Päätöslauselmaesitys - B8-0299/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0299/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS vihan ja ääri-ilmiöiden torjumisesta internetissä

9.5.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8‑0299/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vihan ja ääri-ilmiöiden torjumisesta internetissä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että internetistä voi olla merkittävää hyötyä ilmaisunvapauden harjoittamisessa;

B.  ottaa huomioon, että valeprofiilien lisääntyneen määrän vuoksi tietojen käyttöä ja jakamista internetissä on mahdotonta kontrolloida;

C.  ottaa huomioon, että terroristit käyttävät valeprofiileita propagandan levittämiseen ja uusien jäsenien värväämiseen internetissä;

D.  ottaa huomioon, että nimettömien halventavien kommenttien ja vihapuheen levittäminen verkossa rikkoo perusihmisoikeuksia;

E.  ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa aiotaan antaa verkkosisältöä koskevia erityisiä lakeja, sillä ääri-ilmiöt sosiaalisessa mediassa ja herjausten julkaiseminen verkossa ovat lisääntyneet;

1.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita kehittämään ja ottamaan käyttöön yhtenäisen lähestymistavan ja löytämään tasapainon sanavapauden ja oikeuden yksityisyyteen välillä;

2.  kehottaa komissiota antamaan internetin palveluntarjoajille suuntaviivoja, jotka velvoittavat niitä toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan vihapuheen levittämistä ja väkivaltaan yllyttämistä, sekä toteuttamaan suodatusjärjestelmän laittoman puheen estämiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.