REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 446kWORD 47k
9.5.2017
PE603.754v01-00
 
B8-0299/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cīņu pret naidu un ekstrēmismu tiešsaistē


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret naidu un ekstrēmismu tiešsaistē  
B8-0299/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā internets nodrošina lielas priekšrocības vārda brīvības izmantošanā;

B.  tā kā arvien lielāka viltus profilu skaita dēļ ir kļuvis neiespējami kontrolēt informācijas lietojumu un dalīšanos ar informāciju internetā;

C.  tā kā teroristi izmanto viltus profilus vervēšanai un propagandas izplatīšanai tiešsaistē;

D.  tā kā tiešsaistē publicēti anonīmi aizskaroši komentāri un naida runa pārkāpj cilvēku pamattiesības;

E.  tā kā pieaug ekstrēmisms sociālajos medijos un tiešsaistē publicētu apmelojošu komentāru apjoms, dalībvalstis pieņem konkrētus tiesību aktus par tiešsaistes saturu,

1.  mudina Komisiju rosināt dalībvalstis izstrādāt un ieviest vienotu pieeju šī jautājuma risināšanā un atrast līdzsvaru starp vārda brīvību un tiesībām uz privātumu;

2.  aicina Komisiju izdot pamatnostādnes interneta pakalpojumu sniedzējiem, uzliekot tiem par pienākumu veikt efektīvus pasākumus, lai ierobežotu naida runas un kūdīšanas uz vardarbību izplatību, kā arī ieviest filtrēšanas sistēmu, lai nepieļautu pretlikumīgus izteikumus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika