Procedūra : 2017/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0344/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0344/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 400kWORD 49k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP))  
B8‑0344/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes un Komisijas 2017. gada 16. maija paziņojumus par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā imigrācijas un patvēruma politika ir suverēno dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē;

B.  tā kā ES veicinātā masveida imigrācija no ES nepiederīgām valstīm ir radījusi ievērojamas problēmas un tai ir bijusi graujoša ietekme politiskā, ekonomiskā, sociālā un kultūras ziņā;

C.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) rādītāji liecina, ka tikai 2,65 % no visiem migrantiem, kas 2016. gadā ieradās Itālijā, tika piešķirts patvērums kā personām ar bēgļu statusu un ka 90 334 no 181 436 migrantiem kļuva par ēnu ekonomikas dalībniekiem, nelūdzot vai negaidot patvēruma piešķiršanu(1);

D.  tā kā Eurofound ir empīriski noskaidrojis, ka ES jauniešiem ir mazāk iespēju virzīties augšup pa sociālajām kāpnēm(2);

E.  tā kā ES īstenotā masveida migrācijas politika nekādā gadījumā nespēj atrisināt demogrāfiskās problēmas, kā to apliecinājis arī Nīderlandes Ekonomikas politikas analīzes birojs (CPB)(3), kas norādījis, ka migrantu pieplūdums neatrisinās finansiālās problēmas, kuru cēlonis ir ar sabiedrības novecošanu saistītas demogrāfiskas problēmas;

F.  tā kā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir ieteicis ES „īslaicīgi” nodrošināt migrantiem zemāku algu(4); tā kā sociālajam dempingam ir graujoša ietekme uz darba tirgu, jo tas palielina konkurenci starp migrantiem un ES iedzīvotājiem, kā rezultātā mazinās sociālais nodrošinājums un plaši izplatās nabadzība, jo īpaši mazprasmīgāku darba ņēmēju vidū;

G.  tā kā Ungārijai ir izdevies ļoti iedarbīgi pārvaldīt un samazināt migrantu pieplūdumu tās teritorijā;

H.  tā kā Austrālijai aizvien labāk izdodas samazināt neatbilstīgu imigrāciju Austrālijā un vienlaikus novērst migrantu bojāeju jūrā;

I.  tā kā ES pārcelšanas programma izriet tieši no Šengenas un atvērto robežu politikas nesekmības;

J.  tā kā daudzu sieviešu drošība ir apdraudēta, par ko liecina migrantu masveida seksuālā agresija pret ES sievietēm Ķelnē un dučiem citu ES pilsētu;

K.  tā kā obligātās pārcelšanas programmai nav juridiskā pamata;

L.  tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa liedz dalībvalstīm iespēju pārvaldīt migrācijas plūsmas un pat šīm valstīm piespriež naudassodu, par ko liecina naudassoda piespriešana Itālijai 2009. gadā(5),

1.uzsver principu, kas nosaka, ka visu valstu suverenitāte ietver to tiesības pašām noteikt savu patvēruma un imigrācijas politiku;

 

2.uzskata, ka ES atvērto robežu politika ir stimuls, kas vēl vairāk mudina migrantus šķērsot Vidusjūru;

 

3.noraida piespiedu pārcelšanas principu un uzsver, ka labāki rezultāti ir bēgļu un personu, kas vēlas saņemt starptautisko aizsardzību, izmitināšanai to izcelsmes valsts drošajās daļās vai to izcelsmes reģionos;

 

4.norāda, ka jebkura valsts var likumīgi uzskatīt neatbilstīgu ieceļošanu un uzturēšanos tās teritorijā par nelikumīgu darbību, par ko tās veicēji var tikt sodīti un tiesāti;

 

5.nosoda dažu NVO pildīto pienākumu neskaidrību Vidusjūras reģionā;

 

6.mudina dalībvalstis izmantot Austrālijas pieeju imigrācijas jomā;

 

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage/.

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika