8-0271/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.69
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0200

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 243kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.705v01-00
 
B8-0271/2017/rev.

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP))  
B8-0271/2017/rev.

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih številnih resolucij, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2), z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(3) in z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli(4),

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnica je Venezuela,

–  ob upoštevanju medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001,

–  ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti 72. in 233. člena,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Raada Al Huseina z dne 31. marca 2017 o odločitvi venezuelskega vrhovnega sodišča, da narodni skupščini odvzame zakonodajna pooblastila,

–  ob upoštevanju opozoril, navedenih v poročilih Organizacije ameriških držav o Venezueli z dne 30. maja 2016 in 14. marca 2017, in poziva njenega generalnega sekretarja k nujnemu sklicu stalnega sveta v skladu z 20. členom demokratične listine, da bi razpravljali o politični krizi v Venezueli,

–  ob upoštevanju pisma podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 27. marca 2017 o čedalje globlji in hudi politični, gospodarski in humanitarni krizi v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 13. marca 2017, v kateri je 14 držav članic podpisnic zahtevalo, naj Venezuela med drugim hitro organizira volitve, izpusti politične zapornike ter prizna delitev oblasti v skladu z ustavo,

–  ob upoštevanju resolucije stalnega sveta Organizacije ameriških držav z dne 3. aprila 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je venezuelsko vrhovno sodišče 27. marca 2017 izdalo sklep, da so vsi zakoni, ki jih sprejme narodna skupščina, neveljavni; ker je bila podpora medameriški demokratični listini razglašena za izdajalsko dejanje, čeprav gre za pravni dokument, ki ga je Venezuela podpisala; ker je venezuelsko vrhovno sodišče 29. marca 2017 s sklepom razglasilo, da ga narodna skupščina ne spoštuje, ter razveljavilo njene ukrepe in pristojnosti, s čimer si je omogočilo, da samo prevzame zakonodajno vlogo;

B.  ker lahko zakonodajne pristojnosti uveljavljajo samo pošteno in demokratično izvoljeni predstavniki;

C.  ker sta bila omenjena sklepa izdana brez ustavne podlage, naj gre za pristojnosti narodne skupščine (187. člen ustave) oziroma pristojnosti ustavnega kabineta vrhovnega sodišča (336. člen ustave);

D.  ker je generalna državna pravobranilka Luisa Ortega Díaz, ki jo je imenovala venezuelska vlada, sklep vrhovnega sodišča zavrnila, češ da krši ustavni red;

E.  ker sklepa venezuelskega vrhovnega sodišča kršita ustavne določbe o delitvi oblasti in o obveznosti sodnikov, da spoštujejo venezuelsko ustavo ter zagotavljajo njeno integriteto (334. člen);

F.  ker je vrhovno sodišče razglasilo, da ga narodna skupščina ne spoštuje, ter 1. avgusta 2016 in 5. septembra 2016 z odločbo št. 808 razveljavilo njene ukrepe in pristojnosti;

G.  ker je v skladu s splošnimi standardi, pa tudi regionalnimi in mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Venezuela in jih je zato dolžna izvajati, delitev oblasti bistveno zagotovilo za varstvo pravic državljanov ter obrambo demokracije in pravne države, to pa so osnovni pogoji za obstoj predstavniške demokracije;

H.  ker je predsednik Nicolas Maduro zaradi mednarodnega pritiska prosil vrhovno sodišče, naj še enkrat pregleda odločbo, s katero je razveljavilo pristojnosti narodne skupščine; ker je vrhovno sodišče 1. aprila 2017 izdalo novo odločbo, s katero je narodni skupščini pristojnosti znova podelilo;

I.  ker je venezuelska opozicijska koalicija za demokratično enotnost dobila 112 sedežev v 167-članski enodomni narodni skupščini, s čimer si je zagotovila dvotretjinsko večino, stranka PSUV pa jih je dobila 55; ker je vrhovno sodišče pozneje štirim novoizvoljenim poslancem narodne skupščine, od katerih so bili trije iz vrst koalicije za demokratično enotnost, preprečilo, da bi nastopili svoj mandat, zaradi česar je opozicija izgubila dvotretjinsko večino;

J.  ker je po zadnjih skrb zbujajočih samovoljnih aretacijah število političnih zapornikov naraslo na 117, med njimi pa so tudi politični voditelji, na primer Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos in Yon Goicoechea;

K.  ker venezuelski opozicijski voditelj in nekdanji predsedniški kandidat Henrique Capriles 15 let ne sme opravljati nobene politične funkcije; ker je ta odločitev temeljila na domnevnih obtožbah o upravnih nepravilnostih, ki naj bi jih Capriles zagrešil na položaju guvernerja zvezne države Miranda;

L.  ker so venezuelske varnostne sile, vključno z narodno gardo in državno policijo, že od začetka protestov večkrat uporabile grobo silo zoper mirne protestnike, med drugim člane kongresa, ki so nasprotovali sklepu o razveljavitvi pristojnosti narodne skupščine, in ker je pri tem umrlo več kot 20 ljudi, veliko število pa jih je bilo ranjenih in aretiranih;

M.  ker je vlada pod pretvezo, da primanjkuje finančnih sredstev, preklicala lokalne in regionalne volitve, ki bi morale potekati decembra 2016, in preprečila organizacijo referenduma o odpoklicu – gre za ustavno določbo, ki 20 % volivcev omogoča, da zahtevajo odpoklic predsednika – čeprav so bile izpolnjeni vsi ustavni pogoji, nato pa je zagrozila, da bo do nadaljnjega prekinila vse volilne procese;

N.  ker so redne, poštene in vključujoče volitve, ki jih zahteva 21. člen splošne deklaracije o človekovih pravicah, temeljni kamen vsake predstavniške demokracije, ki spoštuje človekove pravice in pravno državo;

1.  obsoja nenehne protiustavne kršitve demokratične ureditve v Venezueli, med drugim odločbo venezuelskega vrhovnega sodišča, katere namen je bil odvzeti zakonodajne pristojnosti narodni skupščini, ter dejstvo, da ni delitve oblasti in samostojnosti vej oblasti;

2.  obsoja odločitev venezuelskega vrhovnega sodišča, da odvzame pristojnosti narodni skupščini in jih prenese nase, saj je to nedvoumna kršitev mednarodnih demokratičnih standardov in venezuelskega ustavnega reda; je seznanjen z nedavno spremembo nekaterih elementov omenjenih sklepov in poziva venezuelsko vlado, naj v celoti obnovi demokratični red;

3.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnega slabšanja razmer na področju demokracije in človekovih pravic ter socialno-ekonomskih razmer v Venezueli, kjer vse bolj prevladuje ozračje političnega nasilja in socialne nestabilnosti;

4.  poziva venezuelsko vlado in vrhovno sodišče, naj spoštujeta ustavo, zlasti pooblastila vseh pošteno izvoljenih poslancev;

5.  poziva venezuelsko vlado, naj ohrani delitev in neodvisnost vej oblasti ter narodni skupščini v celoti povrne ustavno oblast in pristojnosti in jih spoštuje; želi spomniti, da je delitev oblasti bistveno načelo demokratičnih držav, ki temeljijo na vladavini prava;

6.  poziva venezuelsko vlado, naj poskrbi za takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh političnih zapornikov; opozarja, da je narodna skupščina z zakonom o narodni spravi odobrila izpustitev političnih zapornikov, vendar je izvršilna oblast na to odločitev vložila veto; opozarja, da bo Venezuela trajen mir dosegla samo s popolnim spoštovanjem svobode govora in izražanja, ki bo vodilo do izpustitve vseh političnih zapornikov v državi;

7.  poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje ustavo in predloži volilni koledar, ki bo omogočil hitre, svobodne in pregledne volilne procese, saj je to edini način za premik s trenutne politične mrtve točke;

8.  odločno obsoja odločitev venezuelskega državnega revizorja, da opozicijskemu voditelju Henriqueju Caprilesu prepove opravljanje politične funkcije za 15 let; poziva venezuelsko vlado, naj opozicijske voditelje preneha potiskati ob rob tako, da jim odreka politične pravice;

9.  pozdravlja resolucijo, ki jo je 3. aprila 2017 sprejel stalni svet Organizacije ameriških držav, in poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj jo podpre; poziva jo tudi, naj skupaj s to organizacijo dejavno razišče druge možnosti, kako povrniti demokratično ureditev z učinkovitim uveljavljanjem demokracije in pravne države v venezuelskem ustavnem okviru;

10.  odločno obsoja, da so venezuelske varnostne sile surovo zatrle mirne proteste, pri čemer je življenje izgubilo več kot 20 ljudi, številni pa so bili ranjeni in aretirani; poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje in zagotavlja ustavno pravico do miroljubnega zbiranja in protestov ter razišče smrti vseh protestnikov; poziva venezuelske oblasti, naj zagotavljajo varnost in svobodno uveljavljanje pravic za vse državljane, zlasti zagovornike človekovih pravic, novinarje, politične aktiviste in člane neodvisnih nevladnih organizacij, ki so v večji nevarnosti, da postanejo tarča napadov ali samovoljnega pridržanja;

11.  poziva venezuelske oblasti, naj brez odlašanja dovolijo dostavo humanitarne pomoči v državo in omogočijo vstop mednarodnim organizacijam, ki želijo pomagati najbolj prizadetim družbenim sektorjem;

12.  ponavlja zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, da bi vzpostavila dialog z vsemi stranmi v konfliktu;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0176.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0106.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0080.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0269.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov