Postup : 2017/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0333/2017

Predkladané texty :

B8-0333/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0227

NÁVRH UZNESENIA
PDF 278kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP))  
B8‑0333/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sýrii,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre Sýriu, ktorú prijala Rada 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nemu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení z roku 1993,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 9. decembra 1948,

–  so zreteľom na ženevské komuniké z júna 2012,

–  so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Sýrii z februára 2016;

–  so zreteľom na závery konferencie s názvom Podpora budúcnosti Sýrie a regiónu, ktorá sa konala 4. – 5. apríla 2017 v Bruseli, a na predchádzajúce konferencie o situácii v Sýrii, ktoré sa konali v Londýne, Kuvajte, Berlíne a Helsinkách,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o Sýrii, najmä na rezolúciu BR OSN č. 2254 (2015),

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady týkajúce sa reštriktívnych opatrení EÚ voči osobám zodpovedným za násilné represie v Sýrii vrátane rozhodnutí zo 14. novembra 2016 a z 20. marca 2017,

–  so zreteľom na Memorandum o vytvorení zón deeskalácie v Sýrskej arabskej republike, ktoré 6. mája 2017 podpísali Irán, Rusko a Turecko,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vojna v Sýrii trvá už sedem rokov a keďže v dôsledku konfliktu už zomrelo viac ako 250 000 ľudí a tisíce ďalších boli zranené alebo zmrzačené, 13,5 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc a päť miliónov sa nachádza v susedných krajinách ako utečenci;

B.  keďže do vojny v Sýrii boli postupne zatiahnuté hlavné regionálne a globálne mocnosti a vojna poukázala na hlboké rozpory a ohrozuje všeobecnú regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť vrátane Európskej únie a jej členských štátov;

C.  keďže za ochranu a bezpečnosť všetkých občanov nesie zodpovednosť v prvom rade sýrsky režim;

D.  keďže systémy vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v Sýrii v dôsledku krvavého konfliktu kolabujú;

E.  keďže Rusko je jedným z najvýznamnejších medzinárodných podporovateľov sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada a prežitie sýrskeho režimu je zásadne dôležité pre ruské záujmy v krajine; keďže Rusko vetovalo v Bezpečnostnej rade OSN rezolúcie kritizujúce prezidenta al-Asada a napriek medzinárodnému odsúdeniu naďalej poskytuje vojenskú podporu sýrskemu režimu;

F.  keďže medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje zameriavať sa na jednotlivcov alebo skupiny na základe náboženskej alebo etnickej identity, ako aj útočiť na civilných obyvateľov, ktorí sa nezúčastňujú na ozbrojených konfliktoch, a na osoby zabezpečujúce humanitárnu pomoc pre tých, ktorých postihol konflikt; keďže podobné akcie môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

G.  keďže v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu, ktorý podpísali a ratifikovali všetky členské štáty EÚ, sa potvrdzuje, že najzávažnejšie zločiny, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, najmä genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, nesmú zostať nepotrestané;

H.  keďže mučenie, masové zatýkanie a rozsiahle ničenie obývaných oblastí sa dramaticky stupňuje, pričom veľký počet Sýrčanov je vysídlených a mnohí sú nútení sťahovať sa ešte ďalej od tak veľmi potrebnej humanitárnej pomoci;

I.  keďže tento konflikt nemožno riešiť vojenskou cestou a nie je možná žiadna zmysluplná či úspešná mierová dohoda, podľa ktorej by sýrsky prezident Baššár al-Asad ostal pri moci;

J.  keďže napriek vytvoreniu tzv. zón deeskalácie v Sýrii prostredníctvom dohody s Ruskom, Tureckom a Iránom ostreľovanie, bombardovanie a streľba v ostatných častiach krajiny pokračuje; keďže hlavná sýrska opozičná skupiny vyhlásila, že tejto dohode príliš neverí;

K.  keďže sýrska vláda údajne naďalej vyrába chemické zbrane v rozpore s dohodou z roku 2013 o ich odstránení;

1.  odsudzuje všeobecné utrpenie nevinných civilistov v dôsledku bombardovania, ostreľovania a použitia iných vojenských prostriedkov, organizovaného mučenia a sexuálneho násilia a nedostatok humanitárnej pomoci a domnieva sa, že používanie zápalného streliva a iných druhov munície predstavuje vojnový zločin;

2.  požaduje okamžité ukončenie bombardovania a bezhlavých útokov zameraných na civilistov, humanitárnych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, aby bolo možné evakuovať z Aleppa a iných obliehaných oblastí najnaliehavejšie zdravotné prípady a aby sa uľahčili naliehavé a zmysluplné rokovania zamerané na zabezpečenie mieru v Sýrii;

3.  oceňuje úsilie humanitárnych pracovníkov o poskytovanie potrebnej pomoci, potravín, vody a liekov tým, ktorých postihol konflikt, a naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby humanitárnym organizáciám zaistili bezpečný, neobmedzený prístup k civilnému obyvateľstvu postihnutému vojnou;

4.  víta prijatie stratégie EÚ pre Sýriu a odhodlanie členských štátov pracovať spoločne a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na dosiahnutí mierového a udržateľného riešenia konfliktu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2254 (2015) a so ženevským komuniké z júna 2012;

5.  podporuje prebiehajúce úsilie členských štátov o riešenie potrieb Sýrie po skončení konfliktu, hneď ako sa začne skutočne inkluzívny mierový proces a proces politických zmien vrátane okamžitej humanitárnej pomoci, obnovy kľúčovej infraštruktúry a podpory vzdelávania a zdravotnej starostlivosti;

6.  víta finančné príspevky, ktoré už poskytli Európska únia a jej členské štáty na podporu tých susedných krajín Sýrie, ktoré poskytujú útočisko utečencom utekajúcim pred konfliktom; nabáda na pokračovanie tejto podpory;

7.  domnieva sa, že riešenia konfliktu v Sýrii nemožno riešiť izolovane, ale že ich súčasťou musí byť širšia stratégia na riešenie konfliktu, budovanie mieru a humanitárnu pomoc v celom regióne, ako aj opatrenia na riešenie hlavných príčin extrémizmu;

8.  nalieha na všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby si plnili povinnosti v súvislosti s touto krízou;

9.  odsudzuje Rusko za vetovanie mnohých rezolúcií BR OSN o konflikte v Sýrii a za podporovanie Asadovho režimu;

10.  odmieta, aby prezident Baššár al-Asad zohrával akúkoľvek úlohu v Sýrii po skončení konfliktu;

11.  podporuje uvažovanie Rady a iných medzinárodných orgánov nad ďalšími reštriktívnymi opatreniami voči jednotlivcom a skupinám zodpovedným za porušovanie ľudských práv a násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii;

12.  dôrazne nabáda EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi a organizáciami na zabezpečení informácií o jednotlivcoch, ktorých sýrsky režim a celý rad ozbrojených opozičných skupín protiprávne zadržal a nechal zmiznúť, ako aj zabezpečení ich prepustenia a prístupu k nim;

13.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby spoločne zabezpečili úplné financovanie mechanizmu OSN na určenie zodpovednosti Sýrie, ktorého úlohou bude zhromažďovanie, uchovávanie a analyzovanie dôkazov krutostí a iných vojnových zločinov, ktoré spáchali všetky strany zapojené do konfliktu v Sýrii, s cieľom viesť trestné konanie na Medzinárodnom trestnom súde;

14.  podporuje stíhanie zo strany Medzinárodného trestného súdu osôb obvinených z bezohľadných útokov na civilné obyvateľstvo, zo svojvoľného odopierania humanitárnej pomoci osobám vyhladovaným na smrť, z používania chemických zbraní proti nevinným ľuďom a organizovaného mučenia a sexuálneho násilia a zaväzuje sa pokračovať vo vyvodzovaní zodpovednosti v Sýrii;

15.  naliehavo vyzýva na čo najrýchlejšie obnovenie politických rokovaní pod záštitou OSN v Ženeve s cieľom ukončiť konflikt a zmierniť utrpenie sýrskeho ľudu;

16.  podporuje prácu osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu, ktorého cieľom je dosiahnutie medzinárodnej dohody o trvalo udržateľnom mierovom riešení;

17.  naďalej odhodlane podporuje jednotu, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Sýrie;

18.  podporuje medzinárodnú koalíciu v rámci svojich vojenských krokov proti IS/Dá’iš a iným známym teroristickým skupinám v Sýrii;

19.  uznáva prínos stretnutí v Astane k hľadaniu mierového riešenia konfliktu a upozorňuje Rusko, Irán a Turecko na zodpovednosť, ktorú majú ako ručitelia, za zabezpečenie plného dodržiavania prímeria a deeskalácie bojov v určených oblastiach;

20.  domnieva sa, že stretnutia v Astane musia byť doplnkom ženevského procesu pri zmierňovaní konfliktu a zaistení spoločného úsilia v záujme dosiahnutia zmysluplnej a udržateľnej mierovej dohody;

21.  pripomína všetkým účastníkom konferencie „Podpora budúcnosti Sýrie a regiónu“ z apríla 2017 ich záväzky a nabáda ich, aby splnili svoje existujúce prísľuby podporovať sýrsky ľud a tých, ktorí boli nútení utiecť do susedných krajín;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky a vládam a parlamentom krajín susediacich so Sýriou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia