PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 47k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


naisten kiintiöitetystä osuudesta yritysten johtokunnissa


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys naisten kiintiöitetystä osuudesta yritysten johtokunnissa  
B8-0288/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että komissio ehdotti vuonna 2012 direktiiviä sukupuolijakauman tasapainosta julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten keskuudessa eli direktiiviä naisten johtokuntapaikoista;

B.  toteaa, että kyseisessä direktiivissä jäsenvaltioita vaaditaan säätämään lakeja, joissa määriteltäisiin pakolliset sukupuolikiintiöt, eli että naisia tulisi olla vähintään 40 prosenttia yksityisten ja julkisten yritysten johtokuntien jäsenistä;

C.  huomauttaa, että yrityksen johtokunnan jäsenet tulisi valita hakijoiden ammatillisen kokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien eikä sukupuolen perusteella;

D.  huomauttaa, että vaikka Euroopan parlamentti on tukenut komission ehdotusta, tiettyjen jäsenvaltioiden vastustus on hidastanut direktiivin käsittelyä neuvostossa;

1.  vaatii komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden kantaa ja keskeyttämään lopullisesti kyseiseen direktiiviin liittyvän lainsäädäntötyön;

2.  vaatii komissiota antamaan jäsenvaltioille vapauden itse määritellä johtokuntien kokoonpanoa koskevat säännöt, koska niillä on paremmat edellytykset päättää omasta työllisyyspolitiikastaan.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö