Forslag til beslutning - B8-0344/2017Forslag til beslutning
B8-0344/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke

  15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen

  Procedure : 2017/2685(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0344/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0344/2017
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0344/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke

  (2017/2685(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 16. maj 2017 om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at indvandrings- og asylpolitik henhører under suveræne medlemsstaters enekompetence;

  B.  der henviser til, at den masseindvandring fra ikke-europæiske lande, som EU har tilskyndet til, har vist sig at være meget problematisk og politisk, økonomisk, socialt og kulturelt forstyrrende;

  C.  der henviser til, at tal fra UNHCR viser, at kun 2,65 % af de migranter, som ankom til Italien i 2016, blev tildelt asyl som reelle flygtninge, og at 90 334 af de 181 436 migranter forsvandt i den sorte økonomi uden at anmode om eller afvente asyl[1];

  D.  der henviser til, at Eurofound empirisk har fastslået, at Europas unge har færre muligheder for social mobilitet i opadgående retning[2];

  E.  der henviser til, at massemigrationspolitikker, der håndhæves af EU, under ingen omstændigheder kan løse de demografiske udfordringer, som det også er blevet dokumenteret af CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis[3], der har anført, at tilstrømningen af migranter ikke vil løse de økonomiske problemer, som skyldes demografiske udfordringer som følge af en aldrende befolkning;

  F.  der henviser til, at IMF har anbefalet, at EU "midlertidigt" tilbyder lavere lønninger til migranter[4]; der henviser til, at social dumping har haft en ødelæggende virkning på arbejdsmarkedet, idet den har skabt mere konkurrence mellem indvandrere og europæere og har ført til en forringelse af de sociale sikringsordninger og udbredt fattigdom, især blandt mindre kvalificerede arbejdstagere;

  G.  der henviser til, at Ungarn har vist sig meget effektiv med at forvalte og nedbringe tilstrømningen af migranter til landet;

  H.  der henviser til, at den australske tilgang har været en stadig større succes med at reducere den ulovlige indvandring til Australien og samtidig sætte en stopper for, at migranter mister livet på havet;

  I.  der henviser til, at EU's omfordelingsprogram er en direkte konsekvens af, at Schengenområdet og politikken med åbne grænser har været en fiasko;

  J.  der henviser til, at sikkerheden for mange kvinder bringes i fare som følge af massive seksuelle overgreb begået af migranter på europæiske kvinder i Köln og dusinvis af andre europæiske byer;

  K.  der henviser til, at der ikke findes noget retsgrundlag for det obligatoriske omfordelingsprogram;

  L.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gør det umuligt for medlemsstaterne at forvalte migrationsstrømme og pålægger disse stater bøder, således som det var tilfældet med bøden til Italien i 2009[5];

  1.understreger, at det i princippet er en del af suveræniteten for alle stater, at de kan fastlægge deres egen asyl- og indvandringspolitik;

   

  2.er af den opfattelse, at EU's politik med åbne grænser er et incitament, der tilskynder flere migranter til at forsøge at krydse Middelhavet;

   

  3.afviser princippet om tvungen omfordeling og understreger, at det er mere effektivt at tage imod flygtninge og mennesker, der søger om international beskyttelse på sikre steder i deres hjemland eller i deres egne regioner;

   

  4.bemærker, at en medlemsstat med god ret kan anse irregulær indrejse og irregulært ophold inden for sine grænser for at være en ulovlig handling, som man kan blive straffet og dømt for;

   

  5.fordømmer den uklare rolle, som nogle NGO'er spiller i Middelhavet;

   

  6.opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den australske tilgang indvandringsområdet;

   

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.