Procedură : 2017/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0331/2017

Texte depuse :

B8-0331/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0227

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.756v01-00
 
B8-0331/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))


Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Neena Gill în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))  
B8-0331/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–  având în vedere Comunicarea comună din 14 martie 2017 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei, intitulată „Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria”, precum și concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Siria, care împreună constituie noua strategie a UE pentru Siria,

–  având în vedere Conferința organizată de UE în 4-5 aprilie 2017 cu privire la conflictul din Siria și impactul acestuia asupra regiunii, precum și declarația conexă a copreședinților săi,

–  având în vedere declarația din 6 aprilie 2017 a VP/ÎR în numele UE referitoare la presupusul atac cu arme chimice din Idlib (Siria),

–  având în vedere Comunicatul de la Geneva din 30 iunie 2012 și Rezoluția 2254 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU din 31 octombrie 2000 privind femeile, pacea și securitatea,

–  având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU 71/248 din 19 decembrie 2016 privind instituirea unui mecanism internațional imparțial și independent care să contribuie la investigarea și urmărirea celor responsabili de infracțiunile cele mai grave în temeiul dreptului internațional comise în Republica Arabă Siriană începând din martie 2011,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE a afirmat în repetate rânduri că nu poate exista o soluție militară la conflictul sirian și că numai o tranziție integratoare, sub conducere siriană, poate să pună capăt suferinței inacceptabile a poporului sirian;

B.  întrucât președintele Jean-Claude Juncker a menționat necesitatea unei strategii a UE pentru Siria în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2016; întrucât, în octombrie, Parlamentul îl invita pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant Federica Mogherini să se asigure că o nouă strategie privind Siria urmărește facilitarea unei soluții politice în Siria, incluzând instrumente de monitorizare și de asigurare a punerii în aplicare pentru a consolida respectarea angajamentelor asumate în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria (ISSG);

C.  întrucât scopul strategiei UE privind Siria este să descrie modul în care UE poate juca un rol mai vizibil și eficient contribuind la o soluție politică durabilă în Siria, în conformitate cu cadrul actual convenit la nivelul ONU, și sprijini reconstrucția după încheierea acordului, odată ce este în desfășurare o tranziție credibilă; întrucât, deși este clar că reconstrucția nu poate începe decât după un acord politic, eforturile de reconciliere ar trebui să înceapă cât mai curând posibil și să fie sprijinite de UE în scopul asigurării stabilității pe termen lung; întrucât stabilirea adevărului, promovarea tragerii la răspundere și a justiției de tranziție, precum și recurgerea la amnistie sunt esențiale în acest context;

D.  întrucât acordul de încetare a focului care a intrat în vigoare la 30 decembrie 2016 nu este respectat, petrecându-se mai multe încălcări și incidente majore, precum atacul cu arme chimice din Khan Shaykhun, probabil comis de regim, și atacul cu bombă împotriva autobuzelor care transportau evacuați din orașele asediate de lângă Alep; întrucât nenumărați civili, inclusiv copii, au fost vizați și continuă să sufere de pe urma acestui război civil brutal;

E.  întrucât nici negocierile de pace mediate de ONU la Geneva, nici negocierile complementare de la Astana nu au produs rezultate concrete până în prezent; întrucât reprezentanții opoziției siriene și-au suspendat participarea la ultima rundă de negocieri de la Astana, în semn de protest față de continuarea raidurilor aeriene în zonele controlate de rebeli și față de participarea Iranului; întrucât Rusia, Turcia și Iranul au semnat un memorandum privind instituirea unor zone de detensionare în Siria care nu a fost acceptat de către opoziția siriană;

F.  întrucât UE și-a demonstrat angajamentul de a ajuta la atenuarea consecințelor pe plan umanitar ale conflictului; întrucât Conferința de la Bruxelles pe tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii” a convenit asupra unei abordări cuprinzătoare pentru rezolvarea crizei din Siria, cu acordarea de asistență financiară suplimentară pentru a răspunde situației umanitare; întrucât situația din țară continuă să fie critică, peste 13,5 milioane de persoane din Siria având nevoie de asistență, dintre care 4,7 milioane trăiesc în zone asediate și greu accesibile, iar 6,3 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării,

1.  salută strategia UE privind Siria și rezultatul Conferinței de la Bruxelles, care a asigurat angajamente în valoare de 5,6 miliarde EUR, incluzând 1,3 miliarde EUR din partea UE, cel mai important donator în contextul crizei; îi îndeamnă pe toți participanții să își respecte pe deplin angajamentele și să își mențină sprijinul în viitor;

2.  este ferm convins că UE trebuie să se implice mai activ și să-și utilizeze importanta contribuție financiară postconflictuală pentru a juca un rol important în eforturile de negociere în actualul cadru aprobat de ONU și pentru a asigura tranziția politică, elaborând o politică specifică de apropiere a părților și intensificându-și eforturile în domeniile în care Uniunea poate avea o valoare adăugată;

3.  sprijină unitatea, suveranitatea, integritatea teritorială și independența statului sirian și dorește un viitor democratic pentru poporul sirian; apreciază eforturile actuale depuse de VP/ÎR pentru a lua contactul cu principalii actori din regiune în vederea asigurării unei tranziții politice și a reconcilierii și reconstrucției postconflictuale; își reiterează poziția conform căreia singura cale de a aduce pacea în această țară este asigurarea unui proces politic sub conducere siriană care va duce la organizarea de alegeri libere și corecte, facilitate și monitorizate de ONU și bazate pe dispozițiile unei constituții noi;

4.  îndeamnă toate părțile să respecte încetarea focului, să pună imediat capăt atacurilor împotriva populației civile și să se abțină de la orice acțiune care poate avea un impact negativ asupra eforturilor de pace;

5.  condamnă în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de regim cu sprijinul Rusiei și al milițiilor susținute de Iran, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional comise de grupările armate nestatale, în special de ISIS/Daesh și alte grupări jihadiste; își reiterează apelul adresat Consiliului de Securitate al ONU să sesizeze Curtea Penală Internațională cu privire la aceste crime de război și atrage atenția asupra poziției sale că toți cei responsabili de încălcări ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului trebuie să fie trași la răspundere; încurajează toate statele să pună în aplicare principiul jurisdicției universale în vederea combaterii impunității și salută măsurile adoptate de o serie de state membre ale UE în acest sens;

6.  condamnă fără drept de apel toate atacurile cu arme chimice, inclusiv cel mai recent din orașul Khan Shaykhun, și subliniază că este necesară o anchetă aprofundată și imparțială, precum și să se asigure tragerea la răspundere; salută decizia Adunării Generale a ONU de a institui un mecanism internațional, imparțial și independent care să contribuie la investigarea și urmărirea penală a celor responsabili de infracțiunile cele mai grave în temeiul dreptului internațional comise în Siria începând cu martie 2011; regretă, pe de altă parte, faptul că Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit, din cauza unui alt veto al Rusiei, să adopte o rezoluție prin care să condamne atacul cu arme chimice din Khan Shaykhun; subliniază obligația Siriei de a respecta recomandările misiunii de informare a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și ale mecanismului comun de anchetă al OIAC și al ONU, asigurându-le acces imediat și neîngrădit și recunoscând dreptul acestora de a verifica toate siturile;

7.  îndeamnă Federația Rusă și Republica Islamică Iran să-și exercite influența asupra regimului sirian pentru a-l determina să accepte și să urmărească activ un compromis rezonabil prin care să fie încetat acest război civil și să fie pregătită calea spre o tranziție autentică și cuprinzătoare; invită UE și statele sale membre să sprijine în continuare opoziția moderată, identificând și izolând elementele radicalizate și promovând reconcilierea; încurajează membrii Înaltei Comisii pentru Negocieri (HNC) să participe în continuare la discuțiile de la Geneva mediate de ONU;

8.  ia act de memorandumul recent privind crearea în Siria a unor zone de detensionare și sprijină intenția de a se extinde încetarea focului, de a se pune capăt zborurilor aviației regimului deasupra zonelor de detensionare și de a se crea condiții pentru accesul umanitar, asistența medicală, întoarcerea civililor strămutați la casele lor și restabilirea infrastructurii prejudiciate; atrage totuși atenția asupra preocupărilor exprimate de opoziție privind faptul că acest acord ar putea duce la crearea de zone de influență și la fragmentarea Siriei; subliniază că este important să fie eliminată orice ambiguitate privind grupările care nu sunt incluse în acordul de încetare a focului și invită toate părțile, inclusiv Turcia, să garanteze că acest memorandum nu înlesnește atacurile împotriva forțelor aliate opoziției moderate sau împotriva celor care luptă de partea coaliției internaționale împotriva ISIS/Daesh; subliniază că trebuie să fie asigurată monitorizarea internațională a punerii în aplicare și sprijină implicarea mai puternică a ONU, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea accesului umanitar;

9.  consideră că strategia UE ar fi trebuit să includă și aspecte privind lupta împotriva ISIS/Daesh și a altor organizații teroriste identificate de ONU, evidențiind și axându-se pe cauzele fundamentale de ordin politic și socioeconomic care au favorizat răspândirea terorismului și identificând măsuri concrete pentru a le soluționa; consideră, de asemenea, că ar fi trebuit să fie elaborate mecanisme prin care să fie favorizată menținerea caracterului multietnic, multireligios și multiconfesional al societății siriene;

10.  reamintește că este de importanță determinantă să fie instituite de timpuriu măsuri de consolidare a încrederii (CBM), inclusiv un acces umanitar pe deplin neîngrădit pe întreg teritoriul Siriei, asigurarea serviciilor publice elementare (curent electric, apă, îngrijiri medicale), încetarea tuturor asediilor împotriva orașelor și eliberarea prizonierilor și a ostaticilor; salută acordul dintre guvernul sirian și grupările rebele privind evacuarea a patru orașe asediate; îndeamnă toate părțile să sprijine și să faciliteze adoptarea unui acord cuprinzător cu privire la CBM;

11.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că a fost recunoscut rolul societății civile, inclusiv cel al organizațiilor femeilor, ca un element esențial al unei soluții durabile; reamintește că UE trebuie să promoveze și să faciliteze implicarea sau consultarea adecvată a societății civile și a femeilor în procesul de pace, în conformitate cu abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a rezoluțiilor CSONU nr. 1325 și nr. 1820 privind femeile, pacea și securitatea; insistă ca în noua constituție siriană să fie reflectate drepturile omului specifice femeilor;

12.  constată cu regret că acest conflict civil devastator a aruncat țara cu decenii în urmă în ceea ce privește dezvoltarea socială și economică, transformând milioane de persoane în șomeri și împingându-i în sărăcie și provocând daune considerabile serviciilor de sănătate și educație, precum și strămutări masive ale populației siriene și un exod al creierelor; atrage atenția, așadar, asupra importanței intensificării asistenței neumanitare, care să vizeze întărirea capacității de rezistență a populației siriene și relansarea economiei; consideră, în plus, că, imediat după terminarea conflictului, ar trebui introduse măsuri de stimulare a refugiaților sirieni calificați să se întoarcă și să contribuie la efortul de reconstrucție;

13.  sprijină pe deplin obiectivul de a se realiza în Siria și în regiune inițiativa „Nicio generație de copii pierdută” și solicită eforturi suplimentare pentru a se realiza obiectivul încadrării în sisteme de învățământ de calitate a tuturor copiilor refugiați și vulnerabili din comunitățile-gazdă, cu un acces egal pentru fete și băieți; subliniază că este necesar să fie recunoscut învățământul din taberele de refugiați, care este deseori informal, și să fie sprijinită reabilitarea psihologică a acestor copii traumatizați;

14.  consideră că UE trebuie să înceapă elaborarea unui plan concret pentru implicarea sa în reconstrucția Siriei și să aibă în vedere eforturi incluzive și comune cu principalele organizații internaționale și instituții financiare, precum și cu actorii regionali și locali; sprijină, în acest sens, dialogul politic purtat de VP/ÎR cu actori-cheie din regiune în cadrul inițiativei regionale a UE cu privire la viitorul Siriei; subliniază însă importanța asumării de către sirienii înșiși a procesului reconstrucției postconflictuale;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Organizației Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

Notă juridică - Politica de confidențialitate