PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
9.5.2017
PE603.754v01-00
 
B8-0299/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zwalczania nienawiści i ekstremizmu w internecie


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania nienawiści i ekstremizmu w internecie  
B8‑0299/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że internet niesie ze sobą duże korzyści, jeżeli chodzi o korzystanie z wolności słowa;

B.  mając na uwadze, że w miarę pojawiania się coraz większej liczby fałszywych profili użytkownika nie da się dłużej kontrolować wykorzystywania i wymiany informacji w internecie;

C.  mając na uwadze, że terroryści wykorzystują fikcyjne konta użytkownika w celu rekrutowania nowych członków do swoich organizacji oraz szerzenia propagandy w internecie;

D.  mając na uwadze, że anonimowe komentarze z oszczerstwami oraz mowa nienawiści udostępniane w internecie stanowią naruszenie podstawowych praw człowieka;

E.  mając na uwadze, że ze względu na szerzący się w mediach społecznościowych ekstremizm oraz komentarze z oszczerstwami zamieszczane w internecie niektóre państwa członkowskie zamierzają przyjąć konkretne akty prawne w sprawie treści internetowych;

1.  wzywa Komisję, by zachęciła państwa członkowskie do wypracowania i wprowadzenia jednolitego podejścia do tej kwestii, a także do znalezienia równowagi między wolnością słowa a prawem do prywatności;

2.  wzywa się Komisję, by wydała wytyczne dla dostawców usług internetowych, które zobowiązywałyby ich do podejmowania skutecznych działań na rzecz ograniczenia rozpowszechniania mowy nienawiści o komentarzy podżegających do przemocy oraz do wprowadzenia systemu filtrowania pozwalającego zapobiec pojawianiu się w internecie wypowiedzi stanowiących naruszenie prawa;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności