Postup : 2017/2687(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0332/2017

Predkladané texty :

B8-0332/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0229

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 o stratégii EÚ pre región Afrického rohu(1),

–  so zreteľom na trojstrannú dohodu z roku 2013 medzi Keňou, Somálskom a Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) upravujúcu dobrovoľnú repatriáciu somálskych utečencov žijúcich v Keni,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcov podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej, komisára EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu a komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o rozhodnutí kenskej vlády z 20. mája 2016 zavrieť utečenecké tábory v Dadaabe,

–  so zreteľom na výsledky konferencie o Somálsku, ktorá sa v roku 2017 konala v Londýne,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Keňa je hostiteľskou krajinou približne 500 000 utečencov, pričom ich počet naďalej rastie v dôsledku rastúcej neistoty v regióne, najmä v Južnom Sudáne; keďže podľa štatistiky OSN z apríla 2017 sa odhaduje, že 245 000 utečencov žije v piatich zónach patriacich do komplexu pre utečencov v Dadaabe, pričom väčšina pochádza zo Somálska;

B.  keďže komplex pre utečencov v Dadaabe bol zriadený v roku 1991 ako dočasné riešenie pre tých, ktorí hľadajú prístrešie a utekajú pred prenasledovaním, násilím a nestabilitou vo východnej Afrike, a najmä občianskou vojnou v Somálsku;

C.  keďže kenská vláda v máji 2016 oznámila, že utečenecký tábor v Dadaabe uzavrie v novembri 2016 z bezpečnostných dôvodov po tom, čo ho nazvala „liahňou pre aš-Šabáb“; keďže kenská vláda v novembri 2016 odložila zatvorenie tábora o ďalších šesť mesiacov z „humanitárnych dôvodov“;

D.  keďže 9. februára 2017 Najvyšší súd v Keni zablokoval pokus vlády zatvoriť utečenecký tábor, pretože rozhodnutie vlády považoval za prehnané, svojvoľné a neprimerané;

E.  keďže trojstranná dohoda medzi Keňou, Somálskom a UNHCR, upravujúca dobrovoľnú repatriáciu somálskych utečencov žijúcich v Keni, z roku 2013 bola podpísaná v súvislosti s bezpečným a dôstojným dobrovoľným návratom somálskych utečencov do stabilných oblastí v Somálsku; keďže rozhodnutie o podmienkach návratu musí byť založené na informáciách, ktoré sú objektívne, presné a neutrálne, a na slobodnej voľbe; keďže podľa organizácií na ochranu ľudských práv ani jedna z týchto podmienok nie je v Dadaabe v súčasnosti splnená;

F.  keďže Africký roh patrí medzi regióny s najväčšou potravinovou neistotou vo svete a keďže v dôsledku zhoršovania sucha hrozí, že milióny ľudí v Somálsku budú čeliť tretiemu hladomoru počas uplynulých 25 rokov; keďže situácia sa veľmi rýchlo mení, pričom viac ako 6,2 milióna osôb potrebuje potraviny a vodu, a keďže to môže spôsobiť ďalšie vnútorné vysídľovanie;

G.  keďže v Somálsku viac ako 25 000 osôb bolo postihnutých cholerou alebo akútnou hnačkou a keďže epidémia by sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mohla počas tohto leta dvojnásobne rozšíriť; keďže miera úmrtnosti na chorobu už v Somálsku dosiahla 2,1 %, čo predstavuje dvojnásobok hranice mimoriadnych situácií;

H.  keďže tento región je ovplyvnený výzvami súvisiacimi s neregulárnou migráciou, núteným vysídľovaním, obchodovaním s ľuďmi, terorizmom a ozbrojeným konfliktom;

I.  keďže bezpečnostná situácia v Somálsku je naďalej neistá a nepredvídateľná a útoky skupiny aš-Šabáb a iných ozbrojených a teroristických skupín pokračujú; keďže 6. apríla 2017 prezident Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed vyhlásil Somálsko za vojnovú oblasť a ponúkol amnestiu členom islamistickej militantnej skupine aš-Šabáb vrátane odbornej prípravy, zamestnania a vzdelávania, ak zložia svoje zbrane do 60 dní;

K.  keďže EÚ je odhodlaná podporovať misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) poskytovaním finančnej podpory na zaistenie bezpečnosti a na zníženie hrozby, ktorú predstavuje aš-Šabáb a ďalší; keďže 23. marca 2017 Komisia Africkej únie uskutočnila za účasti EÚ a OSN konzultácie na vysokej úrovni o budúcnosti misie AMISOM a podpore inštitúcií bezpečnostného sektora a reformy v Somálsku;

L.  keďže EÚ 11. mája 2017 na konferencie o Somálsku, ktorá sa konala v Londýne, oznámila novú podporu pre Somálsko vo výške 200 miliónov EUR;

M.  keďže Európska komisia vyčlenila 286 miliónov EUR na podporu Somálska v rámci 11. európskeho rozvojového fondu (na obdobie 2014 – 2020), ktorý sa zameriava na posilnenie funkcie štátu, zlepšenie potravinovej bezpečnosti a odolnosti a podporu vzdelávania mladých ľudí; keďže na samite o migrácii vo Vallette 12. novembra 2015 bol podpísaný Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku (EUTF), ktorý bol vytvorený s cieľom riešiť základné príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania a neregulárnej migrácie a prispievať k dobrému riadeniu migrácie;

N.  keďže EÚ je dlhoročným partnerom Somálska, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, operácie na udržiavanie mieru a humanitárnu pomoc; keďže suma vyčlenená na spoluprácu EÚ a jej členských štátov vrátane rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci a operácií na udržiavanie mieru dosahuje 3,4 miliardy EUR na obdobie 2015 – 2020;

1.  vyjadruje uznanie Keni a regiónu Dadaab za ich významnú úlohu, ktorú zohrávali pri prijímaní obrovského počtu utečencov počas posledných desaťročí;

2.  zdôrazňuje, že dialóg o výzvach, ktoré vyplývajú z nedávnych rozhodnutí týkajúcich sa možného uzavretia utečeneckého tábora v Dadaabe, by sa mal uskutočňovať v rámci trojstrannej dohody medzi Keňou, Somálskom a UNHCR;

3.  konštatuje, že pretrvávajúca nestabilita v regióne, ako aj zhoršujúce sa sucho a súvisiace riziko hladomoru neprispievajú k vytvoreniu podmienok umožňujúcich rozsiahly bezpečný a dôstojný návrat utečencov;

4.  preto zdôrazňuje, že Európska únia by mala byť aj naďalej odhodlaná spolupracovať s vládami Kene a Somálska, ako aj s regionálnymi organizáciami a širším medzinárodným spoločenstvom, aby pomohla nájsť riešenia dlhotrvajúcej utečeneckej situácie a zabezpečila, aby utečenci, ktorí zostávajú v Dadaabe, dostali primeranú pomoc a príležitosti na iné trvalé riešenia;

5.  trvá na tom, aby akékoľvek organizované návraty utečencov z Dadaabu boli v plnom súlade s normami pre dobrovoľnú repatriáciu; vyzýva vládu Kene, aby zabezpečila, aby utečenci dostávali presné a aktuálne informácie o podmienkach v Somálsku;

6.  vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, aby sa v programoch premiestňovania v regióne venovala osobitná pozornosť tomu, aby sa zraniteľné skupiny osôb premiestnili do bezpečných regiónov a aby sa dodržiavali práva utečencov;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ podporovala misiu AMISOM ako neoddeliteľnú súčasť komplexného, dlhodobého prístupu EÚ k podpore bezpečnosti a rozvojového úsilia v Somálsku; zdôrazňuje, že je potrebné lepšie riadiť hranice medzi Somálskom a jeho susednými krajinami, ktoré sú považované za základňu pre siete obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov, ako aj pašerákov zbraní, drog a ďalšieho nelegálneho tovaru, z čoho pochádza financovanie zločineckých a teroristických činností; očakáva, že výcviková misia EÚ v Somálsku bude úzko spolupracovať s misiou AMISOM a somálskymi orgánmi s cieľom vymieňať si najlepšie postupy na zlepšenie riadenia hraníc, ktorého cieľom je zadržať obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov;

8.  zdôrazňuje svoju podporu, pokiaľ ide o ciele Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku týkajúce sa riešenia základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v regióne východnej Afriky; zdôrazňuje, že uplatňovanie prístupu zameraného na ľudí a komunitu má význam z hľadiska využívania zdrojov EUTF na pomoc pri návratoch z Dadaabu a pri uplatňovaní opatrení na udržateľný rozvoj a odolnosť v regióne;

9.  vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby splnili svoje záväzky voči Somálsku, najmä prostredníctvom úsilia o vytvorenie potravinovej bezpečnosti s cieľom zabrániť hroziacemu hladomoru, posilniť bezpečnosť, dosiahnuť uzmierenie medzi komunitami, zlepšiť riadenie verejných financií a pomáhať s dokončením revízie ústavy v záujme dosiahnutia dlhodobej stability; víta skutočnosť, že na londýnskej konferencii o Somálsku bola oznámená nová podpora EÚ vo výške 200 miliónov EUR; zdôrazňuje, že záväzok si vyžaduje pevné vedenie a rozhodnosť v samotnom Somálsku;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom, vládam a parlamentom Kene a Somálska a vedúcim predstaviteľom Africkej únie a Zhromaždeniu Africkej únie.

(1)

Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 38.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia