MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 388kWORD 46k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-perċentwal ta' nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji


Dominique Martin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-perċentwal ta' nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji  
B8-0288/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fl-2012 il-Kummissjoni Ewropea pproponiet direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża, l-hekk imsejħa "direttiva dwar in-nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji";

B.  billi din id-direttiva tobbliga lill-Istati Membri jadottaw liġijiet li jintroduċu kwoti obbligatorji, jiġifieri li mill-inqas 40 % tal-membri tal-bordijiet tal-kumpaniji privati u pubbliċi jkunu nisa;

C.  billi l-involviment fil-bordijiet tal-kumpaniji għandu jkun ibbażat fuq l-esperjenza professjonali u l-kwalitajiet tal-kandidati, u mhux fuq il-ġeneru tagħhom;

D.  billi l-Parlament Ewropew qabel mal-proposta tal-Kummissjoni filwaqt li xi Stati Membri opponewha, hekk li l-ħidma leġiżlattiva dwar id-direttiva m'għamlitx progress fil-livell tal-Kunsill;

1.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrispetta l-fehma tal-Istati Membri u ma tkomplix il-ħidma leġiżlattiva dwar din id-direttiva;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni tħalli lill-Istati Membri, li huma f'qagħda aħjar biex jiddeċiedu rigward il-politiki tagħhom dwar l-impjiegi, jistabbilixxu r-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-bordijiet tal-kumpaniji.

Avviż legali - Politika tal-privatezza