Predlog resolucije - B8-0299/2017Predlog resolucije
B8-0299/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti sovražnemu govoru in ekstremizmu na internetu

  9.5.2017

  v skladu s členom 133 Poslovnika

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8-0299/2017

  Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti sovražnemu govoru in ekstremizmu na internetu

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

  A.  ker lahko internet pomembno prispeva k uveljavljanju svobode izražanja;

  B.  ker zaradi čedalje večjega števila lažnih profilov ni več mogoče nadzorovati uporabe in izmenjave informacij na internetu;

  C.  ker teroristi pri novačenju in širjenju propagande na spletu uporabljajo lažne uporabniške račune;

  D.  ker anonimni klevetniški komentarji in sovražni govor na spletu pomenijo kršitev temeljnih človekovih pravic;

  E.  ker države članice glede na porast ekstremizma v družbenih medijih in obrekljivih komentarjev, ki se objavljajo na spletu, pripravljajo posebne zakone o internetu;

  1.  poziva Komisijo, naj države članice spodbuja k oblikovanju in izvajanju enotnega pristopa k temu vprašanju ter k iskanju prave mere med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti;

  2.  Komisijo poziva, naj izda smernice za ponudnike internetnih storitev, da bodo obvezno sprejeli učinkovite ukrepe za zamejitev sovražnega govora in nagovarjanja nanj ter uvedli filtrirni sistem za preprečevanje nezakonitega govora;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.