PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 305kWORD 47k
9.5.2017
PE603.754v01-00
 
B8-0299/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o boju proti sovražnemu govoru in ekstremizmu na internetu


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti sovražnemu govoru in ekstremizmu na internetu  
B8-0299/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker lahko internet pomembno prispeva k uveljavljanju svobode izražanja;

B.  ker zaradi čedalje večjega števila lažnih profilov ni več mogoče nadzorovati uporabe in izmenjave informacij na internetu;

C.  ker teroristi pri novačenju in širjenju propagande na spletu uporabljajo lažne uporabniške račune;

D.  ker anonimni klevetniški komentarji in sovražni govor na spletu pomenijo kršitev temeljnih človekovih pravic;

E.  ker države članice glede na porast ekstremizma v družbenih medijih in obrekljivih komentarjev, ki se objavljajo na spletu, pripravljajo posebne zakone o internetu;

1.  poziva Komisijo, naj države članice spodbuja k oblikovanju in izvajanju enotnega pristopa k temu vprašanju ter k iskanju prave mere med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti;

2.  Komisijo poziva, naj izda smernice za ponudnike internetnih storitev, da bodo obvezno sprejeli učinkovite ukrepe za zamejitev sovražnega govora in nagovarjanja nanj ter uvedli filtrirni sistem za preprečevanje nezakonitega govora;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov