Предложение за резолюция - B8-0342/2017Предложение за резолюция
B8-0342/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стратегията на ЕС относно Сирия

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Елмар Брок, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Михаел Галер, Едуард Кукан, Токиа Саифи, Туне Келам, Лоренцо Чеза, Дубравка Шуйца, Богдан Анджей Здройевски от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0331/2017

Процедура : 2017/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0342/2017
Внесени текстове :
B8-0342/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0342/2017

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС относно Сирия

(2017/2654(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид заключителното комюнике на групата за действие относно Сирия (т. нар. „Женевско комюнике“) от 30 юни 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г. относно Сирия,

–  като взе предвид съвместното съобщение от 14 март 2017 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията, озаглавено „Елементи за стратегията на ЕС за Сирия“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 17 октомври 2016 г. и относно стратегията на ЕС за Сирия от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид декларацията от 5 април 2017 г. на съпредседателите относно конференцията на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 декември 2016 г. относно обявяването на прекратяването на военните действия в Сирия и резолюцията от 23 март 2017 г. относно Сирия, както и декларациите на заместник-председателя/върховен представител от името на ЕС от 9 декември 2016 г. относно положението в Алепо, от 6 април 2017 г. относно предполагаемото нападение с химическо оръжие в Идлиб, Сирия и от 7 април 2017 г. относно нападението от страна на САЩ в Сирия,

–  като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия от 23 ноември 2011 г. относно Сирийската арабска република,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че целта на стратегията на ЕС относно Сирия е да определи начина, по който ЕС може да играе по-голяма роля за намирането на трайно политическо решение в Сирия в рамките на съществуващата рамка, договорена в рамките на ООН, и да помогне за изграждането на стабилност и да подкрепи реконструкцията в периода след споразумението, след като започне надежден политически преход;

Б.  като има предвид, че стратегията на ЕС относно Сирия представлява преразглеждане на регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак и за заплахата от Даиш и последно беше преразгледана и актуализирана от Съвета на 23 май 2016 г.;

В.  като има предвид, че от началото на войната през 2011 г. ЕС, заедно с неговите държави членки, мобилизира повече от 9,4 милиарда евро в отговор на сирийската криза, както в самата Сирия, така и в региона, което превърна ЕС в най-големия донор;

Г.  като има предвид, че на 5 април 2017 г. заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), координаторът за спешната помощ, заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси и министрите на външните работи на Германия, Катар, Кувейт, Норвегия и Обединеното кралство председателстваха конференцията на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ в Брюксел;

Д.  като има предвид, че след шест години война 13,5 милиона сирийци се нуждаят от хуманитарна помощ в Сирия, включително 6,3 милиона вътрешно разселени лица; като има предвид, че 4,7 милиона сирийци са в труднодостъпни и обсадени области и почти 5 милиона сирийски бежанци са приютени намират в съседните държави и в региона като цяло;

Е.  като има предвид, че почти ежедневните нарушения на международното хуманитарно право, като например продължаване на умишлените нападения срещу цивилни инфраструктурни обекти, включително водоразпределителните системи, здравни заведения и училища, доведоха до сериозен недостиг на основни услуги;

Ж.  като има предвид, че на 4 април 2017 г. беше съобщено за нападение в областта Хан Шейхун в южната част на Идлиб в Сирия, при което много жертви са проявили симптоми на отравяне с газ; като има предвид, че САЩ информираха ЕС, че въз основа на свои оценки, че сирийският режим е използвал химическо оръжие, са извършили нападение над военната база Ал Шайрат в провинция Хомс, Сирия, с цел предотвратяване и възпиране на разпространението и използването на химическо оръжие;

З.  като има предвид, че на 12 април 2017 г. Русия отхвърли резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, с която трябваше да се осъди предполагаемото използване на химическо оръжие в Сирия и да се призове правителството на Сирия да сътрудничи в разследването на инцидента;

И.  като има предвид, че на 15 април 2017 г. около 5000 евакуирани лица са нападнати в Рашидин в западната част на Алепо, Сирия, докато са се придвижвали от обсадените градове Фоа и Кефрая към контролираните от правителството зони; като има предвид, че десетки хора, включително деца, са убити, а много други са ранени;

Й.  като има предвид, че Даиш предизвиква ужас сред жителите на провинция Рака, като заплашва да събори стената на язовира Табка; като има предвид, че на 28 март 2017 г. патрули на Даиш посетиха с мегафони градове и общности, западно от град Рака, и ги уведомиха, че язовирната стена „почти сигурно ще се срине“ вследствие на Световната коалиция срещу бомбардировките на Даиш;

К.  като има предвид, че четвъртият кръг на вътрешносирийските преговори, които се проведоха в Женева през февруари 2017 г., набеляза четири теми за бъдещи преговори (управление, конституция, избори и борба срещу тероризма); като има предвид, че петият кръг на вътрешносирийските преговори в Женева беше приключен на 31 март 2017 г.;

1.  приветства стратегията на ЕС относно Сирия, включително стратегическите цели на ЕС по отношение на Сирия и целите на ЕС за Сирия; подчертава факта, че продължаването на войната в Сирия би могло да доведе или до разделяне на страната с оглед на сектантски линии, което би могло допълнително да подклади насилствен екстремизъм и тероризъм, или до налагане на военен контрол от страна на режима в цялата страна;

2.  счита, че е възможно да се сложи край на войната единствено чрез процес на политически преход, договорен от страните в конфликта с помощта на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия и ключови международни и регионални участници; подкрепя пряката помощ на ЕС за преговорите в Женева под егидата на ООН, включително по време на техническите обсъждания, които биха могли да придвижат напред политическите преговори, за да се сложи край на войната, и да определят параметрите на преходен правителствен орган в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике;

3.  подчертава, че ЕС ще продължи да предоставя подкрепата си за силен подход, ориентиран към „цялата Сирия“, като най-добрия начин за справяне с ограничения достъп и предоставяне на помощ на нуждаещите се от всички центрове за подпомагане;

4.  подчертава, че в рамките на подхода, ориентиран към „цялата Сирия“, ЕС ще продължи да оказва подкрепа за устойчивостта в цялата страна; отбелязва, че тази подкрепа има за цел запазване на човешкия капитал на Сирия и предоставянето на услуги, както и осигуряването на средства за хората, за да останат в домовете си в условията на достойнство, или получаването на основни услуги от вътрешно разселени лица, като по този начин се намаляват миграционните потоци;

5.  оценява положително факта, че участниците в конференцията на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ признаха продължаващата щедрост на съседните приемащи държави и техните общности за предоставяне на убежище на милиони разселени лица; подчертава, че участниците поеха ангажимент за предоставяне на 5,6 милиарда евро за 2017 г., както и многогодишни ангажименти в размер на 3,47 милиарда евро за периода 2018 – 2020 г.; подчертава факта, че освен това някои международни финансови институции и донори обявиха около 27,9 милиарда евро във вид на заеми;

6.  остро осъжда продължаващото систематично, повсеместно и грубо нарушаване и погазване на правата на човека, както и нарушенията на международното хуманитарно право от всички страни, и по-специално от сирийския режим; призовава за пълно прекратяване на враждебните действия, премахване на обсадите и пълен, безпрепятствен и устойчив хуманитарен достъп в цялата страна;

7.  подчертава, че подлагането на глад на цивилното население, използвано като военен метод чрез обсаждането на населени райони, и насилственото разселване на населението, може да представляват военни престъпления или престъпления срещу човечеството;

8.  категорично осъжда нападението в областта Хан Шейхун; подкрепя проучвателна мисия на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), която е в процес на събиране и анализиране на информация от всички налични източници на информация относно предполагаемото използване на химическо оръжие; отбелязва, че на 13 април 2017 г. генералният директор на ОЗХО сподели с Изпълнителния съвет незабавните стъпки, предприети от експертите в техническия секретариат на ОЗХО с цел анализ на наличната информация, и предварителната им оценка, че твърдението е правдоподобно; изразява съжаление във връзка с решението на Русия да отхвърли резолюцията на Съвета за сигурност на ООН;

9.  отново призовава да се потърси отговорност от лицата, виновни за извършването на военни престъпления и престъпления против човечеството, и те да понесат последствията от своите действия; подчертава, че извършителите на престъпления срещу религиозните, етническите и други групи и малцинства също трябва да бъдат подведени под отговорност; продължава да бъде убеден, че не може да има ефективно решаване на конфликта, нито траен мир в Сирия, ако не се потърси отговорност за извършените престъпления;

10.  изисква от всички да зачитат правото на етническите и религиозните малцинства в Сирия, включително на християните, да продължават да живеят в своите исторически и традиционни родни земи в условията на достойнство, равенство и безопасност, както и да изповядват своята религия или убеждения пълноценно и свободно, без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подкрепя диалога между религиите с оглед на насърчаването на взаимното разбирателство и борбата срещу фундаментализма;

11.  подкрепя усилията на Световната коалиция срещу Даиш; отбелязва, че чрез насаждането на страх сред жителите на провинция Рака Даиш се надява да окаже натиск върху Коалицията да ограничи въздушната кампания срещу групировката; подчертава факта, че Даиш продължава да генерира по-голямата част от своите приходи от глоби и данъци, налагани върху неговите жители;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на специалния пратеник на генералния секретар за Сирия, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия и на всички страни, участващи в конфликта.