Procedūra : 2017/2687(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0332/2017

Pateikti tekstai :

B8-0332/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0229

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo,

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Afrikos kyšulio(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Kenijos, Somalio ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) trišalį susitarimą, kuriuo reglamentuojama savanoriška Kenijoje gyvenančių Somalio pabėgėlių repatriacija,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini, ES už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos ir ES už humanitarinę pagalbą atsakingo Komisijos nario Christos Stylianides atstovų spaudai pareiškimą dėl Kenijos vyriausybės sprendimo uždaryti pabėgėlių stovyklas 2016 m. gegužės 20 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Londono konferencijos dėl Somalio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Kenijoje prieglobstis suteiktas daugiau nei 500 000 pabėgėlių, kurių skaičius toliau auga dėl vis didėjančio nestabilumo regione, visų pirma Pietų Sudane; kadangi remiantis 2017 m. balandžio mėn. JT statistiniais duomenimis penkiose Dadaabo pabėgėlių kompleksui priklausančiose zonose gyvena apytiksliai 245 000 pabėgėlių, kurių dauguma yra kilę iš Somalio;

B.  kadangi Dadaabo pabėgėlių kompleksas buvo sukurtas 1991 m. kaip laikino prieglobsčio vieta tiems, kurie ieško pastogės ir bėga nuo persekiojimo, smurto ir nestabilumo Rytų Afrikoje, visų pirma nuo Somalyje vykstančio karo;

C.  kadangi 2016 m. gegužės mėn. Kenijos vyriausybė paskelbė, kad Dadaabo pabėgėlių stovykla, kurią ji anksčiau įvardijo kaip „al-Shabaabo inkubatorių“, 2016 m. lapkričio mėn. saugumo sumetimais bus uždaryta; kadangi 2016 m. lapkričio mėn. Kenijos vyriausybė atidėjo stovyklos uždarymą dar šešiems mėnesiams dėl humanitarinių priežasčių;

D.  kadangi 2017 m. vasario 9 d. Kenijos Aukščiausiasis teismas blokavo vyriausybės draudimą uždaryti pabėgėlių stovyklą teigdamas, kad vyriausybės sprendimas buvo perteklinis, savavališkas ir neproporcingas;

E.  kadangi 2013 m. Kenijos, Somalio ir UNHCR trišalis susitarimas dėl savanoriškos Kenijoje gyvenančių Somalio pabėgėlių repatriacijos buvo pasirašytas siekiant saugiai ir oriai bei savanoriškai grąžinti Somalio pabėgėlius į stabilias Somalio vietoves; kadangi sprendimas dėl grąžinimo sąlygų turi būti pagrįstas objektyvia, tikslia ir neutralia informacija ir laisvu apsisprendimu; kadangi, pasak žmogaus teisių organizacijų, šiuo metu Dadaabe nė viena iš šių sąlygų nėra įgyvendinta;

F.  kadangi Somalio pusiasalis maisto saugos požiūriu yra vienas iš nesaugiausių pasaulio regionų ir kadangi dėl didėjančios sausros rizikos milijonus Somalio gyventojų per artimiausius 25 metus gali ištikti trečiasis badas; kadangi situacija sparčiai blogėja, nes daugiau nei 6,2 mln. žmonių trūksta maisto ir vandens, ir kadangi dėl šios priežasties šalies viduje gali kilti nauja žmonių perkėlimo banga;

G.  kadangi daugiau nei 25 000 Somalio gyventojų užsikrėtė cholera arba ūmiu viduriavimu ir kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis iki šios vasaros epidemijos lygis gali padvigubėti; kadangi mirtingumo nuo ligų lygis Somalyje jau siekia 2,1 proc., o tai dvigubai viršija ekstremalios padėties ribą;

H.  kadangi regionas kenčia nuo neteisėtos migracijos, priverstinio gyventojų perkėlimo, prekybos žmonėmis, terorizmo ir ginkluotų konfliktų keliamų problemų;

I.  kadangi saugumo padėtis Somalyje išlieka pavojinga ir nenuspėjama, o al-Shabaabo ir kitų ginkluotų ir teroristinių grupuočių išpuoliai nesiliauja; kadangi 2017 m. balandžio 6 d. prezidentas Mohamed Abdullahi Farmajo Mohamed paskelbė Somalį karo zona ir pasiūlė al-Shabaabo islamistų kovotojų grupuotės nariams amnestiją, įskaitant mokymą, užimtumą ir švietimą, jei jie sudės savo ginklus per 60 dienų;

K.  kadangi ES yra įsipareigojusi remti Afrikos Sąjungos misiją į Somalį (AMISOM) teikdama finansavimą, kuriuo siekiama užtikrinti saugumą ir sumažinti al-Shabaabo ir kitų grupuočių keliamą pavojų; kadangi 2017 m. kovo 23 d. Afrikos Sąjungos komisija, dalyvaujant ES ir JT atstovams, surengė aukšto lygio konsultacijas dėl AMISOM ateities ir paramos Somalio saugumo sektoriaus institucijoms ir reformoms;

L.  kadangi 2017 m. gegužės 11 d. Londono konferencijoje dėl Somalio ES paskelbė apie naują paramą Somaliui, kuri siekia 200 mln. EUR;

M.  kadangi Europos Komisija skyrė Somaliui 286 mln. EUR paramą pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą (2014–2020 m. laikotarpis), kuri iš esmės yra skirta valstybės funkcijų stiprinimui, aprūpinimo maistu gerinimui ir atsparumo didinimui, taip pat jaunimo ugdymo skatinimui; kadangi susitarimas dėl ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo (EUTF) 2015 m. lapkričio 12 d. Valetos aukščiausiojo lygio susitikime dėl migracijos pasirašytas siekiant spręsti kertines nestabilumo, priverstinio gyventojų perkėlimo ir neteisėtos migracijos priežastis, ir prisidėti prie gero migracijos valdymo;

N.  kadangi ES yra ilgalaikė Somalio partnerė teikiant paramą vystymuisi, vykdant taikos palaikymo operacijas ir teikiant humanitarinę pagalbą; kadangi 2015–2020 m. laikotarpiu ES ir jos valstybių narių bendradarbiavimas, įskaitant paramą vystymuisi, humanitarinę pagalbą ir taikos palaikymo operacijas, siekia 3,4 mlrd. EUR;

1.  giria Keniją ir Dadaabo regioną už svarbų vaidmenį, kurį jis per pastaruosius dešimtmečius atliko suteikdamas prieglobstį daugybei pabėgėlių;

2.  pabrėžia, kad dialogą dėl problemų, susijusių su neseniai priimtais sprendimais dėl galimo Dadaabo pabėgėlių stovyklos uždarymo, reikia pradėti remiantis Kenijos, Somalio ir UNHCR trišaliu susitarimu;

3.  pažymi, kad nuolatinis nestabilumas regione, taip pat didėjanti sausra ir susijusi bado rizika nepadeda kurti didelio masto saugaus ir oraus pabėgėlių grąžinimo sąlygų;

4.  todėl pažymi, kad Europos Sąjunga turėtų išlaikyti savo įsipareigojimą dirbti su Kenijos ir Somalio vyriausybėmis, taip pat regioninėmis organizacijomis ir platesne tarptautine bendruomene, kad padėtų rasti užsitęsusios pabėgėlių situacijos sprendimo būdus ir užtikrintų, kad Dadaabe liekantiems pabėgėliams būtų suteikta tinkama pagalba ir galimybės pasinaudoti kitais ilgalaikiais sprendimo būdais;

5.  primygtinai prašo, kad bet koks pabėgėlių grąžinimas iš Dadaabo visiškai atitiktų savanoriškos repatriacijos standartus; ragina Kenijos vyriausybę užtikrinti, kad pabėgėliams būtų suteikta tiksli ir naujausia informacija apie sąlygas Somalyje;

6.  ragina ES ir tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad regione įgyvendinamose perkėlimo programose ypatingas dėmesys būtų skiriamas į saugius regionus perkeliamoms pažeidžiamoms žmonių grupėms ir kad būtų laikomasi pabėgėlių teisių;

7.  atkreipia dėmesį į ES paramos AMISOM svarbą, kuri yra sudedamoji išsamaus ir ilgalaikio ES požiūrio remiant saugumo ir vystymosi pastangas Somalyje dalis; atkreipia dėmesį į poreikį geriau valdyti Somalio ir jo kaimyninių šalių sienas, kuriose, kaip įtariama, veikia prekiautojų žmonėmis ir neteisėtai žmones gabenančių asmenų tinklai, ginklų, narkotikų ir kitų neteisėtų prekių kontrabandininkai, taigi sudaromos galimybės finansuoti nusikalstamą ir teroristinę veiklą; tikisi, kad ES mokymo misija Somalyje glaudžiai bendradarbiaus su AMISOM ir Somalio valdžios institucijomis, kad dalytųsi geriausia patirtimi sienų valdymo srityje ir padėtų sulaikyti prekiautojus žmonėmis ir kontrabandininkus;

8.  atkreipia dėmesį į savo paramą siekiant ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo tikslų, susijusių su pagrindinių neteisėtos migracijos ir perkeltų asmenų Rytų Afrikos regione priežasčių šalinimu; atkreipia dėmesį į tai, kad naudojant EUTF išteklius, kuriais padedama grąžinti Dadaabo pabėgėlius ir sukurti darnaus vystymosi ir apsaugos priemones regione, reikia vadovautis į žmones ir bendruomenes orientuotu požiūriu;

9.  ragina ES ir tarptautinius partnerius įvykdyti savo įsipareigojimus Somaliui, visų pirma dedant pastangas užtikrinti aprūpinimą maistu, kad būtų išvengta gresiančio bado, didinamas saugumas, sutaikinamos nuoskaudas jaučiančios bendruomenės, gerinamas viešųjų finansų valdymas ir padedama užbaigti konstitucinę peržiūrą, ir galiausiai užtikrintas ilgalaikis stabilumas; teigiamai vertina naują 200 mln. EUR vertės ES paramos paketą, apie kurį paskelbta Londono konferencijoje dėl Somalio; pažymi, kad pažadas turi būti vykdomas pasitelkiant tvirtą vadovavimą ir įsipareigojimą pačiame Somalyje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms, Kenijos ir Somalio vyriausybėms ir parlamentams ir Afrikos Sąjungos pirmininkui ir Asamblėjai.

(1)

OL C 440, 2015 12 30, p. 38.

Teisinė informacija - Privatumo politika