ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 453kWORD 47k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно процента на жените в управителните съвети


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно процента на жените в управителните съвети  
B8-0288/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. Европейската комисия предложи директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, т.нар. „Директива относно жените в управителните съвети“;

Б.  като има предвид, че тази директива налага на държавите членки да приемат закони за въвеждане на задължителни квоти и че става въпрос за постигане на минимум 40% жени, заседаващи в управителните съвети на частните и публичните предприятия;

В.  като има предвид, че участието в управителните съвети на предприятията би трябвало да се основава на професионалния опит и на качествата на кандидатите, а не на техния пол;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент подкрепи предложението на Комисията, въпреки че някои държава членки му се противопоставиха, и че това спря законодателната работа по директивата в Съвета;

1.  призовава Комисията да уважи становището на държавите членки и да не продължава законодателната работа по тази директива;

2.  призовава Комисията да остави държавите членки, които са в по-добра позиция да решават относно своите политики в областта на заетостта, сами да определят правилата относно състава на управителните съвети.

Правна информация - Политика за поверителност