Procedură : 2017/2651(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0275/2017

Texte depuse :

B8-0275/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0200

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația drepturilor omului în Venezuela (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului în Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Venezuela și deteriorarea situației drepturilor omului în această țară, în special cele din 8 iunie 2016(1), 12 martie 2015(2) și 18 decembrie 2014(3),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este semnatară,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolele 72 și 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 27 martie 2017, Curtea Supremă din Venezuela a adoptat o lege care îi conferă acesteia dreptul de a exercita competențe legislative care erau, până atunci, rezervate Adunării Naționale, precum și de a restricționa imunitatea parlamentară a membrilor parlamentului, limitând astfel capacitățile Adunării Naționale alese în mod democratic, care este dominată de opoziție și care a criticat acțiunea Curții Supreme ca o încercare a actualului președinte, Nicolás Maduro, de a-și consolida puterea prin mijloace nedemocratice;

B.  întrucât o acțiune de acest gen are precedente îngrijorătoare în istoria Venezuelei, în special anularea acțiunilor Adunării Naționale prin Legea 808, invocată de Curtea Supremă la 1 august și 5 septembrie 2016, și acuzarea Adunării Naționale de sfidare;

C.  întrucât normele democratice și constituționale din Venezuela sunt amenințate de aceste acțiuni, în special principiul separării puterilor, consacrat în Constituția Venezuelei, și obligațiile legale ale instanțelor de a menține integritatea acestei Constituții;

D.  întrucât aceste norme sunt necesare pentru a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor unei națiuni și pentru a afirma principiile guvernanței democratice și ale statului de drept;

E.  întrucât, ca urmare a presiunilor internaționale, președintele Maduro a fost forțat anterior să solicite Curții Supreme să revizuiască hotărârile de anulare a acțiunilor Adunării Naționale, acest lucru având drept consecință faptul că, la 1 aprilie 2017, Curtea Supremă a emis noi hotărâri care păreau să reinstaureze autoritatea Adunării Naționale;

F.  întrucât Adunarea Națională constă din 167 de locuri, dintre care 112 sunt deținute în prezent de coaliția opoziției din Venezuela, care formează astfel o majoritate semnificativă; întrucât Curtea Supremă a împiedicat patru membri ai Adunării Naționale (trei dintre ei aparținând opoziției) să-și preia mandatul, ceea ce a făcut ca opoziția să își piardă majoritatea de două treimi;

G.  întrucât numărul prizonierilor politici din Venezuela a crescut la cel puțin 111 în ultimele câteva zile, în urma unui val de arestări arbitrare, ca reacție la protestele împotriva deciziei Curții Supreme; întrucât liderii opoziției, precum Leopoldo López, Antonio Ledezma și Daniel Ceballos se numără printre acești prizonieri;

H.  întrucât guvernul Venezuelei a suspendat alegerile locale și regionale programate pentru decembrie 2016 și a împiedicat organizarea unui referendum privind destituirea președintelui Maduro, deși acest lucru era permis de Constituție; întrucât această suspendare nu pare să fie anulată, iar guvernul a amenințat că o va prelungi pe o durată nedeterminată,

1.  condamnă cu cea mai mare fermitate încălcarea Constituției Venezuelei de propriul guvern al acestei țări și denunță utilizarea Curții Supreme de către președinte pentru a ataca Adunarea Națională;

2.  consideră că hotărârea Curții Supreme și anularea acțiunilor Adunării Naționale sunt acte motivate politic care vizează eliminarea opoziției și prelungirea mandatului președintelui Maduro pe o durată nedeterminată; consideră că această hotărâre reprezintă un atac direct la adresa principiilor democrației, libertății de exprimare și bunei guvernanțe;

3.  consideră, de asemenea, că preluarea competențelor Adunării Naționale de către Curtea Supremă reprezintă o acțiune cu totul nedemocratică, care încălcă direct Constituția Venezuelei;

4.  solicită restabilirea imediată și deplină a competențelor constituționale ale Adunării Naționale și invită guvernul Venezuelei să recunoască că separarea puterilor și neamestecul între autoritățile legitime sunt fundamentale pentru democrație;

5.  solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici din Venezuela și reamintește că eliberarea prizonierilor politici a fost aprobată anterior de Adunarea Națională prin Legea reconcilierii naționale (întâmpinată cu veto de executiv); evidențiază faptul că nu se va putea găsi o soluție pașnică pe termen lung la situația din Venezuela dacă în sistemul de guvernanță al Venezuelei vor continua să existe prizonieri politici;

6.  invită guvernul Venezuelei să își respecte propria Constituție, în special dreptul constituțional de întrunire pașnică, precum și securitatea și libertatea tuturor cetățenilor, în special a celor care au fost expuși până în prezent unui risc mai mare de intimidare, atacuri și detenție arbitrară, inclusiv apărătorii drepturilor omului, personalitățile și activiștii din opoziție, jurnaliștii și membrii organizațiilor neguvernamentale;

7.  încurajează guvernul Venezuelei să înceteze consolidarea nedemocratică a puterii asociată cu regimul președintelui Maduro și să pună capăt suspendării alegerilor locale și regionale, permițând desfășurarea unor procese electorale libere, echitabile și transparente;

8.  solicită autorităților venezuelene să permită intrarea ajutorului umanitar extern în țară, ținând seama de criza economică și criza sanitară grave cu care se confruntă Venezuela;

9.  invită Consiliul să analizeze posibilitatea aplicării unor sancțiuni specifice și a altor măsuri împotriva oficialilor din cadrul guvernului sau a persoanelor considerate responsabile pentru încălcarea drepturilor protestatarilor, a opoziției politice sau a persoanelor implicate în apărarea drepturilor omului;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0080.

(3)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate