PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 48k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o financiranju nevladinih organizacija


Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o financiranju nevladinih organizacija  
B8-0289/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je istraživanje istraživačkog centra Gefira , koji naglašava da je 15 brodova koji pripadaju različitim nevladinim organizacijama koje djeluju na Sredozemlju, u Italiju dovelo oko 40 tisuća migranata tijekom listopada i studenog 2016;

B.  budući da je u raznim prilikama direktor Frontexa (Europske agencije za graničnu i obalnu stražu), izjavio kako su aktivnosti nevladinih organizacija na Sredozemlju u stalnom porastu te da nevoljko surađuju sa sigurnosnim tijelima;

C.  budući da je talijansko pravosuđe nedavno provelo istrage o spašavanju migranata na moru koje provode nevladine organizacije i mogućoj komunikaciji između trgovaca ljudima i odgovornih ljudi u nevladinim organizacijama;

1.  napominje kako je EU 2000. godine usvojio tri UN-ova Protokola iz Palerma prema kojima se države potpisnice obvezuju na sprječavanje i suzbijanje trgovine ljudima;

2.  naglašava kako se te aktivnosti nevladinih organizacija dijelom financiraju iz fondova EU-a, a kako često nisu poznati rezultati tih aktivnosti;

3.  poziva Komisiju da, u okviru ovlasti koje su joj dane Ugovorima, posveti pažnju gore navedenim činjenicama i čim prije pokrene raspravu koja bi mogla rasvijetliti situaciju.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti