Postupak : 2017/2654(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0333/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0333/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0227

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 271kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP))  
B8-0333/2017

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Siriji,

–  uzimajući u obzir strategiju EU-a za Siriju koju je Vijeće donijelo 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989. i njezin Fakultativni protokol glede uključivanja djece u oružane sukobe iz 2000.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja iz 1981.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju iz 1993.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida od 9. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Priopćenje iz Ženeve iz lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir zaključke s konferencije o Siriji održane u veljači 2016. u Londonu,

–  uzimajući u obzir zaključke konferencije pod naslovom „Konferencija o budućnosti – Potpora Siriji i regiji” održane u Bruxellesu od 4. do 5. travnja 2017. i zaključke ranijih konferencija o stanju u Siriji održanih u Londonu, Kuvajtu, Berlinu i Helsinkiju,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Siriji, a posebno rezoluciju 2254 (2015),

–  uzimajući u obzir odluke Vijeća o mjerama ograničavanja EU-a protiv onih koji su odgovorni za nasilnu represiju u Siriji, uključujući odluke od 14. studenog 2016. i od 20. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir memorandum o uspostavi područjâ bez sukoba u Sirijskoj Arapskoj Državi koji su 6. svibnja 2017. potpisali Iran, Rusija i Turska,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da rat u Siriji traje sedam godina i budući da je zbog sukoba poginulo više od 250 000 osoba i da su tisuće ranjene ili osakaćene, dok 13,5 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć, a pet milijuna ljudi živi u izbjeglištvu u susjednim zemljama;

B.  budući da su u rat u Siriji postupno uvučene velike regionalne i globalne sile, da su ratom razotkrivene duboke podjele i da predstavlja opasnost za širu regionalnu i međunarodnu sigurnost, uključujući i za sigurnost Europske unije i njezinih država članica;

C.  budući da je sirijski režim primarno odgovoran za zaštitu i sigurnost svih građana;

D.  budući da se sirijski sustav obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi urušio kao posljedica krvavog sukoba;

E.  budući da je Rusija jedan od najvažnijih međunarodnih saveznika sirijskoga predsjednika Bašara al-Asada te da je opstanak sirijskog režima od ključne važnosti za održavanje ruskih interesa u Siriji; budući da je Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a uložila veto na rezolucije u kojima se kritizira predsjednika Asada te da unatoč međunarodnoj osudi i dalje pruža vojnu potporu sirijskom režimu;

F.  budući da su prema međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnim propisima o ljudskim pravima zabranjeni napadi na pojedince ili skupine na temelju vjerskog ili etničkog identiteta, kao i napadi na civile koji ne sudjeluju u neprijateljstvima te pojedince koji pružaju humanitarnu pomoć osobama zatočenima u područjima sukoba; budući da takva djela mogu predstavljati ratne zločine i zločine protiv čovječnosti;

G.  budući da se u Rimskom statutu Međunarodnoga kaznenog suda, koji su potpisale i ratificirale sve države članice EU-a, potvrđuje da najteži zločini koji se tiču međunarodne zajednice u cjelini, a posebno genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, ne smiju ostati nekažnjeni;

H.  budući da je došlo do drastičnog porasta mučenja, masovnih uhićenja i raširenog uništavanja naseljenih područja te su mnogi Sirijci raseljeni i prisiljeni na to da se dodatno udalje od prijeko potrebne humanitarne pomoći;

I.  budući da se sukob ne može riješiti vojnim putem i da nije moguć smislen ili uspješan mirovnim sporazum kojim bi sirijski predsjednik Bašar al Asad ostao na vlasti;

J.  budući da se, unatoč tome što su dogovorom između Rusije, Turske, Irana u Siriji uspostavljena tzv. „područjâ bez sukoba”, granatiranja, bombardiranja i pucnjave nastavljaju u drugim dijelovima zemlje; budući da je vodeća sirijska opozicijska skupina izjavila da malo nade polaže u sporazum;

K.  budući da sirijska vlada navodno i dalje proizvodi kemijsko oružje čime se krši dogovor iz 2013. o njegovom ukidanju;

1.  osuđuje neselektivnu patnju nedužnih civila zbog bombardiranja, granatiranja i drugih vojnih djelovanja, sustavnog mučenja i seksualnog nasilja, kao i oduzimanje humanitarne pomoći te smatra da je upotreba zapaljivih bombi i drugih streljiva protiv civilnih ciljeva i infrastrukture istovjetna ratnom zločinu;

2.  zahtijeva hitan prekid bombardiranja i neselektivnih napada na civile, humanitarne radnike i zdravstvene ustanove kako bi se omogućila evakuacija najhitnijih medicinskih slučajeva iz Aleppa i drugih opkoljenih područja te olakšali hitni i značajni pregovori usmjereni na osiguranje mira u Siriji;

3.  pohvaljuje napore humanitarnih radnika koji osobama u područjima sukoba nastoje osigurati prijeko potrebnu pomoć, hranu, vodu i lijekove te apelira na sve strane uključene u sukob da zajamče siguran i neograničen pristup humanitarnih agencija civilnom stanovništvu koje je pogođeno ratnim djelovanjima;

4.  pozdravlja donošenje strategije EU-a za Siriju i odlučnost država članica da surađuju međusobno, kao i s međunarodnim partnerima, radi postizanja mirnog i održivog rješenja sukoba u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2254 (2015) i Priopćenja iz Ženeve iz lipnja 2012.;

5.  pozdravlja trajne napore država članica da ispune potrebe koje će nastati u Siriji po okončanju sukoba te nakon sklapanja istinski uključivog mirovnog sporazuma i pokretanja političke tranzicije, uključujući hitnu humanitarnu pomoć, obnovu ključne infrastrukture i podršku obrazovnom i zdravstvenom sustavu;

6.  pozdravlja financijske doprinose koje su Europska unija i njezine države članice već pružile za potporu susjednim zemljama Sirije koje pružaju sklonište izbjeglicama u bijegu od sukoba; potiče nastavak te podrške;

7.  smatra da se rješenje sukoba u Siriji ne može se pronaći u izolaciji, već da ono mora uključivati širu strategiju za rješavanje sukoba, izgradnju mira i humanitarnu pomoć u cijeloj regiji, kao i mjere za uklanjanje temeljnih uzroka ekstremizma;

8.  poziva sve članice Vijeća sigurnosti UN-a da poštuju svoje odgovornosti u vezi s krizom;

9.  osuđuje Rusiju zbog toga što je uložila veto na brojne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o sukobu u Siriji i zbog toga što podupire Asadov režim;

10.  odbacuje svaku ulogu predsjednika Bašara al-Asada u Siriji nakon sukoba;

11.  podupire Vijeće i druga međunarodna tijela u promišljanju o daljnjim ograničavajućim mjerama protiv pojedinaca i skupina koji su odgovorni za kršenja ljudskih prava i nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji;

12.  snažno potiče EU i njegove države članice da surađuju s međunarodnim partnerima i agencijama kako bi pružili informacije o pristupu i oslobađanju osoba koje su nezakonito pritvorene ili nestale zbog sirijskog režima ili niza naoružanih skupina iz opozicije;

13.  apelira na EU i njegove države članice da zajednički jamče potpuno financiranje mehanizma odgovornosti UN-a za Siriju čija je zadaća prikupljanje, čuvanje i analiza dokaza o zlodjelima i drugim ratnim zločinima koje su počinile sve strane u sukobu u Siriji, s namjerom provođenja kaznenog postupka na Međunarodnom kaznenom sudu;

14.  podržava progon pred Međunarodnim kaznenim sudom onih pojedinaca optuženih za neselektivne napade na civilno stanovništvo, namjerno uskraćivanje humanitarne pomoći osobama koje umiru od gladi, upotrebu kemijskog oružja protiv nedužnih ljudi i organiziranje upotrebe mučenja i seksualnog nasilja te se obvezuje da će se i dalje zalagati za to da u Siriji počinitelji snose odgovornost;

15.  poziva na to da se što prije ponovno pokrenu politički pregovori pod pokroviteljstvom UN-a u Ženevi kako bi se zaustavio sukob i smanjile patnje sirijskoga naroda;

16.  podržava rad posebnog izaslanika UN-a za Siriju, Staffana de Misture, koji nastoji pružiti međunarodni sporazum za održivo mirovno rješenje;

17.  i dalje se zalaže za jedinstvo, suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i neovisnost Sirije;

18.  podržava međunarodnu koaliciju u njezinoj vojnoj intervenciji protiv IS-a/Daeša i drugih terorističkih skupina u Siriji;

19.  prepoznaje doprinos sastanaka Astana za pronalaženje mirnog rješenja sukoba i podsjeća Rusiju, Iran i Tursku na njihovu odgovornost kao jamaca za potpunu usklađenost s prekidima vatre i prestanak sukoba u određenim područjima;

20.  smatra da bi sastanci Astane morali nadopuniti ženevski proces u pogledu smirivanja sukoba i okupljanja svih strana kako bi se donio smislen i održiv mirovni sporazum;

21.  podsjeća sve sudionike konferencije pod nazivom „Potpora Siriji i regiji” održane u travnju 2017. na njihove obveze i potiče ih da ispune postojeća obećanja o potpori sirijskom narodu i onima koji su prisiljeni na bijeg u susjedne zemlje;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, glavnom tajniku Arapske lige, vladi i parlamentu Sirijske Arapske Republike te vladama i parlamentima sirijskih susjednih zemalja.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti