Процедура : 2017/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0333/2017

Внесени текстове :

B8-0333/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0227

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 489kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP))


Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Ружа Томашич, Юси Хала-ахо, Рафаеле Фито, Карол Карски, Ангел Джамбазки, Яна Житнянска, Джефри Ван Орден, Пирко Руохонен-Лернер, Бранислав Шкрипек, Анна Елжбета Фотига, Марк Демесмакер от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP))  
B8‑0333/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Сирия,

–  като взе предвид стратегията на ЕС относно Сирия, приета от Съвета на 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. и допълнителните протоколи към нея,

–  като взе предвид Международния пакт за гражданските и политическите права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. и Факултативния протокол относно участието на деца във въоръжен конфликт от 2000 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност и убеждения,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1993 г. за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН от 9 декември 1948 г. за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид,

–  като взе предвид Женевското комюнике от м. юни 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на конференцията в Лондон относно Сирия от февруари 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията от конференцията в Брюксел, озаглавена „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, състояла се на 4 и 5 април 2017 г., както и предишните конференции относно положението в Сирия, състояли се в Лондон, Кувейт, Берлин и Хелзинки,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Сирия, и по-специално неговата Резолюция 2254 (2015),

–  като взе предвид решенията на Съвета относно ограничителни мерки от страна на ЕС срещу лицата, отговорни за тежките репресии в Сирия, включително тези от 14 ноември 2016 г. и 20 март 2017 г.,

–  като взе предвид Меморандума относно създаването на зони за намаляване на напрежението в Сирийската арабска република, подписан от Иран, Русия и Турция на 6 май 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че войната в Сирия навлиза в своята седма година и като има предвид, че конфликтът е довел до смъртта на повече от 250 000 души, до хиляди ранени или осакатени, като 13,5 милиона се нуждаят от хуманитарна помощ, а пет милиона са бежанци в съседни държави;

Б.  като има предвид, че във войната в Сирия постепенно се включиха големи регионални и световни сили, като се разкриха съществуващите дълбоки разделения и в по-широк план се застраши регионалната и международната сигурност, включително тази на Европейския съюз и неговите държави членки;

В.  като има предвид, че сирийският режим носи основната отговорност за защитата и сигурността на всички свои граждани;

Г.  като има предвид, че системите на Сирия за образование, здравеопазване и социална сигурност са в състояние на срив в резултат на кървавия конфликт;

Д.  като има предвид, че Русия е един от най-важните международни поддръжници на сирийския президент Башар ал-Асад и че оцеляването на сирийския режим е от решаващо значение за поддържането на руските интереси в страната; като има предвид, че Русия наложи вето върху критични спрямо президента Асад резолюции в Съвета за сигурност на ООН и продължава да осигурява военна подкрепа на сирийския режим въпреки осъждането от международната общност;

Е.  като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека забраняват преследването на лица или групи въз основа на религиозна или етническа идентичност, както и нападенията срещу цивилни граждани, които не участват във военните действия, и срещу лица, предоставящи хуманитарна помощ на засегнатите от конфликта; като има предвид, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

Ж.  като има предвид, че Римският статут на Международния наказателен съд, подписан и ратифициран от всички държави – членки на ЕС, потвърждава, че най-тежките престъпления, пораждащи безпокойство сред международната общност като цяло, по-специално геноцидът, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, не трябва да остават ненаказани;

З.  като има предвид, че броят на изтезанията, масовите задържания и повсеместното разрушаване на населени места нарасна драматично, при което голям брой сирийци са разселени и много от тях са принудени да се отдалечават от така необходимата хуманитарна помощ;

И.  като има предвид, че не може да има военно решение на конфликта и съдържателно или успешно мирно споразумение, при което сирийският президент Башар ал-Асад да остане на власт;

Й.  като има предвид, че въпреки създаването на т.нар. „зони за намаляване на напрежението“ в Сирия, договорени между Русия, Турция и Иран, бомбардировките, артилерийският обстрел и стрелбата продължават в други части на страната; като има предвид, че основната опозиционна група в Сирия заяви, че няма голямо доверие в сделката;

К.  като има предвид, че се твърди, че сирийското правителство продължава да произвежда химически оръжия, в нарушение договореността от 2013 г. за тяхното премахване;

1.  осъжда страданията на невинни граждани поради безогледни бомбардировки, артилерийски обстрел и други военни средства, организираното използване на изтезания и сексуално насилие, както и лишаването на хуманитарната помощ, като счита, че използването на запалителни и други муниции срещу цивилни цели и инфраструктура съставлява военно престъпление;

2.  изисква незабавно прекратяване на бомбардировките и безогледните нападения срещу цивилното население, хуманитарните работници и медицинските съоръжения, за да се предостави възможност за евакуиране на най-спешните медицински случаи от Алепо и други обсадени области, както и да се улесни провеждането на спешни и конструктивни преговори с цел осигуряване на мир в Сирия;

3.  приветства усилията на хуманитарните работници в стремежа им да предоставят така необходимите помощ, храна, вода и лекарства на лицата, попаднали д капана на конфликта, и призовава всички страни в конфликта да осигурят безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните агенции до цивилните граждани, засегнати от войната;

4.  приветства приемането на стратегията на ЕС относно Сирия и решимостта на държавите членки да работят заедно и с международните партньори за постигане на мирно и устойчиво решение на конфликта в съответствие с Резолюция 2254 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, както и на Женевското комюнике от юни 2012 г.;

5.  насърчава продължаващите усилия на държавите членки да отговорят на потребностите на Сирия след приключването на конфликта след започването на един действително приобщаващ мирен процес и политически преход, включително незабавна хуманитарна помощ, възстановяване на основната инфраструктура и подкрепа за образованието и здравеопазването;

6.  приветства вече направените от Европейския съюз и неговите държави членки финансови вноски в подкрепа на съседните на Сирия държави, които осигуряват подслон за бежанците, бягащи от конфликта; насърчава продължаването на тази помощ;

7.  счита, че решения на конфликта в Сирия не могат да бъдат намерени в изолация, а трябва да се включат по-широка стратегия за разрешаване на конфликта, изграждане на мира и хуманитарна помощ в региона, както и мерки за справяне с първопричините за екстремизма;

8.  призовава всички членове на Съвета за сигурност на ООН да изпълнят своите отговорности по отношение на кризата;

9.  осъжда Русия за налагането на вето на редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно конфликта в Сирия, както и за нейната подкрепа за режима на Асад;

10.  отхвърля каквато и да е роля на президента Башар ал-Асад в Сирия след конфликта;

11.  подкрепя Съвета и останалите международни органи при обмислянето на допълнителни ограничителни мерки срещу физически лица и групи, отговорни за нарушения на правата на човека и тежки репресии срещу цивилното население в Сирия;

12.  твърдо насърчава ЕС и неговите държави членки да работят с международни партньори и агенции за осигуряване на информация за, достъп до и освобождаване на изчезнали и незаконно задържани от сирийския режим и от множество въоръжени опозиционни групи лица;

13.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки колективно да осигурят пълното финансиране на ООН за нейния механизъм за отчетност в Сирия, имащ за задача събирането, съхранението и анализирането на доказателства за жестокости и други военни престъпления, извършвани от всички страни в конфликта в Сирия, с оглед образуването на наказателни производства в Международния наказателен съд;

14.  подкрепя наказателното преследване в Международния наказателен съд на лицата, обвинени в безогледни нападения срещу цивилното население, в умишлено възпрепятстване на достигането на хуманитарна помощ до умиращите от глад, в използване на химически оръжия срещу невинни хора и в организиране на използването на изтезания и сексуално насилие, като се ангажира да продължи да работи за търсене на отговорност за случващото се в Сирия;

15.  настоятелно призовава за възможно най-бързо възобновяване на политическите преговори под егидата на Организацията на обединените нации в Женева, за да се сложи край на конфликта и да се облекчат страданията на сирийския народ;

16.  подкрепя работата на специалния пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура в опитите му за международна договореност за устойчиво мирно споразумение;

17.  потвърждава ангажимента си по отношение на единството, суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Сирия;

18.  подкрепя международната коалиция в нейната военна акция срещу ИД/ИДИЛ и други терористични групировки в Сирия;

19.  признава приноса на срещите в Астана за търсене на мирно решение на конфликта и напомня на Русия, Иран и Турция тяхната отговорност като гаранти за осигуряване на пълното спазване на примирието и намаляването на ескалацията на напрежението в бойните действия в определени зони;

20.  счита, че срещите в Астана трябва да допълнят процеса от Женева за намаляване на ескалацията на конфликта и събиране на всички страни заедно в името на осигуряването на съдържателно и устойчиво мирно споразумение;

21.  припомня на всички участници в конференцията от април 2017 г., озаглавена „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, поетите от тях ангажименти, като ги насърчава да изпълняват своите обещания за подкрепа на народа на Сирия и на принудените да избягат в съседни държави;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Арабската лига, на правителството и парламента на Сирийската арабска република, както и на правителствата и парламентите на съседните на Сирия държави.

Правна информация - Политика за поверителност