Postopek : 2017/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0343/2017

Predložena besedila :

B8-0343/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 315kWORD 49k
15.5.2017
PE603.768v01-00
 
B8-0343/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o uresničitvi načrta o premestitvah (2017/2685(RSP))


Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o uresničitvi načrta o premestitvah  (2017/2685(RSP))  
B8-0343

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije(1),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije,

–  ob upoštevanju 11 poročil Komisije o premestitvi in preselitvi;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so se septembra 2015 države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile 160.000 prosilcev za azil; ker so septembra 2016 države članice sklenile, da bi 54.000 teh mest lahko uporabili za sirske begunce iz Turčije;

B.  ker Sklep Sveta 2015/1523 velja do 17. septembra 2017, Sklep Sveta 2015/1601 pa do 26. septembra 2017;

C.  ker so od 27. aprila 2017 premestili 17.903 osebe, 12.490 iz Grčije in 5413 iz Italije; ker mesečni podatki o premeščenih prosilcih za azil kažejo porast premestitev, marca 2017 je bilo iz Grčije premeščenih 1600, iz Italije pa 800 oseb; ker je Komisija določila cilj, da bi bilo treba iz Grčije vsak mesec preseliti 3000 oseb, iz Italije pa 1500;

D.  ker so po četrtletnih podatkih Eurostata do premestitve upravičeni le prosilci za azil, ki so državljani držav, za katere povprečna stopnja ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito v EU znaša 75 % ali več; ker nekatere države članice poleg standardnega preverjanja preteklosti in standardnih varnostnih pregledov, izvajajo dodatne varnostne preglede;

E.  ker je število oseb, ki so trenutno v Italiji in Grčiji in so upravičeni do premestitve, močno pod številom, predvidenim v sklepih Sveta; ker je bilo doslej v Grčiji registriranih 26.997 upravičenih prosilcev; ker Komisija pričakuje, da se ta številka ne bo pretirano spremenila, zato bo treba še vedno premestiti približno 14.000 oseb; ker bo cilj najverjetneje dosežen, če se bodo sedanji trendi nadaljevali; ker je bilo doslej v Italiji registriranih 8000 upravičenih prosilcev; ker zaostanek pri registraciji, predvsem eritrejskih državljanov, in drugi logistični izzivi ovirajo doseganje cilja v zvezi s premestitvami upravičenih prosilcev iz Italije;

F.  ker je v Grčiji skupno še vedno približno 62.000 beguncev in migrantov; ker je kljub močno zmanjšanemu prilivu po zaprtju zahodnobalkanske poti in po podpisu izjave EU-Turčija število novih migrantov in beguncev še vedno večje od števila premeščenih v okviru sedanje sheme;

G.  ker je leta 2016 v Italijo prišlo rekordnih 181.436 oseb, kar je 18 % več kot leta 2015; ker je bilo 14 % teh oseb mladoletnikov brez spremstva; ker v okviru sedanje sheme le Finska sistematično sprejema mladoletnike brez spremstva;

H.  ker podpora EU Italiji in Grčiji pri migracijski krizi presega nujne premestitve in zajema obsežno finančno ter tehnično in logistično podporo, okrepitev mejnih kontrol in sporazume o upravljanju migracij s tretjimi državami; ker so razmere v nekaterih taboriščih in zatočiščih ter na drugih mestih, kjer se zadržujejo migranti in begunci, kljub tem skupnim prizadevanjem še vedno nečloveške;

1.  priznava prizadevanja za podporo Grčiji in Italiji pri spopadanju z izzivi migrantske krize; poudarja, da ta podpora ni omejena na premestitve, ampak vključuje vsa orodja, ki jih ima EU trenutno na voljo, vključno s finančno solidarnostjo, pogajalskimi sporazumi s tretjimi državami, izmenjavo informacij, krepitvijo mejnih kontrol in skupnih operacij na kopenskih in morskih mejah, prizadevanji za boj proti temeljnim vzrokom in iskanjem alternativ nezakonitim migracijam;

2.  meni, da je nadaljevanje teh prizadevanj potrebno in da mora biti mogoče tudi drugod po Uniji, če se krize pojavijo ali okrepijo;

3.  meni, da so potrebna posebna prizadevanja za najbolj ranljive in tiste, ki bežijo pred vojno in pregonom;

4.  je seznanjen s sedanjim delom na področju posodobitve in reforme skupnega evropskega azilnega sistema in azilnih postopkov v državah članicah; vse strani poziva, naj uporabijo realističen pristop;

5.  poudarja, da imajo države članice EU zelo različne družbene, kulturne in gospodarske razmere, kar je treba upoštevati; poudarja, da je treba pri sprejemanju beguncev in migrantov z različnimi ozadji upoštevati tudi sedanja in pretekla prizadevanja in okoliščine ter preteklo in sedanje sekundarno gibanje;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Sveta in Komisiji.

(1)

UL L 239, 15.9.2015, str. 146.

(2)

UL L 248, 24.9.2015, str. 80.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov