PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 389kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl NVO finansavimo


Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl NVO finansavimo  
B8-0289/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, mokslinių tyrimų instituto „Gefira“ duomenimis, 15 laivų, priklausančių skirtingoms Viduržemio jūros regione veikiančioms NVO, 2016 m. spalio ir lapkričio mėn. į Italiją atgabeno apie 40 tūkstančių migrantų;

B.  kadangi Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) direktorius jau keletą kartų pabrėžė, kad Viduržemio jūros regione veikiančių NVO skaičius nuolat auga ir kad jos nelinkusios bendradarbiauti su saugumo institucijomis;

C.  kadangi Italijos teisminės institucijos neseniai atliko NVO vykdomų migrantų gelbėjimo jūroje operacijų ir galimų NVO vadovybės ryšių su prekiautojais žmonėmis tyrimą;

1.  pažymi, kad 2000 m. Europos Sąjunga taip pat patvirtino tris Jungtinių Tautų Organizacijos vad. Palermo protokolus, kuriais jas pasirašiusios šalys įpareigojamos užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir su ja kovoti;

2.  pabrėžia, kad ši NVO veikla iš dalies finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, tačiau dažnai rezultatai nežinomi;

3.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į jai Sutartimis suteiktus įgaliojimus, atkreipti dėmesį į pirmiau išdėstytus faktus ir nedelsiant pradėti diskusiją, kad būtų galima ištirti šį klausimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika