RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 47k
9.5.2017
PE603.739v01-00
 
B8-0291/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


küülikute arvu vähenemise kohta


Nuno Melo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek küülikute arvu vähenemise kohta  
B8‑0291/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et küülik (Oryctolagus cunniculus) on Vahemere piirkonna ökosüsteemide oluline pärismaine liik;

 

B.  arvestades, et küülikute arv on alates 20. sajandi algusest järsult langenud;

 

C.  arvestades, et küülikute populatsiooni vähenemise peamisteks põhjusteks on küülikute hemorraagiline haigus, müksomatoos ja elupaikade kadumine;

 

D.  arvestades, et küülik on mitmete ohustatud liikide, nagu Ibeeria ilvese, ibeeria kääpakotka (Aquila adalberti), kaljukotka (Aquila chrysaetus) ja haugaskotka (Aquila fasciata) põhitoidus ja üks olulisimaid väikeseid kütitavaid liike;

 

1.  kutsub komisjoni üles koostama Euroopa kava, mille eesmärk on rahastada uuringuid selle kohta, kuidas tulemuslikult tõrjuda küülikute populatsiooni mõjutavaid haigusi ELis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika