PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 47k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie odsetka kobiet zasiadających w zarządach przedsiębiorstw


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie odsetka kobiet zasiadających w zarządach przedsiębiorstw  
B8-0288/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła w 2012 r. wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych, zwanej dyrektywą w sprawie kobiet w zarządach;

B.  mając na uwadze, że dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia przepisów mających na celu wprowadzenie obowiązkowego parytetu dającego kobietom co najmniej 40 % miejsc w zarządach przedsiębiorstw prywatnych i publicznych;

C.  mając na uwadze, że udział w zarządach przedsiębiorstw powinien wynikać z doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydatów, a nie z płci;

D.  mając na uwadze, że Parlament Europejski poparł wniosek Komisji, natomiast niektóre państwa członkowskie sprzeciwiły się takiemu rozwiązaniu, co spowolniło prace legislacyjne prowadzone nad dyrektywą w Radzie;

1.  wzywa Komisję do uszanowania opinii państw członkowskich i niekontynuowania prac legislacyjnych nad tą dyrektywą;

2.  zwraca się do Komisji o pozostawienie państwom członkowskim swobody określania zasad dotyczących składu zarządów przedsiębiorstw, gdyż to państwa członkowskie mogą lepiej decydować o swojej polityce zatrudnienia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności