NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 47k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o procentním podílu žen v řídících a dozorčích orgánech společností


Dominique Martin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o procentním podílu žen v řídících a dozorčích orgánech společností  
B8-0288/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise v roce 2012 navrhla směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách nazývanou „směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech“;

B.  vzhledem k tomu, že tato směrnice členským státům ukládá povinnost přijmout zákony, jimiž se zavedou povinné kvóty zajišťující, že podíl žen v řídících a dozorčích orgánech soukromých a státních podniků dosáhne nejméně 40 %;

C.  vzhledem k tomu, že členství v řídících a dozorčích orgánech společností by se mělo zakládat na profesní praxi a na kvalitách daného uchazeče, a nikoli na jeho pohlaví;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament tento návrh Komise podpořil, ačkoli se proti němu vyslovily některé členské státy, což zpomalilo legislativní práci na této směrnici v Radě;

1.  žádá Komisi, aby respektovala názor členských států a aby dále nepokračovala na legislativní práci na této směrnici;

2.  žádá Komisi, aby členským státům (kterým jejich postavení umožňuje nejlépe rozhodovat o politice zaměstnanosti) ponechala právo stanovit si vlastní pravidla upravující složení řídících a dozorčích orgánů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí