PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 47k
9.5.2017
PE603.739v01-00
 
B8-0291/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


villikaniinin vähenemisestä


Nuno Melo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys villikaniinin vähenemisestä  
B8‑0291/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että villikaniini (Oryctolagus cuniculus) on Välimeren alueen ekosysteemin kotoperäinen avainlaji;

 

B.  toteaa, että villikaniini on vähentynyt dramaattisesti 1900-luvun alusta lähtien;

 

C.  toteaa, että kaniinien kannan pieneneminen johtuu pääasiassa virusperäisestä verenvuototaudista, limakasvaintaudista ja luonnollisen elinympäristön häviämisestä;

 

D.  ottaa huomioon, että villikaniini on iberianilveksen, iberiankeisarikotkan (Aquila adalberti), maakotkan (Aquila chrysaetos) ja vuorikotkan (Aquila fasciata) kaltaisten useiden uhanalaisten lajien perusravintoa sekä yksi tärkeimmistä pienriistalajeista;

 

1.  kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on rahoittaa tutkimuksia siitä, miten villikaniinikantoihin vaikuttavia sairauksia voidaan torjua tehokkaasti Euroopan unionissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö