Postup : 2017/2651(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0275/2017

Predkladané texty :

B8-0275/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0200

NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele a zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v tejto krajine, najmä na uznesenia z 8. júna 2016(1), 12. marca 2015(2) a 18. decembra 2014(3),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelský najvyšší súd 27. marca 2017 schválil právne predpisy, ktorými si udelil právo vykonávať zákonodarné právomoci, ktoré malo doteraz len národné zhromaždenie, ako aj právo obmedziť poslaneckú imunitu poslancov parlamentu, a tým oslabiť schopnosti demokraticky zvoleného národného zhromaždenia, v ktorom prevládajú opoziční poslanci a ktoré odsúdilo konanie najvyššieho súdu ako snahu súčasného prezidenta Nicolása Madura o upevnenie moci nedemokratickými prostriedkami;

B.  keďže v dejinách Venezuely existujú prípady takéhoto znepokojujúceho konania, najmä zrušenie opatrení národného zhromaždenia na základe rozhodnutia č. 808, ktoré najvyšší súd vyniesol 1. augusta a 5. septembra 2016, pričom vyhlásil, že národné zhromaždenie pohŕda súdom;

C.  keďže takéto konanie ohrozuje demokratické a ústavné normy vo Venezuele, najmä zásadu deľby moci zakotvenú vo venezuelskej ústave a zákonnú povinnosť sudcov zachovávať integritu tejto ústavy;

D.  keďže tieto normy sú potrebné na ochranu základných práv príslušníkov národa a presadzovanie zásad demokratickej správy a právneho štátu;

E.  keďže v dôsledku medzinárodného tlaku bol prezident Maduro v minulosti nútený požiadať najvyšší súd o prehodnotenie rozhodnutí, ktorými odobral právomoci národnému zhromaždeniu, čo malo za následok, že od 1. apríla 2017 sú právomoci národného zhromaždenia podľa všetkého obnovené na základe nových rozhodnutí, ktoré vyniesol najvyšší súd;

F.  keďže národné zhromaždenie tvorí 167 kresiel, pričom 112 z nich je v súčasnosti obsadených venezuelskou opozičnou koalíciou, ktorá má teda výraznú väčšinu; keďže najvyšší súd znemožnil štyrom poslancom národného zhromaždenia (z nich traja sú opoziční poslanci) nastúpiť do funkcie, čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;

G.  keďže počet politických väzňov sa za posledných niekoľko dní vo Venezuele zvýšil najmenej na 111 v dôsledku vlny svojvoľných zatýkaní, ktoré je odpoveďou na protesty proti rozhodnutiu najvyššieho súdu; keďže medzi týmito väzňami sú vedúci predstavitelia opozície ako Leopoldo López, Antonio Ledezma a Daniel Caballos;

H.  keďže venezuelská vláda odložila miestne a regionálne voľby naplánované na december 2016 a zrušila konanie referenda o odvolaní prezidenta Madura, hoci podľa ústavy je konanie tohto referenda prípustné; keďže nič nenaznačuje tomu, že tento odklad bol zrušený, a vláda pohrozila, že ho predĺži na neurčito;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje porušovanie venezuelskej ústavy samotnou vládou krajiny a odsudzuje, že prezident využíva najvyšší súd na útok na národné zhromaždenie;

2.  považuje rozhodnutie najvyššieho súdu a zrušenie právomocí národného zhromaždenia za politicky motivované prejavy zamerané na potlačenie opozície a predĺženie funkčného obdobia prezidenta Madura natrvalo; domnieva sa, že takého rozhodnutie je priamym útokom na zásady demokracie, slobody prejavu a dobrej správy;

3.  rovnako považuje prevzatie právomocí národného zhromaždenia najvyšším súdom za hlboko nedemokratický krok, ktorý priamo porušuje venezuelskú ústavu;

4.  žiada, aby boli okamžite a v plnej miere obnovené ústavné právomoci národného zhromaždenia a aby venezuelská vláda uznala, že deľba moci a nezasahovanie legitímnych orgánov medzi sebou sú základnými prvkami demokracie;

5.  žiada, aby boli všetci politickí väzni vo Venezuele okamžite prepustení, a opakuje, že národné zhromaždenie už predtým schválilo oslobodenie politických väzňov prostredníctvom zákona o národnom zmierení (ktorý vetovala výkonná moc); zdôrazňuje, že dlhodobé mierové riešenie situácie vo Venezuele sa pravdepodobne nenájde, kým budú vo venezuelskom systéme správy existovať politickí väzni;

6.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala vlastnú ústavu, najmä ústavné právo na slobodu pokojného zhromažďovania, ako aj bezpečnosť a slobodu všetkých občanov, predovšetkým tých, ktorí boli dosiaľ vystavení väčšiemu riziku zastrašovania, útoku a svojvoľného zadržania, vrátane obhajcov ľudských práv, vedúcich predstaviteľov opozície a aktivistov, novinárov a členov mimovládnych organizácií;

7.  nabáda venezuelskú vládu, aby zastavila nedemokratické upevňovanie moci spojenej s režimom prezidenta Madura a zrušila odklad miestnych a regionálnych volieb a umožnila tým slobodný, spravodlivý a transparentný priebeh volieb;

8.  žiada venezuelské orgány, aby vzhľadom na závažnú hospodársku a zdravotnícku krízu, ktorá sa šíri Venezuelou, umožnili vstup zahraničnej humanitárnej pomoci do krajiny;

9.  vyzýva Radu, aby zvážila možnosť cielených sankcií a iných opatrení namierených proti vládnym predstaviteľom alebo osobám, ktoré majú byť zodpovedné za porušovanie práv demonštrantov, politickej opozície alebo jednotlivcov zapojených do obrany ľudských práv;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(3)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia