REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 387kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par NVO finansēšanu


Lorenzo Fontana

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par NVO finansēšanu  
B8-0289/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pētnieciskā institūta Gefira veiktā pētījumā ir uzsvērts, ka 2016. gada oktobrī un novembrī 15 kuģi, kuri pieder dažādām NVO, kas darbojas Vidusjūrā, nogādāja Itālijā aptuveni 40 tūkstošus migrantu;

B.  tā kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex direktors vairākkārt ir nācis klajā ar paziņojumiem, ka NVO īstenoto darbību apmērs Vidusjūrā pastāvīgi pieaug un ka šīs organizācijas reti sadarbojas ar drošības iestādēm;

C.  tā kā Itālijas tiesu iestādes nesen ir īstenojušas vairākas izmeklēšanas par migrantu glābšanas pasākumiem jūrā, kurus veikušas NVO, un par iespējamu saziņu starp cilvēku kontrabandistiem un NVO atbildīgajām personām,

1.  norāda, ka trīs ANO Palermo protokolus, kuri cita starpā paredz parakstītāju pušu apņemšanos novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, 2000. gadā pieņēma arī Eiropas Savienība;

2.  uzsver, ka minētās NVO darbības daļēji tiek finansētas ar Eiropas Savienības līdzekļiem, taču daudzos gadījumos šo darbību rezultāti nav zināmi;

3.  aicina Komisiju, ievērojot Līgumos noteiktās prerogatīvas, pievērsties iepriekš minētajiem faktiem un nekavējoties uzsākt diskusijas, kas varētu viest skaidrību šajā jautājumā.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika