Predlog resolucije - B8-0342/2017Predlog resolucije
B8-0342/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o strategiji EU za Sirijo

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0331/2017

Postopek : 2017/2654(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0342/2017
Predložena besedila :
B8-0342/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0342/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za Sirijo

(2017/2654(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju končnega sporočila akcijske skupine za Sirijo (v nadaljnjem besedilu ženevsko sporočilo) z dne 30. junija 2012,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Siriji z dne 15. decembra 2016,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije z naslovom „Elementi strategije EU za Sirijo“ z dne 14. marca 2017,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Siriji z dne 17. oktobra 2016 in o strategiji EU za Sirijo z dne 3. aprila 2017,

–  ob upoštevanju izjave sopredsedujočih z dne 5. aprila 2017 o konferenci z naslovom „Podpiranje prihodnosti Sirije in širše regije“,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 30. decembra 2016 o napovedi prenehanja sovražnosti v Siriji in z dne 23. marca 2017 o Siriji ter izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu EU z dne 9. decembra 2016 o razmerah v Alepu, z dne 6. aprila 2017 o domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Idlibu v Siriji in z dne 7. aprila 2017 o napadu ZDA v Siriji,

–  ob upoštevanju poročil neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski republiki,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN (RVSZN) 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) in 2268 (2016),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je cilj strategije EU za Sirijo opredeliti, kako ima lahko EU večjo vlogo pri prispevanju k trajni politični rešitvi v Siriji v okviru obstoječega okvira, dogovorjenega v Združenih narodih, ter pripomore k izgradnji stabilnosti in podpre obnovo po dogovoru, ko se bo začela verodostojna politična tranzicija;

B.  ker je strategija EU za Sirijo pregled regionalne strategije EU za Sirijo in Irak ter za odziv na grožnjo skupine Daiš, ki jo je Svet nazadnje pregledal in posodobil 23. maja 2016;

C.  ker je EU skupaj z državami članicami od izbruha vojne leta 2011 mobilizirala za več kot 9,4 milijarde EUR sredstev v odziv na sirsko krizo tako znotraj Sirije kot v regiji ter s tem postala največja donatorka;

D.  ker so 5. aprila 2017 podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, koordinator za nujno pomoč in generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarne zadeve ter zunanji ministri Nemčije, Kuvajta, Norveške, Katarja in Združenega kraljestva predsedovali konferenci z naslovom „Podpiranje prihodnosti Sirije in širše regije“ v Bruslju;

E.  ker po šestih letih vojne 13,5 milijona Sircev potrebuje humanitarno pomoč v Siriji, vključno s 6,3 milijona notranje razseljenih oseb; ker je 4,7 milijona Sircev na težko dostopnih in obleganih območjih, skoraj 5 milijonov sirskih beguncev pa je nastanjenih v sosednjih državah in širši regiji;

F.  ker so skoraj vsakodnevne kršitve mednarodnega humanitarnega prava, kot so nenehni namerni napadi na civilno infrastrukturo, vključno s sistemi za distribucijo vode, zdravstvenimi ustanovami in šolami, povzročile hudo pomanjkanje osnovnih storitev;

G.  ker so 4. aprila 2017 poročali o napadu na mesto Kan Šejkun v južnem Idlibu v Siriji, številne žrtve pa so kazale znake zastrupitve s plinom; ker so ZDA obvestile Evropsko unijo, da so na podlagi ocene, da je sirski režim uporabil kemično orožje, napadle letalsko oporišče al Šajrat v provinci Homs v Siriji z namenom preprečevanja in odvračanja od širjenja in uporabe kemičnega orožja;

H.  ker je 12. aprila 2017 Rusija zavrnila resolucijo Varnostnega sveta OZN, ki bi obsodila domnevno uporabo kemičnega orožja v Siriji in pozvala vlado, naj sodeluje pri preiskavi primera;

I.  ker je bilo 15. aprila 2017 približno 5 000 evakuirancev napadenih v Rašidinu v zahodnem Alepu v Siriji, ko so potovali iz obleganih mest Foah in Kefraja na območja pod vladnim nadzorom; ker je bilo ubitih več deset ljudi, vključno otrok, še več pa ranjenih;

J.  ker skupina Daiš ustrahuje prebivalce v provinci Raka z zrušitvijo jezu Tabka; ker so 28. marca 2017 patrulje skupine Daiš z megafoni obiskale mesta in skupnosti na severu mesta Raka in jih obvestile, da se bo jez „skoraj zagotovo zrušil“ zaradi bombardiranja svetovne koalicije proti Daišu;

K.  ker je četrti krog pogovorov znotraj Sirije, ki so februarja 2017 potekali v Ženevi, opredelil štiri področja za prihodnja pogajanja (upravljanje, ustava, volitve in boj proti terorizmu); ker je bil peti krog pogovorov znotraj Sirije v Ženevi zaključen 31. marca 2017;

1.  pozdravlja strategijo EU za Sirijo, vključno s strateškimi cilji EU za Sirijo in cilji EU za Sirijo; poudarja pa, da bi nadaljevanje vojne v Siriji lahko privedlo bodisi do sektaške delitve države, kar bi prililo olja na ogenj nasilnega ekstremizma in terorizma, bodisi do uvedbe vojaškega nadzora nad celotno državo s strani režima;

2.  meni, da se lahko vojna konča samo s procesom politične tranzicije, o katerem se bodo med pogajanji dogovorili udeleženci konflikta s podporo posebnega odposlanca generalnega sekretarja za Sirijo ter ključnih mednarodnih in regionalnih akterjev; podpira neposredno pomoč EU pri pogovorih v Ženevi pod okriljem ZN, vključno s tehničnimi razpravami, ki bi lahko pospešile politična pogajanja za končanje vojne in opredelitev parametrov prehodnega upravnega organa v skladu z RVSZN št. 2254 in ženevskim sporočilom;

3.  poudarja, da bo EU še naprej podpirala odločen pristop „celotna Sirija“ kot najboljši način za odpravljanje ovir glede dostopa do pomoči in njenega zagotavljanja prebivalstvu, ki jo potrebuje, iz vseh vozlišč;

4.  poudarja tudi, da bo EU v okviru pristopa „celotna Sirija“ še naprej zagotavljala podporo krepitvi odpornosti po vsej državi; ugotavlja, da je ta podpora namenjena ohranjanju sirskega človeškega kapitala in zagotavljanja storitev ter zagotavljanju sredstev, ki bodisi omogočajo prebivalcem, da ostanejo na svojih domovih in tam živijo dostojno, bodisi notranje razseljenim osebam omogoča dostop do osnovnih storitev, kar zmanjšuje migracijske tokove;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so udeleženci konference z naslovom „Podpiranje prihodnosti Sirije in širše regije“ potrdili nenehno velikodušnost sosednjih držav gostiteljic in njihovih skupnosti pri zagotavljanju zatočišča milijonom razseljenih oseb; poudarja, da so se udeleženci zavezali zagotoviti 5,6 milijarde EUR za leto 2017 in obenem dali tudi večletno zavezo za zagotovitev 3,47 milijarde EUR za obdobje 2018–2020; poudarja tudi, da so nekatere mednarodne finančne institucije in donatorji napovedali posojila v višini približno 27,9 milijard EUR;

6.  ostro obsoja dejanja vseh strani, še zlasti sirskega režima, ki predstavljajo nenehno, sistematično, vsesplošno in hudo kršenje in zlorabo človekovih pravic ter kršenje mednarodnega humanitarnega prava; poziva k popolni prekinitvi sovražnosti, prenehanju obleganja in polnemu, neoviranemu in trajnostnemu dostopu do humanitarne pomoči po vsej državi;

7.  poudarja, da bi lahko uporaba izstradanja prebivalstva na obleganih naseljenih območjih kot metode bojevanja, pa tudi prisilno razseljevanje prebivalstva pomenila vojne zločine ali zločine proti človeštvu;

8.  ostro obsoja napad na mesto Kan Šejkun; podpira misijo za ugotavljanje dejstev Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki iz vseh razpoložljivih virov zbira in analizira informacije o domnevni uporabi kemičnega orožja; ugotavlja, da je generalni direktor OPCW 13. aprila 2017 izvršni svet seznanil s takojšnjimi ukrepi strokovnjakov tehničnega sveta OPCW glede analize razpoložljivih informacij in z njihovo predhodno oceno, da je domneva verodostojna; obžaluje odločitev Rusije, da zavrne RVSZN;

9.  ponovno poziva, da tisti, ki so zakrivili vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu, prevzamejo odgovornost zanje in sprejmejo posledice; poudarja, da je treba storilce teh kaznivih dejanj zoper verske, etnične ter druge skupine in manjšine privesti pred sodišče; ostaja prepričan, da dejanske rešitve konflikta in trajnega miru v Siriji ne bo, če ne bodo vse strani odgovarjale za storjena hudodelstva;

10.  poziva vse strani k spoštovanju pravice etničnih in verskih manjšin v Siriji, vključno s kristjani, da bodo lahko še naprej v dostojanstvu, enakosti in varno živeli na območjih, ki so zgodovinsko in tradicionalno njihova domovina, in da bodo lahko v celoti in svobodno živeli po svoji veri in prepričanju, ne da bi bili pri tem tarča prisile, nasilja ali diskriminacije; podpira medverski dialog, v okviru katerega se spodbuja vzajemno razumevanje v boju proti fundamentalizmu;

11.  podpira prizadevanja svetovne koalicije proti Daišu; ugotavlja, da skupina Daiš upa, da bo z zastraševanjem prebivalstva v provinci Raka pritisnila na koalicijo in bo ta omilila svoje zračne napade na skupino; poudarja, da skupina Daiš še vedno največ prihodkov ustvari z denarnimi kaznimi in davki, ki jih plačujejo prebivalci;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, posebnemu odposlancu generalnega sekretarja za Sirijo, članom mednarodne podporne skupine za Sirijo in vsem stranem, udeleženim v konfliktu.