NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 47k
9.5.2017
PE603.739v01-00
 
B8-0291/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o poklesu stavů králíka divokého


Nuno Melo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o poklesu stavů králíka divokého  
B8-0291/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že králík divoký (Oryctolagus cunniculus, též králík evropský) je klíčovým původním druhem ve středozemských ekosystémech;

 

B.  vzhledem k tomu, že se stavy králíka divokého od počátku 20. století prudce snížily;

 

C.  vzhledem k tomu, že snižování stavů králíků je způsobeno hlavně virovým hemoragickým onemocněním, myxomatózou a zmenšením jejich přírodních stanovišť;

 

D.  vzhledem k tomu, že králík divoký je základem výživy některých druhů, jimž hrozí vyhynutí, jako je rys pardálový, orel iberský (Aquila adalberti), orel skalní (Aquila chrysaetos) a orel jestřábí (Aquila fasciata), a je jedním z nejdůležitějších malých lovných druhů;

 

1.  vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala evropský plán na financování studií, které by mohly účinně přispět k boji proti nemocem, jež populace králíka divokého v Evropské unii postihují.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí