PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 46k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl procentinės moterų dalies bendrovių valdybose


Dominique Martin

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl procentinės moterų dalies bendrovių valdybose  
B8-0288/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Komisija 2012 m. pasiūlė direktyvą dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo, pavadintą „Direktyva dėl moterų įmonių valdybose“;

B.  kadangi šia direktyva valstybės narės įpareigojamos priimti įstatymus, kuriais būtų įvestos privalomos kvotos siekiant, kad privačių ir valstybinių įmonių bendrovių valdybose būtų mažiausiai 40 % moterų;

C.  kadangi įmonių dalyvavimas bendrovių valdybose turėtų būti paremtas kandidačių profesine patirtimi ir kvalifikacija, o ne jų lytimi;

D.  kadangi Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui, nors tam tikros valstybės narės buvo prieš, ir tai Tarybos lygmeniu sustabdė teisėkūros darbą, susijusį su direktyva;

1.  prašo Komisijos gerbti valstybių narių nuomonę ir netęsti teisėkūros darbo, susijusio su šia direktyva;

2.  prašo Komisijos leisti valstybėms narėms pačioms nustatyti bendrovių valdybų sudėties taisykles, nes jos turi geresnes prielaidas spręsti dėl savo užimtumo politikos.

Teisinė informacija - Privatumo politika