Eljárás : 2017/2651(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0275/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0275/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.69
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0200

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 260kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai emberi jogi helyzetről (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai emberi jogi helyzetről (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről és az országban egyre súlyosbodó emberi jogi helyzetről szóló számos korábbi, különösen 2016. június 8-i(1), 2015. március 12-i(2) és 2014. december 18-i (3) állásfoglalására,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyet Venezuela is aláírt,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 72. és 233. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2017. március 27-én a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság elfogadta azt a jogszabályt, miszerint joga van az ez idáig csak a nemzetgyűlés hatáskörébe tartozó jogalkotási hatáskör gyakorlásához, valamint joga van az országgyűlési képviselők parlamenti mentelmi jogának korlátozásához, ezáltal a demokratikusan megválasztott, ellenzéki többséggel rendelkező nemzetgyűlés hatáskörét korlátozza, amely elítélte a Legfelsőbb Bíróság intézkedését, mivel úgy ítélte meg, hogy az Nicolás Maduro jelenlegi elnök arra irányuló kísérlete, hogy antidemokratikus eszközökkel megszilárdítsa hatalmát;

B.  mivel ehhez hasonló intézkedésekre aggasztó precedensek vannak a venezuelai történelemben, különösen a Legfelsőbb Bíróság 808. sz. ítéletre való, 2016. augusztus 1-jei és 2016. szeptember 5-i hivatkozása, mellyel megsemmisítette a nemzetgyűlés intézkedéseit, és jogsértőnek nevezte a nemzetgyűlést;

C.  mivel az ilyen események veszélyeztetik Venezuela demokratikus és alkotmányos normáit, különösen a hatalmi ágak szétválasztásának a venezuelai alkotmányban rögzített elvét és a bíróknak az alkotmány sértetlenségének fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségeit;

D.  mivel az ilyen normák szükségesek, hogy megvédjék a nemzet polgárainak alapvető jogait és fenntartsák a demokratikus kormányzás, valamint a jogállamiság elvét;

E.  mivel a nemzetközi nyomás korábban arra kényszerítette Maduro elnököt, hogy megkérje a Legfelsőbb Bíróságot a nemzetgyűlés megszüntetésével kapcsolatos szabályozások átvizsgálására, amelynek eredményeképpen a Legfelsőbb Bíróság által kiadott új ítéletek alapján a nemzetgyűlés hatóságát látszólag visszaállították;

F.  mivel a nemzetgyűlés 167 képviselői helyből áll, amelyből 112 a venezuelai ellenzéki koalícióé, így az ellenzéknek jelentős többsége van; mivel a Legfelsőbb Bíróság megakadályozta, hogy a nemzetgyűlés négy tagja (akik közül hárman az ellenzékhez tartoznak) hivatalba lépjen, aminek következtében az ellenzék elvesztette kétharmados többségét;

G.  mivel Venezuelában a politikai foglyok száma az utóbbi pár napban 111-re nőtt egy önkényes letartóztatási hullám következtében, amely a Legfelsőbb Bíróság határozata elleni tüntetésekre adott válaszreakció volt; amelynek során Leopoldo López, Antonio Ledezma és Daniel Ceballos ellenzéki vezetőket is letartóztatták;

H.  mivel a venezuelai kormány felfüggesztette a 2016 decemberére tervezett helyi és regionális választásokat és annak ellenére, hogy alkotmányosan elfogadható lett volna, meggátolta a Maduro elnök lemondatására irányuló népszavazás létrejöttét; mivel semmi nem mutat arra, hogy ezt a felfüggesztést feloldják és a kormány azzal fenyeget, hogy azt határozatlan időre meghosszabbítja;

1.  a leghatározottabban elítéli, hogy a venezuelai alkotmányt éppen saját kormánya sérti meg és ellenzi, hogy az elnök a Legfelsőbb Bíróságot használja fel a nemzetgyűlés támadására;

2.  politikailag motivált lépésnek tekinti a Legfelsőbb Bíróság határozatát és a nemzetgyűlés megszüntetését, amelynek célja az ellenzék elnyomása és Maduro elnök hivatali idejének határozatlan időre való meghosszabbítása; úgy gondolja, hogy egy ilyen szabályozás nyílt támadást jelent a demokrácia, a véleménynyilvánítás és a jó kormányzás elveire nézve;

3.  hasonlóképpen azt is alapvetően antidemokratikusnak tartja, hogy a Legfelsőbb Bíróság rendelkezzen a nemzetgyűlés hatáskörével és úgy véli, ez a venezuelai alkotmány közvetlen megsértését jelenti;

4.  felszólít a nemzetgyűlés alkotmányos jogköreinek azonnali és teljes körű visszaállítására, és a felszólítja a venezuelai kormányt annak figyelembevételére, hogy a hatalmi ágak szétválasztása és a legitim hatóságok közötti be nem avatkozás a demokrácia alapvető része;

5.  felszólít arra, hogy Venezuelában az összes politikai foglyot azonnal engedjék szabadon és újra hangsúlyozza, hogy a nemzeti megbékélésről szóló törvény értelmében – melyet a végrehajtó hatalom megvétózott – a nemzetgyűlés korábban jóváhagyta a politikai foglyok szabadon engedését; hangsúlyozza, hogy hosszú távon valószínűleg nem találnak békés megoldást a venezuelai helyzetre, ha a politikai foglyok továbbra is szerepet játszanak a venezuelai kormányzati rendszerben;

6.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tisztelje saját alkotmányát, különösen a békés gyülekezés szabadságához való alkotmányos jogot, valamint minden állampolgár biztonságát és szabadságát, kiváltképpen azokét, akik a megfélemlítés, támadás, önkényes fogva tartás nagyobb kockázatával állnak szemben, többek között az emberijog-védőkét, az ellenzéki szereplőkét és aktivistákét, újságírókét és nem kormányzati szervezetek tagjaiét;

7.  ösztönzi a venezuelai kormányt, hogy szüntesse meg a Maduro elnök kormányával azonosított antidemokratikus hatalom megszilárdítását, továbbá oldja fel a helyi és regionális választások felfüggesztését annak érdekében, hogy szabad, tisztességes és átlátható választásokra kerülhessen sor;

8.  arra kéri a venezuelai hatóságokat, hogy a Venezuelán átsöprő súlyos gazdasági és egészségügyi válságra való tekintettel engedjenek be az országba külső humanitárius segítséget;

9.  felszólítja a Tanácsot, hogy fontolja meg célzott szankciók és egyéb intézkedések használatának lehetőségét a tüntetők, a politikai ellenzék és az emberi jogok védelméért fellépő személyek jogainak megsértéséért felelősnek ítélt kormánytisztviselők és személyek ellen;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0269.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0080.

(3)

HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat