Propunere de rezoluţie - B8-0341/2017Propunere de rezoluţie
B8-0341/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Strategia UE privind Siria

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics, Claude Turmes în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0331/2017

Procedură : 2017/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0341/2017
Texte depuse :
B8-0341/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0341/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Strategia UE privind Siria

(2017/2654(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–  având în vedere convențiile ONU privind drepturile omului semnate de Siria,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–  având în vedere comunicatul de la Geneva din 2012,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Siria,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Siria, inclusiv cele din 3 aprilie 2017 prin care a fost adoptată Strategia UE privind Siria, precum și Comunicarea comună din 14 aprilie 2017 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei, intitulată „Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria”,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Siria,

–  având în vedere declarația copreședinților Conferinței de la Bruxelles pe tema ”Sprijin pentru viitorul Siriei și al regiunii”, care a avut loc la 4 și 5 aprilie 2017,

–  având în vedere rapoartele Comisiei internaționale independente de anchetă pentru Siria, înființată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO), precum și rezoluțiile CDO referitoare la Republica Arabă Siriană,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât războiul din Siria a devenit una dintre cele mai grave crize umanitare cu care s-a confruntat omenirea după cel de-al Doilea Război Mondial și produce în continuare efecte devastatoare asupra populației siriene; întrucât acest conflict, care este sprijinit și agravat de actori externi, destabilizează tot mai mult regiunea în ansamblu;

B.  întrucât peste 400 000 de persoane, majoritatea civili, și-au pierdut viața din 2011, când a început conflictul din Siria; întrucât 13,5 milioane de persoane, care reprezintă aproape trei sferturi din populația rămasă, au nevoie stringentă de asistență umanitară, dintre care fac parte peste șase milioane de persoane strămutate și peste cinci milioane de persoane aflate în zone asediate și în zone greu accesibile; întrucât peste cinci milioane de sirieni au fost nevoiți să se refugieze în străinătate;

C.  întrucât, în conformitate cu dreptul internațional, părțile implicate în conflict sunt obligate să ia măsuri adecvate pentru a proteja civilii și infrastructurile civile; întrucât toate părțile implicate în conflict, dar îndeosebi regimul sirian și aliații săi, au comis încălcări grave și repetate ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar; întrucât Comisia de anchetă a ONU, Secretarul General al ONU și Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului au declarat că în Siria au fost comise crime împotriva umanității și crime de război;

D.  întrucât printre încălcările comise în timpul conflictului din Siria se află ucideri extrajudiciare, tortură și rele tratamente, dispariții forțate, arestări arbitrare și în masă, atacuri la întâmplare și intenționate împotriva civililor, pedepse colective, atacuri asupra personalului medical și blocarea accesului la alimente și apă; întrucât, potrivit unor informații, regimul Assad este responsabil de ucideri prin spânzurare, acte de tortură și ucideri extrajudiciare la scară largă care au loc în centrele sale de detenție; întrucât aceste crime au rămas nesancționate până în prezent; întrucât înfometarea civililor prin asedierea zonelor populate, utilizată ca tactică de război de către regimul Assad și grupurile de opoziție armate, constituie o încălcare clară a dreptului umanitar internațional;

E.  întrucât riscul unei intensificări la nivel regional este în continuare ridicat, constatându-se ingerințe constante din partea unei serii de actori regionali, inclusiv a Turciei, țară care a lansat recent o nouă serie de atacuri aeriene împotriva trupelor kurde;

F.  întrucât, potrivit unor informații, forțele lui Assad au recurs la agenți chimici pentru a prejudicia și a ucide civili; întrucât ultimul caz în care au fost folosite arme de distrugere în masă împotriva civililor a avut loc la 4 aprilie 2017 în localitatea Khan Sheikhoun din provincia Idlib, fiind uciși cel puțin 70 de civili, mulți dintre aceștia copii, și fiind răniți sute de alți civili; întrucât, la 12 aprilie 2017, Rusia și-a impus vetoul asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care condamna presupusa utilizare în Siria a armelor chimice și se adresa guvernului sirian pentru a-l determina să coopereze cu ancheta privind acest incident;

G.  întrucât justiția, statul de drept și combaterea impunității reprezintă elemente esențiale care au un rol fundamental în eforturile de pace și de soluționare a conflictelor;

H.  întrucât, la 4 mai 2017, Rusia, Iranul și Turcia au convenit la Astana, Kazahstan, asupra unui acord de creare a patru zone de detensionare; întrucât cele trei state semnatare urmează să fie garanți pentru acest armistițiu de șase luni, care poate fi prelungit, inclusiv prin utilizarea de personal armat pentru monitorizarea pe teren; întrucât acest acord prevede interzicerea tuturor zborurilor efectuate de regimul Assad deasupra acestor zone și un acces umanitar neîngrădit la zonele deținute de grupările rebele; întrucât la Geneva are loc în săptămâna curentă o nouă rundă de negocieri organizate de ONU, iar la mijlocul lunii iulie în Kazahstan se prevede o nouă rundă de negocieri organizate de Rusia;

I.  întrucât, la 3 aprilie 2017, Consiliul a adoptat o strategie a UE pentru Siria, care include Comunicarea comună a VP/ÎR și a Comisiei intitulată „Unele elemente ale Strategiei UE pentru Siria” și concluziile conexe ale Consiliului; întrucât în această strategie sunt prezentate șase domenii de atenție principale, și anume încetarea războiului cu ajutorul unei adevărate tranziții politice, promovarea unei tranziții coerente și cuprinzătoare, tratarea nevoilor umanitare ale celor mai vulnerabile categorii de cetățeni sirieni, promovarea democrației și a drepturilor omului, promovarea răspunderii pentru crime de război și sprijinirea capacității de rezistență a populației și a societății siriene;

J.  întrucât, la 5 aprilie 2017, UE a fost copreședintele unei conferințe axate pe sprijinirea în viitor a Siriei și a regiunii, care a reunit reprezentanți a peste 70 de țări, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale și ai societății civile internaționale și siriene; întrucât în cadrul acestei conferințe s-a convenit asupra unei abordări cuprinzătoare față de criza din Siria;

K.  întrucât UE este cel mai mare donator din lume de ajutoare umanitare destinate Siriei și țărilor vecine, angajând de la începutul crizei în acest scop peste 9 miliarde de euro,

1.  regretă absența de progrese în sensul unei soluții politice pentru conflictul din Siria după șase ani de violențe și suferințe umane îngrozitoare; reamintește că acest conflict nu poate fi soluționat durabil prin mijloace militare și cheamă la sistarea imediată a ostilităților, ridicarea tuturor asediilor, asigurarea unui acces umanitar deplin și neîngrădit pe tot teritoriul țării și protecția de către toate părțile a lucrătorilor umanitari;

2.  constată cu bucurie reducerea observabilă a intensității luptelor pe suprafețe extinse ale țării după încetarea ostilităților mediată de Rusia și Turcia în decembrie 2016; salută cu un optimism prudent recentul acord de la Astana cu privire la crearea de zone de detensionare; solicită celor trei părți garante de la Astana să asigure respectarea încetării focului; solicită să fie emis un mandat al ONU în temeiul capitolului VII, care să permită desfășurarea unei misiuni foarte solide de căști albastre ale ONU pentru a monitoriza situația din așa-numitele zone de detensionare și din spațiile învecinate lor;

3.  își exprimă speranța că inițiativele diplomatice promovate de Rusia vor duce la consolidarea eforturilor internaționale care vizează realizarea unei soluții politice; reafirmă, în acest context, că procesul de la Geneva condus de ONU prevalează în continuare și sprijină eforturile depuse de trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, pentru a realiza o adevărată tranziție politică, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 2254, care să fie negociată de părțile la conflict cu sprijinul principalilor actori de la nivel internațional și regional; insistă asupra importanței includerii tuturor minorităților etnice și religioase în discuțiile despre viitorul și structura de guvernare ale Siriei;

4.  condamnă din nou, în termenii cei mai duri, atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu sprijinul aliaților săi, precum și de grupările armate nestatale, în special de ISIS/Daesh și Jabhat Fateh al-Sham;

5.  condamnă îngrozitorul atac cu substanțe chimice care a avut loc în localitatea Khan Sheikhun din partea de sud a regiunii Idlib la 4 aprilie 2017, acesta fiind cel mai recent dintre seria de atacuri chimice desfășurate în timpul conflictului din Siria; salută ancheta Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și insistă ca făptașii să fie trași la răspundere;

6.  salută adoptarea Strategiei UE pentru Siria, care prevede o bază solidă și cuprinzătoare pentru intensificarea măsurilor UE atât în timpul conflictului, cât și în perioada ulterioară acestuia;

7.  subliniază, totuși, că Strategia UE pentru Siria nu ar trebui să împiedice UE să urmărească o abordare pragmatică și flexibilă pe termen scurt și mediu, care să-i permită să-și mențină rolul și influența diplomatică pentru a putea influența rezultatul discuțiilor politice;

8.  sprijină fără rezerve luarea contactului de către VP/ÎR cu actorii regionali și locali participanți la conflict și încercarea de a găsi o bază comună pentru pace, pentru a putea iniția discuții cu privire la viitorul Siriei;

9.  salută faptul că în Strategia UE pentru Siria se pune accentul pe sprijinirea capacității de rezistență a populației siriene și a societății siriene; invită VP/ÎR și statele membre să-și dubleze eforturile destinate consolidării capacităților populației și ale societății civile din Siria, inclusiv cu ajutorul unor actori care promovează drepturile omului, egalitatea (inclusiv egalitatea de gen și drepturile minorităților), democrația și emanciparea, acolo unde este posibil, atât în teritoriile eliberate din Siria, cât și în rândul refugiaților sirieni care trăiesc în exil în regiune sau în Europa; subliniază că această consolidare a capacităților ar trebui să sprijine cetățenii sirieni în ceea ce privește gestionarea procesului de tranziție (în domenii precum reglementarea mijloacelor de informare în masă, descentralizarea, administrarea municipalităților și elaborarea constituției), acordând atenția cuvenită nevoilor și rolului femeilor;

10.  salută concluziile Conferinței de la Bruxelles pe tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, care a avut loc la 4 și 5 aprilie 2017; subliniază că nevoile umanitare își vor păstra intensitatea critică timp de mai mulți ani și îndeamnă UE și statele sale membre să-și îndeplinească angajamentul pe termen lung de a răspunde nevoilor umanitare și celor de reconstrucție ale Siriei;

11.  salută angajamentul UE de a acorda în continuare asistență umanitară țărilor învecinate cu Siria, care găzduiesc milioane de refugiați; invită însă statele membre să-și asume un angajament mult mai puternic în ceea ce privește repartizarea sarcinilor, permițând refugiaților care părăsesc zonele de război din Siria să găsească protecție dincolo de regiunea aflată în imediata vecinătate, prin programe umanitare de relocare și admisie, proceduri simplificate de reîntregirea a familiilor sau norme mai flexibile în materie de acordare a vizelor;

12.  salută promovarea răspunderii pentru crime de război ca unul dintre domeniile de atenție principale ale Strategiei UE pentru Siria; insistă totuși ca să fie întreprinse mai multe măsuri în acest domeniu, inclusiv prin adoptarea unei politici comune a UE privind o strategie coordonată în materie de răspundere pentru crimele de război comise în Siria și invită VP/ÎR să ia inițiativa în această privință;

13.  solicită din nou UE și statelor sale membre ca, înainte ca să fie sesizată cu succes Curtea Penală Internațională, să analizeze, în strânsă cooperare cu țările care împărtășesc aceleași valori, posibilitatea înființării unui tribunal pentru crimele de război comise în Siria; îndeamnă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a trage la răspundere presupușii făptași, în special prin aplicarea principiului jurisdicției universale și prin cercetarea și urmărirea penală a cetățenilor UE responsabili de crime și atrocități în Siria;

14.  solicită statelor membre și aliaților lor, în special SUA, să asigure transparența, răspunderea și respectarea deplină a dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional din domeniul drepturilor omului în legătură cu participarea lor la eforturile coaliției internaționale, precum și în cadrul cooperării militare cu părțile implicate în conflict;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului special al ONU/Ligii Arabe în Siria, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.