NÁVRH UZNESENIA
PDF 163kWORD 47k
2.5.2017
PE603.737v01-00
 
B8-0289/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o financovaní mimovládnych organizácií


Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o financovaní mimovládnych organizácií  
B8-0289/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z prieskumu analytickej organizácie Gefira vyplynulo, že 15 lodí patriacich rôznym mimovládnym organizáciám pôsobiacim v Stredozemí doviezlo do Talianska približne 40 tisíc migrantov v období od októbra do novembra 2016;

B.  keďže riaditeľ Frontexu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pri rôznych príležitostiach uviedol, že MVO sú v Stredozemí stále činorodejšie a že tieto organizácie nespolupracujú ľahko s bezpečnostnými orgánmi;

C.  keďže talianske súdy nedávno vyšetrovali záchranu migrantov v mori mimovládnymi organizáciami a údajnú komunikáciu medzi obchodníkmi s ľuďmi a zodpovednými pracovníkmi MVO;

1.  upozorňuje, že tri Palermské protokoly OSN, ktoré zahŕňajú aj záväzok signatárov predchádzať a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, boli prijaté aj Európskou úniou v roku 2000;

2.  poukazuje na skutočnosť, že tieto aktivity MVO sú sčasti financované z fondov Európskej únie, no výsledky týchto činností často nie sú známe;

3.  vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na právomoci, ktoré jej boli udelené zmluvami, venovala pozornosť uvedeným skutočnostiam a bezodkladne začala diskusiu, ktorá by mohla viesť k objasneniu tejto otázky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia