FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om finansiering af NGO'er


Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af NGO'er  
B8-0289/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til undersøgelsen fra forskningsinstituttet Gefira, som anfører, at 15 fartøjer, der tilhører adskillige NGO'er, der opererer i Middelhavet, har ført omkring 40 migranter til Italien fra oktober til november 2016;

B.  der henviser til, at direktøren for Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, ved flere lejligheder har udtalt, at NGO'ernes aktiviteter i Middelhavsområdet er voksende, og at det er usandsynligt, at disse samarbejder med sikkerhedsmyndighederne;

C.  der henviser til de nylige undersøgelser, som er foretaget af det italienske retsvæsen om NGO’ers redning til søs af migranter og eventuel kommunikation mellem menneskehandlere og ansvarlige NGO'er;

1.  anfører at FN's tre Palermoprotokoller, som også omfatter underskrivernes ønske om at forebygge og bekæmpe menneskehandel, blev vedtaget af Den Europæiske Union i 2000;

2.  understreger, at disse NGO'ers aktiviteter finansieres delvist af EU-midler, men at der i mange tilfælde ikke kendes til resultaterne af disse aktiviteter;

3.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de beføjelser, som traktaterne giver, at være opmærksomme på ovennævnte forhold og til straks at indlede en drøftelse, der kan kaste lys over dette spørgsmål.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik