NÁVRH UZNESENIA
PDF 309kWORD 47k
25.4.2017
PE603.736v01-00
 
B8-0288/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o percentuálnom zastúpení žien v predstavenstvách spoločností


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o percentuálnom zastúpení žien v predstavenstvách spoločností  
B8-0288/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska komisia v roku 2012 predložila návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze s názvom „smernica o ženách v predstavenstvách“;

B.  keďže v tejto smernici je zakotvená povinnosť členských štátov prijať zákony, ktorých účelom je zavedenie povinných kvót, a keďže cieľom je dosiahnuť, aby ženy predstavovali aspoň 40 % predstavenstiev súkromných aj verejných spoločností;

C.  keďže členstvo v predstavenstvách spoločností by malo byť založené na pracovných skúsenostiach a vlastnostiach kandidáta, a nie na jeho pohlaví;

D.  keďže niektoré členské štáty sa postavili proti návrhu Komisie, čo spomalilo legislatívne práce na smernici na úrovni Rady, no keďže Európsky parlament napriek tomu tento návrh podporil;

1.  žiada Komisiu, aby rešpektovala názor členských štátov a nepokračovala v legislatívnych prácach na tejto smernici;

2.  žiada Komisiu, aby prenechala členským štátom možnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa zloženia predstavenstiev, keďže zo svojej pozície môžu najlepšie rozhodovať o svojich politikách zamestnávania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia