Propunere de rezoluţie - B8-0343/2017Propunere de rezoluţie
B8-0343/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cum facem relocarea să funcționeze

  15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei în numele Grupului ECR

  Procedură : 2017/2685(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0343/2017
  Texte depuse :
  B8-0343/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0343/2017

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la cum facem relocarea să funcționeze

  (2017/2685(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[1];

  –  având în vedere Decizia 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[2];

  –  având în vedere Decizia 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei,

  –  având în vedere cele 11 rapoarte ale Comisiei privind relocarea,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât în septembrie 2015 statele membre s-au angajat la relocare a 160 000 de solicitanți de azil din Italia și Grecia; întrucât, în septembrie 2016, statele membre au decis că 54 000 din aceste locuri ar putea fi utilizate pentru admiterea de refugiați sirieni din Turcia;

  B.  întrucât Decizia 2015/1523 a Consiliului este în vigoare până la 17 septembrie 2017, iar Decizia 2015/1601 a Consiliului până la 26 septembrie 2017;

  C.  întrucât, la 27 aprilie 2017, 17 903 de solicitanți de azil fuseseră relocați, 12 490 din Grecia și 5 413 din Italia; întrucât cifrele lunare de solicitanți de azil relocați au tendință crescătoare, cu o cifră record de 1 600 de relocări din Grecia și 800 din Italia, în martie 2017; întrucât Comisia a stabilit un număr de 3 000 de relocări lunare din Grecia și de 1 500 din Italia;

  D.  întrucât, conform ultimelor date trimestriale publicate de Eurostat, doar solicitanții de azil aparținând unei naționalități pentru care rata de recunoaștere medie este de cel puțin 75 % sunt eligibili pentru relocare; întrucât sunt efectuate controale standard de securitate și de context, iar unele statele membre recurg și la controale de securitate suplimentare;

  E.  întrucât numărul persoanelor eligibile pentru relocare prezente în Italia și Grecia este în prezent mult sub cifrele-obiectiv prevăzute în deciziile Consiliului; întrucât, până în prezent, 26 997 de solicitanți eligibili au fost înregistrați în Grecia; întrucât Comisia se așteaptă ca acest număr să rămână stabil și, prin urmare, circa 14 000 de persoane ar mai rămâne de relocat; întrucât, dacă actualele tendințe se mențin, este probabil ca acest obiectiv să fie atins; întrucât, până în prezent, 8 000 de solicitanți eligibili au fost înregistrați în Italia; întrucât întârzierile în înregistrări, mai ales în cazul cetățenilor din Eritreea, și alte probleme de natură logistică pun probleme la atingerea obiectivelor de relocare a solicitanților eligibili din Italia;

  F.  întrucât, în total, circa 62 000 de refugiați și de migranți sunt încă prezenți în Grecia; întrucât, în ciuda reducerii dramatice a afluxului de imigranți după închiderea rutei prin Balcanii de Vest și după declarația UE-Turcia, încă sosesc mai mulți migranți și refugiați decât sunt relocați prin actualele mecanisme;

  G.  întrucât Italia s-a confruntat cu un număr record de sosiri în 2016, 181 436, cu 18 % mai mult față de 2015; întrucât 14 % din aceștia erau minori neînsoțiți; întrucât numai Finlanda primește în mod sistematic minori neînsoțiți în temeiul mecanismelor în vigoare;

  H.  întrucât sprijinul acordat de Italiei și Greciei de către UE în criza migranților depășește simpla relocare de urgență și include un important sprijin financiar, de natură tehnică și logistică, întărirea controalelor la frontieră și acorduri în materie de gestiune a migrației cu țări terțe; întrucât, în pofida acestor eforturi concertate, situația din anumite tabere, adăposturi și alte locuri în care sunt găzduiți migranți și refugiați rămâne inumană;

  1.  salută eforturile în favoarea Greciei și a Italiei pentru a putea face față problemelor puse de criza migranților; subliniază că sprijinul acordat nu se limitează la relocare, ci implică toate instrumentele de care dispune UE, inclusiv solidaritate financiară, negocierea de acorduri cu țări terțe, schimburi de informații, întărirea controalelor la frontieră și operațiuni comune la frontierele terestre și maritime, eforturi de combatere a cauzelor efective și elaborarea de alternative la migrația ilegală;

  2.  consideră că este necesară continuarea acestor eforturi, care trebuie să rămână disponibile și în restul Uniunii în caz de noi crize sau de creștere în intensitate a actualelor crize;

  3.  consideră că trebuie făcut un efort special pentru persoanele cele mai vulnerabile și care fug din calea războaielor și a persecuțiilor;

  4.  ia act de activitatea actuală de actualizare și reformare a sistemului european comun de azil și a procedurilor de azil ale statelor membre; solicită insistent tuturor părților implicate să adopte o abordare realistă;

  5.  subliniază că statele membre ale UE dispun de realități sociale, culturale și economice foarte diferite, de care trebuie să se țină seama; subliniază că este de asemenea necesar să se țină cont de actualele și fostele eforturi și realități cu privire la preluarea de refugiați și migranți din diverse proveniențe, precum și la fostele și actualele mișcări secundare;

  6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.