Forslag til beslutning - B8-0299/2017Forslag til beslutning
B8-0299/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af had og ekstremisme

  9.5.2017

  jf. forretningsordenens artikel 133

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0299/2017

  Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af had og ekstremisme online

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

  A.  der henviser til, at der kan opnås vigtige fordele fra internettet under udøvelse af ytringsfriheden;

  B.  der henviser til, at anvendelsen og udvekslingen af oplysninger på internettet er blevet umulig at kontrollere med flere og flere falske profilers opdukken;

  C.  der henviser til, at terrorister bruger falske konti til rekruttering og til at udbrede propaganda på online;

  D.  der henviser til, at anonyme ærekrænkende bemærkninger og hadefuld tale på internettet krænker grundlæggende menneskerettigheder;

  E.  der henviser til, at i lyset af de voksende problemer med ekstremisme på sociale medier og ærekrænkende bemærkninger online, er medlemsstaterne besluttet på at vedtage specifikke love for internettet;

  1.  Kommissionen opfordres indtrængende til at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en ensartet tilgang til dette spørgsmål og finde en balance mellem ytringsfrihed og retten til privatlivets fred;

  2.  Kommissionen opfordres til at udstede retningslinjer for internetudbydere, der forpligter dem til at træffe effektive foranstaltninger til at begrænse udbredelsen af hadefuld tale og opfordring til vold og til at gennemføre et filter for at forhindre ulovlig tale;

  3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.