Päätöslauselmaesitys - B8-0299/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0299/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS vihan ja ääri-ilmiöiden torjumisesta internetissä

  9.5.2017

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0299/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vihan ja ääri-ilmiöiden torjumisesta internetissä

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  katsoo, että internetistä voi olla merkittävää hyötyä ilmaisunvapauden harjoittamisessa;

  B.  ottaa huomioon, että valeprofiilien lisääntyneen määrän vuoksi tietojen käyttöä ja jakamista internetissä on mahdotonta kontrolloida;

  C.  ottaa huomioon, että terroristit käyttävät valeprofiileita propagandan levittämiseen ja uusien jäsenien värväämiseen internetissä;

  D.  ottaa huomioon, että nimettömien halventavien kommenttien ja vihapuheen levittäminen verkossa rikkoo perusihmisoikeuksia;

  E.  ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa aiotaan antaa verkkosisältöä koskevia erityisiä lakeja, sillä ääri-ilmiöt sosiaalisessa mediassa ja herjausten julkaiseminen verkossa ovat lisääntyneet;

  1.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita kehittämään ja ottamaan käyttöön yhtenäisen lähestymistavan ja löytämään tasapainon sanavapauden ja oikeuden yksityisyyteen välillä;

  2.  kehottaa komissiota antamaan internetin palveluntarjoajille suuntaviivoja, jotka velvoittavat niitä toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan vihapuheen levittämistä ja väkivaltaan yllyttämistä, sekä toteuttamaan suodatusjärjestelmän laittoman puheen estämiseksi;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.