Διαδικασία : 2017/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0333/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0333/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0227

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP))  
B8‑0333/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το προαιρετικό της πρωτόκολλο, του 2000, για την συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ, του 1993, για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας της 9ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Γενεύης, του Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου για τη Συρία, του Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4-5 Απριλίου 2017, καθώς και προηγούμενων διασκέψεων σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, στο Κουβέιτ, στο Βερολίνο και στο Ελσίνκι,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Συρία, ιδίως το ψήφισμα 2254 (2015) του ΣΑΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ εις βάρος των υπευθύνων για τη βίαιη καταστολή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της 14ης Νοεμβρίου 2016 και της 20ής Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, η οποία υπεγράφη από το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία στις 6 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στη Συρία βρίσκεται σήμερα στο έβδομο έτος του και ότι έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει τον τραυματισμό ή τον ακρωτηριασμό χιλιάδων ακόμη, έχει οδηγήσει 13,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και έχει μετατρέψει πέντε εκατομμύρια σε πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στη Συρία έχει εμπλέξει σταδιακά σημαντικές περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις, έχει αναδείξει βαθιές διαφορές και απειλεί την ευρύτερη περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς έχει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία και την ασφάλεια όλων των πολιτών της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Συρίας βρίσκονται υπό κατάρρευση εξαιτίας των αιματηρών συγκρούσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς υποστηρικτές του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και ότι η επιβίωση του συριακού καθεστώτος είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση των ρωσικών συμφερόντων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο σε ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τα οποία επέκριναν τον πρόεδρο Άσαντ, ενώ εξακολουθεί να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο συριακό καθεστώς, παρά τη διεθνή καταδίκη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύουν τη στοχοποίηση ατόμων ή ομάδων βάσει της θρησκευτικής ή εθνοτικής τους ταυτότητας, καθώς και τις επιθέσεις κατά πολιτών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες και κατά ατόμων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχει υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, ιδίως δε η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βασανιστηρίων, οι μαζικές συλλήψεις και οι εκτεταμένες καταστροφές κατοικημένων περιοχών έχουν κλιμακωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα πολλοί Σύροι να είναι εκτοπισμένοι και πολλοί να αναγκάζονται να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την απαραίτητη για αυτούς ανθρωπιστική βοήθεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και καμία ουσιαστική ή επιτυχής ειρηνευτική συμφωνία με τον σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ να παραμένει στην εξουσία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δημιουργία των λεγόμενων «ζωνών αποκλιμάκωσης» στη Συρία, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν, οι βομβαρδισμοί, οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις εξακολουθούν σε άλλα μέρη της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αντιπολιτευτική ομάδα της Συρίας έχει δηλώσει ότι έχει μικρή εμπιστοσύνη στη σχετική συμφωνία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή κυβέρνηση φέρεται να εξακολουθεί να παράγει χημικά όπλα κατά παράβαση της συμφωνίας του 2013 για την εξάλειψή τους·

1.  καταδικάζει το γεγονός ότι αθώοι άμαχοι υποφέρουν αδιακρίτως λόγω των βομβιστικών επιθέσεων, των βομβαρδισμών και άλλων στρατιωτικών ενεργειών· καταδικάζει την οργανωμένη χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας, καθώς και τη στέρηση ανθρωπιστικής βοήθειας, πιστεύει δε ότι η χρήση εμπρηστικών και άλλων πυρομαχικών κατά μη στρατιωτικών στόχων και υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου·

2.  απαιτεί τον άμεσο τερματισμό των βομβαρδισμών και των επιθέσεων αδιακρίτως κατά του άμαχου πληθυσμού, κατά των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και κατά ιατρικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να επιτραπεί η απομάκρυνση των πλέον επειγόντων ιατρικών περιστατικών από το Χαλέπι και άλλες πολιορκημένες περιοχές και να διευκολυνθεί η άμεση διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης στη Συρία·

3.  εξαίρει τις προσπάθειες των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε τροφή, νερό και φάρμακα για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι λόγω της σύγκρουσης, καλεί δε όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να μεριμνήσουν για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία και τη βούληση των κρατών μελών να εργαστούν από κοινού, και με διεθνείς εταίρους για την επίτευξη μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης, του Ιουνίου 2012·

5.  ενθαρρύνει τις διαρκείς προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα ανακύψουν μετά τη σύγκρουση στη Συρία, όταν δρομολογηθεί μια πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς ειρηνευτική διαδικασία και πολιτική μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανοικοδόμησης των βασικών υποδομών και της στήριξης στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη·

6.  επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για να στηρίξουν τις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και παρέχουν καταφύγιο στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν εσπευσμένα την εμπόλεμη ζώνη· ενθαρρύνει τη συνέχιση αυτής της στήριξης·

7.  πιστεύει ότι λύσεις στη σύγκρουση στη Συρία δεν μπορεί να βρεθούν μεμονωμένα αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ευρύτερη στρατηγική για την επίλυση των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανθρωπιστική βοήθεια στο σύνολο της περιοχής, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του εξτρεμισμού·

8.  προτρέπει όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να τιμήσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση·

9.  καταδικάζει τη Ρωσία για την άσκηση βέτο σε πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σύγκρουση στη Συρία, καθώς και για τη στήριξή της στο καθεστώς Άσαντ·

10.  απορρίπτει κάθε πιθανότητα να έχει ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ ρόλο στη Συρία μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

11.  στηρίζει το Συμβούλιο και άλλα διεθνή όργανα όσον αφορά την εξέταση επιβολής περαιτέρω περιοριστικών μέτρων κατά ατόμων και ομάδων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη βίαιη καταπίεση του άμαχου πληθυσμού στη Συρία·

12.  ενθαρρύνει σθεναρά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με διεθνείς εταίρους και οργανισμούς για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την τύχη προσώπων που κρατούνται παρανόμως από το συριακό καθεστώς και από διάφορες ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης και που έχουν εξαφανιστεί, την πρόσβαση σε αυτά και την απελευθέρωσή τους·

13.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίζουν πλήρη χρηματοδότηση στον μηχανισμό λογοδοσίας του ΟΗΕ για τη Συρία, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τη συλλογή, διατήρηση και ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων για ωμότητες και άλλα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία με σκοπό να ασκηθούν ποινικές διαδικασίες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

14.  υποστηρίζει την άσκηση δίωξης ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εις βάρος των προσώπων που κατηγορούνται για επιθέσεις αδιακρίτως κατά του αμάχου πληθυσμού, για σκόπιμη στέρηση ανθρωπιστικής βοήθειας από ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα, για χρήση χημικών όπλων κατά αθώων και για οργανωμένη χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας, δεσμεύεται δε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν στη Συρία·

15.  ζητεί επιτακτικά να δρομολογηθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό πολιτικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Γενεύη, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση και να πάψει να υποφέρει ο λαός της Συρίας·

16.  υποστηρίζει το έργο του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, Staffan de Mistura, στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί διεθνής συμφωνία για ένα βιώσιμο ειρηνευτικό διακανονισμό·

17.  διατηρεί τη δέσμευσή της στην ενότητα, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Συρίας·

18.  υποστηρίζει τον διεθνή συνασπισμό στη στρατιωτική δράση του κατά του ΙΚ/Νταές και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία·

19.  αναγνωρίζει τη συμβολή των συνομιλιών της Αστάνα για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση και υπενθυμίζει στη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία την ευθύνη τους ως εγγυητών να εξασφαλίσουν ότι θα τηρείται πλήρως η εκεχειρία και η αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στις καθορισμένες περιοχές·

20.  πιστεύει ότι οι συνομιλίες της Αστάνα πρέπει να συμπληρώσουν τη διαδικασία της Γενεύης για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και τη σύγκλιση όλων των πλευρών με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική, βιώσιμη συμφωνία ειρήνης·

21.  υπενθυμίζει σε όλους όσους έλαβαν μέρος στη διάσκεψη «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», τον Απρίλιο του 2017, τις δεσμεύσεις τους και τους ενθαρρύνει να εκπληρώσουν τις επαγγελίες τους για τη στήριξη του λαού της Συρίας και όσων αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των γειτονικών με τη Συρία χωρών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου