ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
9.5.2017
PE603.739v01-00
 
B8-0291/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de achteruitgang van het wilde konijn


Nuno Melo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de achteruitgang van het wilde konijn  
B8‑0291/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het wilde konijn (Oryctolagus cunniculus) een belangrijke soort is in de mediterrane ecosystemen;

 

B.  overwegende dat het wilde konijn sinds het begin van de twintigste eeuw drastisch is achteruitgegaan;

 

C.  overwegende dat de achteruitgang van de populatie van wilde konijnen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de aandoening virale hemorragische koorts (VHF), mixomatose en de verkleining van de natuurlijke habitat;

 

D.  overwegende dat het wilde konijn het prooidier is van verschillende met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de Iberische lynx, de Iberische keizerarend (Aquila adalberti), de steenarend‑(Aquila chrisaetus) en de havikarend (Aquila fasciata), en een van de belangrijkste kleine diersoorten voor de jacht;

 

1.  dringt er bij de Europese Commissie op aan een Europees plan op te stellen om onderzoek te financieren naar methodes om de ziektes waar de populaties van wilde konijnen in de Europese Unie door worden getroffen op efficiënte wijze te bestrijden.

Juridische mededeling - Privacybeleid