NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o financování nevládních organizací


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o financování nevládních organizací  
B8-0289/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k vyšetřování výzkumného ústavu Gefira, jež upozornilo na skutečnost, že 15 lodí, které se ve Středozemním moři plaví pod vlajkou různých nevládních organizací (NGO), přepravilo do Itálie během října a listopadu roku 2016 na 40 000 migrantů;

B.  vzhledem k tomu, že ředitel Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) při různých příležitostech prohlásil, že činností NGO ve Středozemním moři neustále přibývá a že tyto organizace jen obtížně spolupracují s bezpečnostními orgány;

C.  vzhledem k nedávným šetřením italských soudců, která se týkala NGO zachraňujících migranty na moři a možné komunikace mezi zástupci NGO a obchodníky s lidmi;

1.  připomíná, že tři Palermské protokoly OSN, které mj. zavazují signatáře k předcházení obchodu s lidmi a k boji proti němu, přijala v roce 2000 také Evropská unie;

2.  upozorňuje na to, že tyto činnosti NGO jsou částečně financovány z prostředků Evropské unie, přesto nejsou o jejich výsledcích velmi často žádné zprávy;

3.  vyzývá Komisi, aby v souladu s pravomocemi, které jí svěřují Smlouvy, věnovala pozornost výše uvedeným skutečnostem a neprodleně zahájila diskusi, která by tuto otázku osvětlila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí