Postupak : 2017/2687(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0332/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0332/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0229

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Europski parlament,

-  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. o strategiji EU-a za Rog Afrike(1),

–  uzimajući u obzir Trostrani sporazum iz 2013. između Kenije, Somalije i Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) kojim se uređuje dobrovoljna repatrijacija somalskih izbjeglica koje žive u Keniji,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornikâ potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, povjerenika EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Nevena Mimice i povjerenika EU-a za humanitarnu pomoć Christosa Stylianidesa od 20. svibnja 2016. o odluci kenijske vlade da se zatvore izbjeglički kampovi u Dadaabu,

–  uzimajući u obzir rezultate Konferencije o Somaliji održane 2017. u Londonu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Kenija primila oko 500 000 izbjeglica i da ta brojka i dalje raste zbog sve veće nesigurnosti u regiji, osobito u Južnom Sudanu; budući da se prema statističkim podacima UN-a iz travnja 2017. procjenjuje da oko 245 000 izbjeglica živi u pet područja koja pripadaju izbjegličkom kompleksu u Dadaabu, od kojih većina potječe iz Somalije;

B.  budući da je izbjeglički kompleks u Dadaabu uspostavljen 1991. godine kao privremeno rješenje za one koji traže utočište i bježe od progona, nasilja i nestabilnosti u istočnoj Africi, a posebno od građanskog rata u Somaliji;

C.  budući da je vlada Kenije u svibnju 2016. izjavila da će se izbjeglički kamp u Dadaabu zatvoriti u studenomu 2016. zbog sigurnosnih problema nakon što je nazvala taj kamp „mjesto za regrutiranje organizacije al-Shabaab”; budući da je vlada Kenije u studenomu 2016. odgodila zatvaranje kampa za dodatnih šest mjeseci iz „humanitarnih razloga”;

D.  budući da je 9. veljače 2017. Visoki sud u Keniji blokirao odluku vlade da zatvori izbjeglički kamp te je presudio da bi takva odluka vlade bila pretjerana, proizvoljna i nerazmjerna;

E.  budući da je Trostrani sporazum iz 2013. između Kenije, Somalije i UNHCR-a kojim se uređuje dobrovoljna repatrijacija somalskih izbjeglica koje žive u Keniji potpisan kako bi se zajamčio siguran i dostojanstven dobrovoljni povratak somalskih izbjeglica u stabilna područja u Somaliji; budući da se odluka o uvjetima povratka mora temeljiti na podacima koji su objektivni, točni i neutralni te na slobodi izbora; budući da prema organizacijama za ljudska prava nijedan od tih uvjeta trenutačno nije ispunjen u Dadaabu;

F.  budući da je Rog Afrike jedna od najnesigurnijih regija svijeta u pogledu opskrbe hranom te budući da su zbog sve veće suše milijuni ljudi u Somaliji u opasnosti od suočavanja s trećim razdobljem gladi u 25 godina; budući da se stanje vrlo brzo mijenja i postoji više od 6,2 milijuna osoba kojima je potrebna hrana i voda te da to može prouzročiti dodatno unutarnje raseljavanje;

G.  budući da je više od 25 000 ljudi u Somaliji pogođeno kolerom ili akutnim proljevom te da bi se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ta epidemija mogla udvostručiti do ovoga ljeta; budući da stopa smrtnosti od te bolesti već iznosi 2,1 % u Somaliji, što je dvostruko više od praga za hitno djelovanje;

H.  budući da je regija pogođena izazovima povezanima s nezakonitom migracijom, prisilnim raseljavanjem, trgovanjem ljudima, terorizmom i oružanim sukobima;

I.  budući da je sigurnosno stanje u Somaliji i dalje opasno i nepredvidivo te da se nastavljaju napadi skupine al-Shabaab i drugih oružanih i terorističkih skupina; budući da je 6. travnja 2017. predsjednik Muhamed Abdullahi „Farmajo” Mohamed proglasio Somaliju ratnim područjem i ponudio amnestiju članovima islamističke militantne skupine al-Shabaab, uključujući osposobljavanje, zapošljavanje i obrazovanje, ako u roku od 60 dana prekinu sukob;

K.  budući da je EU predan podupiranju misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM) pružanjem sredstava za sigurnost i smanjenje prijetnje koju predstavljaju al-Shabaab i drugi; budući da je 23. ožujka 2017. Komisija Afričke unije sazvala savjetovanje na visokoj razini, u prisutnosti EU-a i UN-a, o budućnosti AMISOM-a te pružanju potpore institucijama sigurnosnog sektora i reformama u Somaliji;

L.  budući da je EU 11. svibnja 2017. na Konferenciji o Somaliji održanoj u Londonu najavio novu potporu za Somaliju u vrijednosti od 200 milijuna EUR;

M.  budući da je Europska komisija dodijelila je 286 milijuna EUR potpore Somaliji u okviru 11. Europskog razvojnog fonda (za razdoblje 2014. – 2020.), koji je usmjeren na jačanje državnih funkcija, poboljšanje sigurnosti opskrbe hranom i otpornosti te promicanje obrazovanja za mlade; budući da je Krizni uzajamni fond EU-a za Afriku uspostavljen na sastanku na vrhu o migraciji održanom 12. studenog 2015. u Valletti s ciljem rješavanja temeljnih uzroka nestabilnosti, prisilnog raseljavanja i nezakonite migracije te pridonošenja dobrom upravljanju migracijama;

N.  budući da EU je već dugo partner Somalije u pogledu razvojne pomoći, mirovnih operacija i humanitarne pomoći; budući da suradnja EU-a i njegovih država članica za razdoblje 2015. – 2020., uključujući razvojnu pomoć, humanitarnu pomoć i mirovne operacije, iznosi 3,4 milijardi EUR;

1.  pohvaljuje Keniju i regiju Dadaab zbog njihove znatne uloge u prihvaćanju velikog broja izbjeglica tijekom posljednjih desetljeća;

2.  naglašava da je rezultate dijaloga o izazovima koji proizlaze iz nedavnih odluka o mogućem zatvaranju izbjegličkog kampa u Dadaabu potrebno primijeniti u okviru Trostranog sporazuma između Kenije, Somalije i UNHCR-a;

3.  napominje da trajna nestabilnost u regiji te sve gora suša i povezana opasnost od gladi ne pridonose stvaranju uvjeta kojima se omogućava siguran i dostojanstven povratak velikog broja izbjeglica;

4.  stoga naglašava da bi Europska unija trebala i dalje biti predana suradnji s vladama Kenije i Somalije, regionalnim organizacijama i širom međunarodnom zajednicom kako bi pomogla u pronalasku rješenja za dugotrajnu izbjegličku situaciju i kako bi se zajamčilo da izbjeglice koje ostaju u Dadaabu dobivaju odgovarajuću pomoć i prilike za druga trajna rješenja;

5.  inzistira na tome da organizirani povratak izbjeglica iz Dadaaba treba biti u potpunosti usklađen s normama za dobrovoljni povratak; poziva vladu Kenije da zajamči da se izbjeglicama pružaju točne i ažurirane informacije o uvjetima u Somaliji;

6.  poziva EU i međunarodnu zajednicu da zajamče da se u okviru programa premještanja u regiji posebna pozornost posveti osjetljivim skupinama ljudi koji su premješteni u sigurne regije te da se poštuju prava izbjeglica;

7.  naglašava važnost potpore koju EU pruža AMISOM-u kao sastavni dio sveobuhvatnog i dugoročnog pristupa EU-a u pogledu pružanja potpore sigurnosnim i razvojnim naporima u Somaliji; ističe da je potrebno bolje upravljati granicama između Somalije i njezinih susjednih zemalja, za koje se smatra da na njima djeluju mreže krijumčara i trgovaca ljudima, kao i krijumčara oružja, droge i druge nezakonite robe, čime se omogućuje financiranje kriminalnih i terorističkih aktivnosti; očekuje da će misija EU-a za osposobljavanje u Somaliji blisko surađivati s AMISOM-a i somalskim vlastima u cilju razmjene najboljih praksi u području poboljšanog upravljanja granicama kako bi se uhvatili trgovci ljudima i krijumčari;

8.  ističe svoju potporu ciljevima Kriznog uzajamnog fonda EU-a za Afriku u pogledu rješavanja temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u istočnoj Africi; ističe važnost pristupa usredotočenog na ljude i zajednicu u pogledu korištenja sredstava Kriznog uzajamnog fonda EU-a za Afriku za potrebe pomoći u povratku iz Dadaaba te uspostave mjera održivog razvoja i otpornosti u regiji;

9.  poziva EU i međunarodne partnere da ispune svoje obveze prema Somaliji, posebno ulaganjem napora za jamčenje sigurnosti opskrbe hranom kako bi se izbjegla predstojeća glad, potaknula sigurnost, izgladilo nezadovoljstvo među zajednicama, poboljšalo upravljanje javnim financijama i pomoglo pri okončanju ustavne revizije u cilju postizanja dugoročne stabilnosti; pozdravlja novu potporu EU-a u iznosu od 200 milijuna EUR koja je najavljena na Konferenciji o Somaliji održanoj u Londonu; naglašava da takvo zalaganje zahtijeva snažno vodstvo i odlučnost somalskih vlasti;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, državama članicama, vladama i parlamentima Kenije i Somalije te predsjedniku i Skupštini Afričke unije.

(1)

SL C 440, 30.12.2015., str. 38.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti