Postup : 2017/2651(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0275/2017

Předložené texty :

B8-0275/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0200

NÁVRH USNESENÍ
PDF 174kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele a o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v této zemi, zejména na usnesení ze dne 8. června 2016(1), 12. března 2015(2) a 18. prosince 2014(3),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k jehož signatářským zemím patří i Venezuela,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu a zejména na články 72 a 233 této ústavy,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud Venezuely vydal dne 27. března 2017 právní předpisy, kterými si přiznal právo vykonávat legislativní pravomoci, jež až doposud vykonávalo Národní shromáždění, a omezit parlamentní imunitu poslanců, čímž oslabil způsobilost demokraticky zvoleného Národního shromáždění, kterému dominuje opozice a které tato opatření Nejvyššího soudu odsoudilo jako pokus současného prezidenta Nicoláse Madura o upevnění své moci nedemokratickými prostředky;

B.  vzhledem k tomu, že opatření tohoto druhu mají v dějinách Venezuely znepokojivé precedenty, vezmeme-li v úvahu zrušení opatření Národního shromáždění na základě rozhodnutí 808, které vydal Nejvyšší soud dne 1. srpna a 5. září 2016 a kterým shledal Národní shromáždění vinným z pohrdání soudem;

C.  vzhledem k tomu, že tato opatření ohrožují demokratické a ústavní normy Venezuely, zejména zásadu dělby moci zakotvenou ve venezuelské ústavě a právní povinnosti soudců zachovat integritu této ústavy;

D.  vzhledem k tomu, že tyto normy jsou nezbytné k ochraně základních práv občanů země a k prosazování zásad demokratické správy a právního státu;

E.  vzhledem k tomu, že mezinárodní tlak donutil v minulosti prezidenta Madura, aby požádal Nejvyšší soud o přehodnocení rozhodnutí, kterými zneplatnil Národní shromáždění, v důsledku čehož vydal Nejvyšší soud dne 1. dubna 2017 nová rozhodnutí, na základě nichž, jak se zdá, byly pravomoci Nejvyššího soudu obnoveny;

F.  vzhledem k tomu, že Národní shromáždění se skládá ze 167 křesel, z nichž 112 je v současné chvíli obsazeno venezuelskou opoziční koalicí, která tak tvoří výraznou většinu; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud čtyřem členům Shromáždění (z nichž tři jsou členy opozice) znemožnil převzít funkci, takže opozice nedosáhla dvoutřetinové většiny;

G.  vzhledem k tomu, že za posledních několik dnů stoupl počet politických vězňů ve Venezuele na 111 v důsledku vlny svévolného zatýkání v reakci na protesty proti rozhodnutí Nejvyššího soudu; vzhledem k tomu, že mezi těmito vězni jsou vůdci opozice jako Leopoldo López, Antonio Ledezma a Daniel Ceballos;

H.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda odložila místní a regionální volby, které se měly konat v prosinci 2016, a zabránila konání referenda o odvolání prezidenta Madura, a to i přesto, že ústava takové referendum povoluje; vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že tato opatření budou zrušena, a vláda dokonce pohrozila, že je prodlouží na neomezeně dlouhou dobu;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje skutečnost, že vláda této země porušuje svou vlastní ústavu a že její prezident využívá Nejvyšší soud, aby napadal Národní shromáždění;

2.  domnívá se, že rozhodnutí Nejvyššího soudu a zneplatnění Národního shromáždění je politicky motivovaným gestem, jehož cílem je potlačit opozici a prodloužit funkční období prezidenta Madura na neomezeně dlouhou dobu; je přesvědčen, že takové rozhodnutí je v přímém rozporu se zásadami demokracie, svobody projevu a dobré správy;

3.  obdobně se domnívá, že převzetí pravomocí Národního shromáždění Nejvyšším soudem je zcela nedemokratickým opatřením, které je v přímém rozporu s venezuelskou ústavou;

4.  žádá, aby Národnímu shromáždění byly okamžitě a v plné míře vráceny ústavní pravomoci a aby venezuelská vláda uznala, že dělba moci a nevměšování se mezi legitimní orgány jsou zásadními předpoklady demokracie;

5.  požaduje okamžité propuštění všech politických vězňů ve Venezuele a opakuje, že s propuštěním politických vězňů v minulosti souhlasilo Národní shromáždění prostřednictvím zákona o národním usmíření, který výkonná moc vetovala; zdůrazňuje, že budou-li ve venezuelském systému veřejné správy nadále existovat političtí vězni, je nepravděpodobné, že se situaci ve Venezuele podaří dlouhodobě poklidně vyřešit;

6.  vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala svou ústavu, zejména ústavní právo na svobodu pokojného shromažďování, jakož i bezpečnost a svobodu všech občanů, zejména těch, kteří doposud ve větší míře čelili zastrašování, útokům a svévolnému zatýkání a k nimž patří obránci lidských práv, představitelé a aktéři opozice, novináři a členové nevládních organizací;

7.  vybízí venezuelskou vládu, aby zastavila nedemokratické upevňování moci spojené s režimem prezidenta Madura a aby zrušila odložení místních a regionálních voleb a umožnila svobodný, spravedlivý a transparentní průběh voleb;

8.  žádá venezuelské orgány, aby vzhledem k závažné hospodářské a zdravotní krizi, která zemi sužuje, přijaly vnější humanitární pomoc;

9.  vyzývá Radu, aby zvážila možnost přijetí cílených sankcí a dalších opatření namířených proti státním úředníkům a jakýmkoli jiným osobám, kterým je přičítána odpovědnost za porušování práv demonstrantů, politické opozice či jednotlivců bránících lidská práva;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(3)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí