Propunere de rezoluţie - B8-0299/2017Propunere de rezoluţie
B8-0299/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE privind combaterea urii și a extremismului în mediul virtual

  9.5.2017

  depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0299/2017

  Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind combaterea urii și a extremismului în mediul online

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât utilizarea internetului pentru exercitarea libertății de exprimare poate avea numeroase avantaje;

  B.  întrucât utilizarea și schimbul de informații pe internet au devenit imposibil de controlat odată cu apariția a tot mai multor profiluri false;

  C.  întrucât teroriștii folosesc profiluri de utilizatori false pentru recrutare și pentru diseminarea propagandei în mediul online;

  D.  întrucât comentariile defăimătoare și discursul de incitare la ură anonime publicate în mediul virtual constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului;

  E.  întrucât, având în vedere amplificarea extremismului pe rețelele de socializare, precum și comentariile calomnioase postate online, unele state membre urmează să adopte legi specifice privind internetul;

  1.  îndeamnă Comisia să încurajeze statele membre să dezvolte și să pună în aplicare o abordare uniformă în ceea ce privește această chestiune și să găsească un echilibru între libertatea de exprimare și dreptul la viață privată;

  2.  invită Comisa să elaboreze orientări destinate furnizorilor de servicii de internet, prin care să li se impună să ia măsuri eficace pentru a limita difuzarea discursurilor de incitare la ură și la violență și să pună în aplicare un sistem de filtrare pentru a împiedica exprimările ilegale;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.