Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0337/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0337/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Szíriáról

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2017/2654(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0337/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0337/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0337/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása Szíriáról

(2017/2654(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a szíriai helyzetről és az ISIS/Dáis offenzívájáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Szíriáról: Palmüra helyzetéről és Mázen Darvís ügyéről szóló, 2015. június 11-i[1], a szíriai jármúki menekülttábor helyzetéről szóló, 2015. április 30-i[2], valamint az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló, 2015. február 12-i[3] állásfoglalására,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó genfi egyezményre,

–  tekintettel a Szíriára vonatkozó uniós stratégia elemeiről szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett közös közleményre[4],

–  tekintettel az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága számára készített, a Szíriával kapcsolatos egyoldalú korlátozó intézkedések humanitárius következményeiről szóló, 2016 május 16-i jelentésre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a szíriai konfliktus immár hatodik éve tart, és a második világháború óta a legsúlyosabb humanitárius válságot eredményezte a világon; mivel a konfliktus elsődleges áldozata továbbra is a polgári lakosság; mivel Szíriában több mint 13,5 millió ember – a fennmaradó lakosság majdnem háromnegyede – szorul sürgősségi segélyre, úgymint orvosi segítségnyújtásra, élelmezési segélyre, vízre és lakóhelyre; mivel a belső menekültek száma eléri a 6,3 milliót, és 4,7 millióan élnek nehezen megközelíthető és ostrom alatt álló területeken; mivel ez a véres háború a konfliktus külföldi regionális és nemzetközi erők általi kihasználásának eredménye;

B.  mivel Szíriában több mint 11 millióan menekültek el otthonaikból a szomszédos országokba;

C.  mivel az ISIS/Dáis és egyéb dzsihádista csoportok kegyetlen atrocitásokat követtek el, így többek között brutális kivégzéseket, elhallgatott szexuális erőszakot, emberrablásokat, kínzásokat, erőszakos térítéseket, és rabszolgaságra kényszerítettek nőket és leányokat; mivel gyermekeket toboroztak és használtak terrorista támadásokhoz; mivel komoly aggályok merülnek fel a jelenleg az ISIS/Dáis ellenőrzése alatt élő lakosság jólétével és a felszabadító hadjárat során emberi pajzsként való esetleges felhasználásával kapcsolatban; mivel ezek a tettek háborús bűnöknek vagy emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhetnek;

D.  mivel az összes fél súlyosan megsértette a nemzetközi emberi jogokat és a humanitárius jogot; mivel a terrorista csoportok nem tartják tiszteletben az elővigyázatosság és az arányosság elvét; mivel szándékosan vettek célba polgári területeket, iskolákat, kórházakat, humanitárius munkásokat és menekülttáborokat, és mivel a háborús bűnök és az emberiesség elleni bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül;

E.  mivel a genfi nyilatkozattal és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival összhangban az összes felet ismét emlékeztetni kell arra, hogy a szíriai konfliktust olyan politikai folyamat révén kell megoldani, amelyet szíriaiak vezetnek, és a szíriai nép törekvéseinek megfelelő békemegállapodást eredményez;

F.  mivel a szíriai konfliktus lezárását és a tartós béke megteremtését célzó politikai folyamatot mindenképpen egy, az igazság felderítésével foglalkozó bizottság keretei között kell végigvinni, mely bizottság garantálja a szakértelmet, a büntetlenség elkerülését, az igazságot és a megbocsátást, ahogyan az más konfliktusok sikeres rendezése során is történt;

G.  mivel 2017. április 11-én Törökország Honvédelmi Minisztériuma bejelentette, hogy elkészült a szíriai határt lezáró, végleges megvalósításakor majd 67 „védelmi tornyot” is tartalmazó 911 km-es fal első szakasza; mivel török határőrök dokumentáltan lövéseket adtak le a török-szíriai határ átlépését megkísérlő szíriaiakra, ami a szíriai emberi jogi megfigyelőcsoport szerint 2016 végéig legalább 165 szíriai állampolgár halálát eredményezte;

H.  mivel a legtöbb szíriai menekültet befogadó három ország Törökország (2 973 980), Libanon (1 011 366) és Jordánia (659 246);

I.  mivel 2011 áprilisa és 2016 októbere között 884 461 nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be szíriaiak Európában; mivel több tagállam továbbra is megtagadja a menedékjogot a szíriai és egyéb menekültektől, és megsérti az Európai Unió alapvető szakpolitikáit és értékeit;

J.  mivel a szíriai népet már a háború kirobbanása előtt is növekvő szegénység sújtotta, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank által a szíriai kormány számára előírt azon intézkedések végrehajtása következtében, amelyeket a többek között a szíriai mezőgazdasági ágazatra csapást mérő sorozatos aszályok miatt kialakult gazdasági válság leküzdéséhez szükséges hitelek biztosításának feltételeként szabtak;

K.  mivel az EU és tagállamai hozzájárulnak az embercsempészet bűncselekménynek számító és veszélyes üzletének fenntartásához, kerítések építése, valamint az Unió külső határai migránsok és menekültek előtti egyre szorosabb lezárása által, anélkül, hogy lehetőséget nyújtanának a biztonságos és jogszerű belépésre; mivel az EU és tagállamai ezért nem képesek megfelelő választ adni a saját szomszédságukban kialakult menekültügyi válságra; mivel a Törökország–EU menekültügyi megállapodás sérti a menekültek helyzetére vonatkozó egyezményt, minthogy Törökország rendszeresen megsérti az emberi jogokat;

L.  mivel az USA és az EU által Szíriára egyoldalúan kirótt „gazdasági szankciók” a valaha kirótt legbonyolultabb és legszélesebb körű szankciók; mivel e szankciók katasztrofális következményekkel járnak a polgári lakosságra nézve, és akadályozzák a humanitárius segítségnyújtást; mivel a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (DSC) által az ENSZ Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottsága számára készített, a Szíriával kapcsolatos egyoldalú korlátozó intézkedések humanitárius következményeiről szóló 2016-os jelentés e szankciók felülvizsgálatát sürgeti;

M.  mivel a szíriai konfliktus tovább fokozódik a regionális és nemzetközi hatalmak érdekeit szolgáló beavatkozások miatt; mivel a háború következtében különböző fegyveres csoportok által uralt, különálló és egymással versengő régiók jönnek létre, lehetőséget teremtve az ISIS/Dáis és ahhoz hasonló terrorista csoportok megerősödésére; mivel az USA, Törökország és más országok a nemzetközi jogot megsértve bombázták Szíriát;

1.  fenntartások nélkül elutasítja azt a gondolatot, hogy a szíriai konfliktus hosszú távú megoldása katonai fellépés révén található meg; felhívja a feleket, hogy sürgősen erősítsék meg arra vonatkozó kötelezettségvállalásukat, hogy politikai megoldást találnak, és előrehaladást érnek el az Egyesült Nemzetek Szervezetének égisze alatt folytatott genfi tárgyalásokon; határozottan támogatja a békés politikai párbeszédet és hangsúlyozza a szíriaiak vezette és a szíriai nép valamennyi része jogos törekvéseinek és akaratának megfelelő folyamat szükségességét;

2.  határozottan támogatja Szíria területi integritását és a szíriai nép azon jogát, hogy külföldi beavatkozás nélkül határozzanak jövőjükről; mélységes sajnálatát fejezi ki a vegyifegyver-támadást és a nemzetközi jogot megsértő egyoldalú amerikai katonai csapást követően kialakult újabb politikai patthelyzet miatt; kéri a történtek független és pártatlan kivizsgálását; ragaszkodik a Szíriában folytatott összes illegális külföldi beavatkozás leállításához; elutasít minden egyoldalú, ENSZ-felhatalmazás nélküli, a nemzetközi jogot sértő katonai beavatkozást;

3.  sürgeti a harcok befejezését; üdvözli a Szíriáról szóló asztanai konferencia eredményeit; üdvözli a szíriai kormány és a fegyveres ellenzék között elért fegyverszüneti megállapodást, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fegyverszüneti megállapodás továbbra is törékeny, és a harcok folytatódnak; kéri, hogy az asztanai fegyverszüneti egyezményért garanciát vállalók – Oroszország, Törökország és Irán – vessék latba befolyásukat a konfliktusban részt vevő feleknél a fegyverszüneti megállapodás hitelességének helyreállítása érdekében;

4.  nyugtázza a négy szíriai régióban a „deeszkalációs zónák” kialakításáról szóló, 2017. május 4-i megállapodást, amely tiltja a katonai műveleteket, és lehetővé teszi a humanitárius segítségnyújtást, az infrastruktúra és az alapvető szolgáltatások helyreállítását és a menekültek visszatérését; mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az asztanai konferencia egyes résztvevői röviddel a megállapodások aláírását követően megkérdőjelezték az eredményeket; felhívja az összes felet az asztanai megállapodások végrehajtására, és emlékeztet rá, hogy határozottan támogatni kell minden olyan erőfeszítést, amely ténylegesen enyhülést hozhat, biztosíthatja az akadálytalan humanitárius hozzáférést és megteremtheti a hiteles politikai rendezés feltételeit;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ENSZ által vezetett sorozatos béketárgyalások nem vezettek a háborúnak véget vető megállapodáshoz; támogatja az asztanai konferencia résztvevőinek a politikai folyamat újraindítására irányuló erőfeszítéseit; felhívja Oroszországot és az USA-t, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként működjenek együtt a helyzet stabilizálására irányuló erőfeszítésekben;

6.  hangsúlyozza, hogy a fegyverkereskedelem és a fegyverszállítás is súlyosbította a konfliktust; határozottan elítéli azt a szerepet, amelyet az utóbbi években történt nyugati beavatkozások játszottak az egyes személyek radikalizálódásában, különösen a Közel-Keleten és a déli szomszédság országaiban; hangsúlyozza, hogy az ilyen politikák elősegítik, nem pedig leküzdik a terrorizmust, ezért ezeket be kell szüntetni; felszólít fegyverembargó bevezetésére az uniós regionális keretek között annak megelőzésére, hogy továbbra is európai fegyverek jussanak terroristák kezei közzé;

7.  határozottan elítéli, hogy az USA, az EU, Törökország és az Öböl-menti monarchiák (finanszírozás, fegyver, kiképzés stb. formájában) közvetlen vagy közvetett módon támogatásban részesítették a terrorista csoportokat; külön felhívja az USA-t, az uniós tagállamokat és a regionális szereplőket – elsősorban Szaúd-Arábiát és Törökországot –, hogy hagyjanak fel valamennyi milícia finanszírozásával, és különösen ne vásároljanak az ISIS által ellenőrzött olajmezőkről származó és Törökországon át szállított olajat (mely tevékenységet a Biztonsági Tanácsnak benyújtott jelentések dokumentálják); úgy véli, hogy mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy felszámolják a terrorizmus államokat és pénzügyi intézményeket magukban foglaló offshore szereplőkön keresztül történő finanszírozását, valamint hogy megszüntessék a fegyverkereskedelmet, továbbá az energiaforrások és nyersanyagok terrorista csoportok javát szolgáló kereskedelmét;

8.  elítéli Szíria szuverenitásának folytonos megsértését, mely különösen Izrael által a Golán-fennsík elfoglalása révén állandóvá vált, és elítéli a szíriai területek nemzetközi jogot sértő, egyoldalú bombázását;

9.  nyugtázza, hogy 2016-ban Szíriában sikeresen vettek vissza az ISIS/Dáis és az al-Núszra Front ellenőrzése alatt álló területeket, azonban súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy továbbra is vannak olyan területek, amelyek e szervezetek ellenőrzése alatt állnak, valamint e szervezetek jelenlétének negatív hatása, erőszakos szélsőséges ideológiája és a Szíria és a régió stabilitását fenyegető fellépései miatt, beleértve a polgári lakosságra gyakorolt pusztító humanitárius következményeket;

10.  mélységes aggodalmát fejezi ki a Törökország által Szíria kurd ellenőrzés alatt álló területei ellen végrehajtott katonai csapások miatt; határozottan felszólítja Törökországot, hogy vessen véget annak, hogy a törökországi kurd lakosság elleni illegális erőszakos támadásokat Szíria és Irak kurdok által lakott területeire helyezi át; elítéli a kurd lakosság Törökország általi elnyomását, Törökország beavatkozását a szíriai háborúba, valamint azt, ahogyan Törökország az átjárható határai lezárásának elmulasztása révén támogatja a terrorista csoportokat;

11.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi jog megsértése – például az, hogy támadások érjék a polgári lakosságot és a polgári infrastruktúrát, valamint hogy szélsőséges csoportok megakadályozzák a szíriai nép humanitárius segélyhez való hozzáférését – elfogadhatatlan; megismétli, hogy a terrorizmus csak a gyökereinél fogva irtható ki, amelyek a szegénység, a kizsákmányolás és a társadalom képtelensége az emberek szükségleteinek kielégítésére; véleménye szerint az államok, így Szíria függetlenségének, szuverenitásának és területi sérthetetlenségének, valamint társadalmaik multikulturális jellegének tiszteletben tartása az egyetlen eszköz a terrorista ideológia terjeszkedésének megakadályozásához;

12.  megdöbbenve látja és határozottan elítéli a vegyi fegyverek használatát a szíriai háborúban; üdvözli, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) kivizsgálja a 2017. április 4-én, Dél-Idlibben történeteket;

13.  határozottan ellenzi az USA által Szíriában végrehajtott légi támadásokat; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és néhány tagállam támogatását fejezte ki az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyik állandó tagja által végrehajtott egyoldalú katonai fellépés mellett; felhívja az összes szereplőt, hogy tartózkodjanak az erőszak eszkalálódásához vezető fellépésektől;

14.  határozottan elítéli a szíriai civil lakosság ellen elkövetett valamennyi bűncselekményt, amelyek akár háborús bűntetteknek és az emberiesség elleni bűncselekményeknek is minősülhetnek; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ISIS/Dáis élő pajzsként használja a lakosságot városi területeken;

15.  kéri, hogy a konfliktusban részt vevő valamennyi fél tegye meg a megfelelő lépéseket a polgári lakosság nemzetközi jognak megfelelő védelme érdekében, beleértve a civil létesítmények – orvosi központok, iskolák és vízműtelepek – elleni támadások beszüntetését, az ilyen létesítményekből a katonaság azonnali visszavonását, a sűrűn lakott térségekben katonai állások létrehozásának elkerülését és a sebesültek és az ostromlott területekről távozni kívánó civilek evakuációjának lehetővé tételét; hangsúlyozza, hogy az évek során a terrorista támadások főként a polgári lakosságot és létesítményeket célozták, és hogy a vízellátás elvágását célzó terrorista cselekmények háborús bűncselekményeknek minősülnek;

16.  mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a büntetlenség Szíriában széles körű emberi jogi jogsértéseket és visszaéléseket eredményez, valamint a nemzetközi humanitárius jog megsértését vonja maga után; hangsúlyozza, hogy véget kell vetni e jogsértések és visszaélések büntetlenségének, és ezzel összefüggésben kiemeli, hogy e kérdéssel egy, az igazság felderítésével foglalkozó fórum keretei között kell foglalkozni, amelybe a konfliktusban részt vevő összes felet bevonják, kivéve az ENSZ által elítélt terrorista csoportokat;

17.  elítéli a humanitárius segítségnyújtás célba juttatásának akadályozását; sürgeti az összes felet, hogy biztosítsák, hogy a humanitárius segítség kivétel nélkül az összes rászorulóhoz eljusson Szíriában; ismételten kéri a konfliktusban részt vevő összes felet, hogy az ENSZ és a szíriai kormány égisze alatt koordinálják a humanitárius segítségnyújtást;

18.  mély aggodalmát fejezi ki a humanitárius segítségnyújtás átpolitizálódása miatt, és sürgeti az összes adományozót és a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tartsák tiszteletben az emberiesség, a semlegesség és a függetlenség elvét a humanitárius segítségnyújtás során;

19.  mély aggodalmát fejezi ki a Szíriában dúló erőszak elől menekülők és a belső menekültek helyzete miatt; üdvözli a szomszédos országok által a Szíriából menekülők befogadására tett erőfeszítéseket, és tudatában van a menekültek tömeges jelenlétéből adódó társadalmi-gazdasági következményeknek; megállapítja, hogy növekednek a pénzügyi szükségletek és a Szíriához közeli országoknak humanitárius segélyezés céljára juttatott finanszírozás tekintetében továbbra is nagy hiány tapasztalható; felhívja a tagállamokat, hogy teljesítsék vállalásaikat és juttassák el nagyon várt támogatásukat az ENSZ-nek, hogy a humanitárius segély eljusson ahhoz a több milliónyi szíriai menekülthöz, akik vagy az országon belül kényszerültek lakóhelyük elhagyására, vagy befogadó országokban és közösségekben élnek;

20.  ösztönzi a régión kívüli országokat, különösen a tagállamokat, hogy ők is fontolják meg hasonló intézkedések és szabályozások bevezetését védelem és humanitárius segítség biztosítása érdekében a szíriai menekültek számára;

21.  elítéli, hogy az EU és Törökország közötti megállapodás hatályba lépésével de facto megtagadják a nemzetközi védelmet az Európai Unióba érkező szíriaiaktól, mivel a „Törökországból a görög szigetekre 2016. március 20. után újonnan átkelő összes migránst visszaküldik Törökországba” azon az alapon, hogy Törökország „biztonságos harmadik ország”, amit a Parlament elutasít; emlékeztet arra, hogy az EU és tagállamai felelősséggel tartoznak azon menekültekkel és bevándorlókkal szemben, akik háború, káosz, gazdasági nyomor, éhség és halál elől menekülnek, és akik a globális neoliberális gazdaságpolitika miatt szenvednek;

22.  elítéli, hogy a Bizottság és az Európai Tanács – többek között Matthias Ruete görög kormánynak írt 2016. május 5-i levele révén – nyomást gyakorol Görögországra, hogy biztonságos harmadik országnak ismerje el Törökországot;

23.  felhívja az uniós nagykövetségeket és konzuli hivatalokat, hogy haladéktalanul adjanak ki humanitárius vízumokat a szíriai menedékkérőknek, továbbá érvényesítsék az EU és tagállamai által a migráció tekintetében tett nemzetközi vállalásokat, nevezetesen uniós szintű áttelepítési programok révén; teljes értékű együttműködésre hív fel valamennyi, ilyen programokban részt vevő tagállam között; hangsúlyozza, hogy Szíria népének inkluzív és hiteles párbeszéd keretében kell döntenie azokról a megfelelő folyamatokról és mechanizmusokról, amelyek elvezetnek az igazságtételhez, a megbékéléshez, az igazsághoz, a nemzetközi jog súlyos megsértéseiért, illetve a velük való visszaélésekért történő felelősségre vonáshoz, valamint az áldozatok kárpótlásához és a hatékony jogorvoslathoz;

24.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Szíriára vonatkozó új stratégia csak egy politikai átmenet elindulását követően ígéri az egyoldalú korlátozó intézkedések felszámolását, mivel ezen intézkedések katasztrofális következményekkel járnak a polgári lakosságra nézve, és hozzájárulnak a humanitárius segítségnyújtás akadályozásához; sürgeti a Tanácsot, hogy azonnal vessen véget a Szíria elleni összes „gazdasági szankciónak”, melyek bizonyítottan leginkább a polgári lakosságot sújtják;

25.  sürgeti az EU-t, hogy folytasson párbeszédet a konfliktusban részt vevő összes féllel, kivéve a terrorista csoportokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU egyoldalúan értékeli a konfliktust; hangsúlyozza, hogy a szíriai társadalomnak kivétel nélkül az összes szegmensével párbeszédet kell folytatni ahhoz, hogy a háború véget érjen és politikai megoldás születhessen; emlékezteti az uniós intézményeket, hogy a közvetítés feladatával összeférhetetlen az, ha megtagadják a konfliktus egyik résztvevőjével való párbeszédet;

26.  üdvözli, hogy az EU készen áll Szíria újjáépítésének aktív támogatására; üdvözli, hogy a Szíriára vonatkozó stratégia a konfliktust követő tervezésre összpontosít, és hogy az újjáépítésre, munkahelyteremtésre, üzleti lehetőségek kialakítására, oktatásra, a szíriai gyermekek és ifjúság pszichológiai-szociális támogatására, valamint a leányok oktatáshoz való egyenlő hozzáférésére igyekszik összpontosítani a támogatást; felhívja a Bizottságot, hogy szorosan vonja be a Parlamentet e fellépések stratégiai tervezésébe;

27.  elutasítja az EKSZ és a Bizottság legutóbbi javaslatát, miszerint a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank vállaljon vezető szerepet Szíria makrogazdasági stabilizálásában a konfliktust követően; elutasítja a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank bármilyen bevonását Szíria újjáépítésébe és gazdaságának fellendítésébe; hangsúlyozza, hogy a szíriaiaknak kell dönteniük arról, hogy hogyan képzelik el az újjáépítést, és kivel működnek együtt;

28.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállami parlamentek elnökeinek, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Államok Ligájának.